Laatste update: 31/03/2014

Niet alleen Natuurpunt is actief bezig met natuurherstel in het gebied. Ook de Vlaamse landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos werken mee voor meer natuur. Dit gebeurt in het kader van het Natuurinrichtingsproject “Turnhouts vennengebied West’.

TOP