Het Landschap De Liereman is de ideale plek voor een fikse wandeling doorheen verschillende zeldzame biotopen. Je kan er van dichtbij kennismaken met o.a. droge en natte heide, rietmoeras, gagelstruweel, vennen en landduinen.

Infoborden verspreid in het Landschap geven je achtergrondinformatie over het gebied en zijn geschiedenis en de typische plant- en diersoorten die er voorkomen. De vogelkijktoren biedt een schitterend zicht op een recent hersteld ven in de Liereman. Vanop het kijkplatform aan de Braekeleer kan je trek- en weidevogels observeren.

Van aan het bezoekerscentrum vertrekken  uitgestippelde wandelpaden van verschillende lengte, die je elk een ander deel van het gebied laten ontdekken. In het bezoekerscentrum zijn brochures te verkrijgen met meer informatie en een gedetaileerde wegbeschrijving van de verschillende wandelpaden.

Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
tel: 014-42 99 66, fax: 014-42 99 03
bc.deliereman@natuurpunt.be

TOP