umonslogo

De Universiteit van Mons (Laboratorium van Zoölogie) is trekker van het SAPOLL-project. De universiteit is gespecialiseerd in de studie van wilde bijen in Europa. De Universiteit van Mons is een drijvende kracht in de opleiding van jonge specialisten rond bestuivende insecten.

 

Natagora_fond-vert_détouré_web

Natagora heeft veel ervaring in de publieke bewustmaking van de noodzaak aan natuurbescherming, het beheer van natuurgebieden en het verzamelen van natuurgegevens.

 

LogoULgnew

 

De onderzoeksgroep ‘Biodiversiteit en Landschap” (Universiteit Luik) is gespecialiseerd in de analyse van de samenhang van ecologische netwerken, de productie van ecosysteemdiensten en veerkracht over het landschap. Zij beoordeelt de kwaliteit van het bloemenaanbod en de landschappelijke structuren die het mogelijk maken dat bestuiver populatie zich in stand houden en verder ontwikkelen.

 

logo-cen-npc-ssfond

 

Het Conservatorium van natuurgebieden van Nord-Pas-de-Calais (CEN-NPC) is een natuurbeschermingsorganisatie die een burgerwetenschappen-programma rond bestuivers (SPIPOLL) in de regio uitvoert.

 

Logo_eden_62-ssfond

 

EDEN62 is het technische instrument van het departement Pas-de-Calais, belast met de uitvoering van het beheer van natuurgebieden. EDEN62 heeft als missie om het natuurlijke erfgoed van het departement te beschermen en om vormingen en opleidingen over natuur en milieu te geven.

 

Logo-newCD62

 

Het departement Pas-de-Calais (CD62) is actief in verschillende domeinen en voert een proactief beleid om de biodiversiteit van gebieden te bevorderen en bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. Dit beleid heeft een rechtstreekse impact op bestuivers op verschillende domeinen (bevordering van samenwerkingen, sensibilisatie, gefaseerd beheer, behoud van natuurgebieden).

 

logo-gon

 

De Groupe Ornithologique et Naturaliste uit Nord-Pas-de-Calais (GON) is zeer actief op vlak van studie en de bescherming van wilde dieren en hun leefgebieden. Deze vereniging coördineert een uitgebreid netwerk aan waarnemers door de mobilisatie van enkele werkgroepen (90.000 waarnemingen/jaar).

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.sapoll.eu | www.interreg-fwvl.eu

TOP