Alles over planten

Deze 17 cursussen over planten kun je alleen of in module vorm organiseren. De cursussen 1.1 tot en met 1.9 en 2.1 tot en met 2.9 horen samen. Na elke cursus kun je bij 'gerelateerde activiteiten' lezen met welke cursus je deze kan combineren. 

Alles over planten 1.1. Basiscursus

Een cursus over inheemse planten voor beginners, met 2 theorielessen en 2 excursies.

Alles over planten 1.2. Bomen en struiken in zomerkleed

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies waarin de deelnemers een methode leren om inheemse bomen en struiken te herkennen in hun zomerkleed.

Alles over planten 1.3. Voorjaarsbloeiers

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies over een unieke plantengroep, de voorjaarsbloeiers.

Alles over planten 1.4. Waterplanten

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies waarin je ondergedompeld wordt in de fascinerende wereld van waterplanten.

Alles over planten 1.5. Zomerbloeiers

Een cursus van 1 theorieles en 2 excursies waarin de kleuren en geuren van zomerbloeiers een onvergetelijke indruk op je zullen nalaten.

Alles over planten 1.6. Eetbare en giftige planten

Een cursus van 1 theorieles en 3 excursies, waarin je leert welke wilde en gecultiveerde planten eetbaar en giftig zijn; proeven is niet verplicht.

Alles over planten 1.7. Vruchten en zaden

Een cursus van 1 theorieles en 3 excursies waarin je leert welke wilde en gecultiveerde planten eetbaar en giftig zijn; proeven is niet verplicht.

Alles over planten 1.8. Mossen

Een cursus van 1 theorieles en 2 excursies over een plantengroep die iedereen kent als groep, maar bijna niemand echt kent.

Alles over planten 1.9. Exoten

Een cursus van 1 theorieles en 2 excursies over niet inheemse planten die opzettelijk of onopzettelijk ingevoerd zijn en hun invloed op de inheemse flora.

Alles over planten 2.1. Composieten

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies over de grootste inheemse plantenfamilie, de Composietenfamilie, waarin je niet alleen de verscheidenheid, maar ook de subtiele eenheid tussen soorten ontdekt.

Alles over planten 2.2. Schermbloemen

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies over een zeer uniforme inheemse plantenfamilie, de Schermbloemenfamiilie; waarin je leert waarop je moet letten om soorten te onderscheiden.

Alles over planten 2.3. Kruisbloemen

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies over de meest uniforme inheemse plantenfamilies, de Kruisbloemenfamilie, waarin naast bloemkenmerken ook ruim aandacht besteed wordt aan vegetatieve kenmerken.

Alles over planten 2.4. Orchideeën

Een cursus van 2 theorielessen over wilde orchideeën en 2 excursies in voor het grote publiek afgeschermde gebieden waar wilde orchideeën voorkomen.

Alles over planten 2.5. Grassen, Cypergrassen, Russen

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies waarin je alles leert wat je moet weten om grasachtige planten in het veld te herkennen.

Alles over planten 2.6. Plantengemeenschappen

Een cursus van 1 theorieles over plantengemeenschappen in het algemeen en 3 excursies over plantengemeenschappen die eigen zijn aan de regio waar de cursus doorgaat.

Alles over planten 2.7. Sporenplanten

Een cursus van 1 theorieles en 2 excursies waarin je uitgebreid kennis maakt met sporenplanten als laatste getuigen van een wereld zonder bloemplanten.

Alles over planten 2.8. Weetjes en verhalen over planten

Een cursus van 2 theorielessen en 2 excursies over de betekenis van planten in de cultuur door de eeuwen heen.

Alles over planten 2.9. Cursus Planten determineren

Tijdens 5 excursies leer je planten determineren aan de hand van determinatiesleutels.

Excursie : Aan de slag met de Natuur.flora

Alles over planten 1.1._Basiscursus

De eerste cursus in de reeks ‘Alles over planten’ is een basiscursus planten waarin je uitgebreid kennis maakt met de wondere wereld van de planten. Het accent ligt op kruidige planten. Tijdens de theorielessen gaan we in op veldkenmerken en voortplanting, de begrippen die je nodig hebt om planten te beschrijven en hoe je planten in het veld kan herkennen door gebruik te maken van de kenmerken van plantenfamilies. Via een unieke aanpak leer je tijdens de praktijklessen kijken naar planten. Na afloop van de cursus kan je zelfstandig planten in het veld op naam brengen.

Opzet

Een cursus over inheemse planten voor beginners, met 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u.

Wanneer

Tijdens de maanden februari (alleen theorie), maart, april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, en september.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 68 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

De overige lessen in de reeks ‘Alles over planten’ kunnen slechts zinvol georganiseerd worden indien de elementaire kennis vervat in de basiscursus aanwezig is bij de deelnemers en ze een beeld hebben van veel voorkomende inheemse planten. Uitzonderingen op deze regel zijn de cursussen ‘Alles over planten 1.3._Voorjaarsbloeiers’, ‘Alles over planten 1.7._Vruchten en zaden’ en ‘Alles over planten 1.9_Exoten’ die ook als een instapcursus kunnen gelden.

 

Niveau

Basis

2

2

Max. 25

Terug naar top

dsc_1629.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 1.2._Bomen en struiken in zomerkleed

De tweede cursus in de reeks ‘Alles over planten’ is gericht op het herkennen van bomen en struiken aan de hand van zomerkenmerken, zoals bladeren, schors en bloemstructuur, of indien de cursus tijdens het najaar doorgaat ook vruchten, zaden en knoppen. Tijdens de praktijklessen wordt de theoretisch verworven kennis gebruikt om in het veld bomen en struiken te leren herkennen. Alle inheemse soorten en enkele veel voorkomende exoten komen aan bod. We werken met een handige determinatiesleutel dat een deelnemer ook na afloop van de cursus toelaat om zijn of haar kennis verder uit te breiden.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u, waarin de deelnemers een methode leren om inheemse bomen en struiken te herkennen in hun zomerkleed.

Wanneer

Tijdens de maanden april na 15 april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, september, en oktober tot 15 oktober.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 70 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Bomen en Struiken) en ‘Lezing Weetjes en Verhalen over Bomen en Struiken’ (gelijktijdig of na de cursus Bomen en Struiken).

 

 

Niveau

Verdieping

2

2

Max. 25

Terug naar top

_dsc8360.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 1.3._Voorjaarsbloeiers

De derde cursus in de reeks ‘Alles over planten’ gaat over voorjaarsbloeiers. Het gaat over planten die vroeg in het voorjaar verschijnen en snel bloeien wanneer de eerste zonnestralen de bodem opwarmen. De cursus Voorjaarsbloeiers laat je kennismaken met deze fascinerende groep planten. Niet alleen het herkennen van planten, hun levenswijze maar ook talrijke weetjes komen aan bod.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u over een unieke plantengroep, de voorjaarsbloeiers.

Wanneer

Tijdens de maanden januari (theorie), februari (theorie), maart, en april.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 46 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (liefst voorafgaand aan de cursus Voorjaarsbloeiers, maar niet noodzakelijk zo).

 

Niveau

Verdieping

2

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 1.4._Waterplanten

De vierde cursus in de reeks ‘Alles over planten’ gaat over waterplanten. Dat zijn planten waarvan minstens een deel meerdere maanden op een jaar onder water zit. Vele waterplanten zijn zelfs het geheel jaar door ondergedoken, waardoor ze ontsnappen aan de aandacht van de doorsnee plantenliefhebber. Je zal als deelnemer dan ook verrast zijn door de ongekende en unieke wereld van waterplanten. Maar enige botanische kennis is geen overdreven luxe om waterplanten op naam te brengen, want ze hebben vaak bijzondere aanpassingen wat betreft wortels, stengels, bladeren en bloemen.

Opzet

Een cursus van 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u waarin je ondergedompeld worden in de fascinerende wereld van waterplanten.

Wanneer

Tijdens de maanden april (theorie), mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, en september.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 51 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Waterplanten).

 

Niveau

Verdieping

2

2

Max. 25

Terug naar top

dsc_6105.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 1.5._Zomerbloeiers

Het thema van de vijfde cursus in de reeks ‘Alles over planten’ is zomerbloeiers. Het gaat over een grote groep inheemse landplanten die bloeien tussen eind mei en eind oktober. Zo bijvoorbeeld de Grote klaproos die iedereen kent dankzij (of ondanks) het hartverscheurende gedicht van de Britse legerarts John McGrae ‘In Flanders fields where the poppies grow’. Maar naast deze iconische soort zijn er nog zoveel andere soorten die tijdens de zomer kleur geven aan bermen en open landschappen. Wel is enige botanische kennis nodig om ze te leren kennen.

Opzet

Een cursus van 1 theorieles van 3u en 2 excursies van 3u waarin de kleuren en geuren van zomerbloeiers een onvergetelijke indruk op je zullen nalaten.

Wanneer

Tijdens de maanden mei na 15 mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, en september.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 60 bladzijden. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Zomerbloeiers).

 

Niveau

Verdieping

1

2

Max. 25

Terug naar top

dsc_0388.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 1.6._Eetbare en giftige planten

De mens is een nieuwsgierig wezen. Op zoek naar voedsel heeft hij al in een ver verleden zowat alle planten op eetbaarheid getest. Dat daarbij slachtoffers gevallen zijn, staat buiten kijf. Aanvankelijk werd de kennis over giftigheid of eetbaarheid bij planten van generatie op generatie mondeling doorgegeven. Sinds de 16de eeuw gebeurt dat ook schriftelijk. Maar omdat wij tegenwoordig gewoon zijn om veilig voedsel in de winkel te kopen, is de kennis over bruikbaarheid van planten in de vergeethoek geraakt. De cursus ‘giftige en eetbare planten’ wil dat verhelpen en leert je wat onze voorvaderen al van kindsbeen af wisten. Naast een aantal algemeenheden besteden we aandacht aan inhoudsstoffen en symptomen (alleen bij vergiftiging).

Opzet

Een cursus met 1 theoretische les van 3u en 3 excursies van 3u, waarin je leert welke wilde en gecultiveerde planten eetbaar en giftig zijn; proeven is niet verplicht.

Doelgroep/voorkennis

Laagdrempelig – breed publiek met elementaire kennis van welk inheemse planten veel voorkomend zijn.

Wanneer

Tijdens de maanden mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, en september.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 46 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

Minstens enkele plantenexcursies (voorafgaand aan de cursus Eetbare en Giftige planten).

 

Niveau

Verdieping

1

3

Max. 25

Terug naar top

erwin_derous_4_van_8.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 1.7._Vruchten en zaden

Wist je dat een okkernoot geen noot is, maar wel een steenvrucht? Wist je dat een komkommer een bes is? Wist je dat ook een druif en een tomaat bessen zijn? Wist je dat de witte paardenkastanje doosvruchten vormt, terwijl de tamme kastanje nootjes omwikkelt die vervat zitten in een napje? Nochtans lijken de vruchten van beide bomen sprekend op elkaar. Over het hoe en waarom van bovenstaande vragen en nog veel meer kun je alles te weten komen dankzij de cursus Vruchten en Zaden.

Opzet

Een cursus met 1 theorieles van 3u en 2 excursies over de verrassende en vaak bizarre wereld van vruchten en zaden.

Doelgroep/voorkennis

Laagdrempelig – breed publiek met elementaire kennis van welk inheemse planten veel voorkomend zijn.

Wanneer

september, oktober, november.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 25 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (liefst voorafgaand aan de cursus Vruchten en Zaden, maar niet noodzakelijk zo).

 

Niveau

Verdieping

1

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 1.8._Mossen

Mossen is het onderwerp van de achtste cursus in de reeks ‘Alles over planten’. Ze worden als de meest primitieve landplanten gezien omdat ze geen wortelstelsel en vaatstelsel hebben. Maar hun voortplanting blijkt dan weer helemaal niet zo voor de hand liggend. Wat heet primitief? En gezien mossen een groot deel van de aardkluit bedekken (ook in uw gazon?), kan je bezwaarlijk spreken over een uitstervende plantengroep. Ja je leest goed, in de BENELUX alleen al zijn er om en bij de 800 soorten mossen. Alleen specialisten zijn er mee bezig. Voorkennis is bij de meeste plantenliefhebbers onbestaande. Hoeft ook niet. Weet je wat een stengel en een blad is? Dan is deze cursus iets voor jou.

Opzet

Een cursus met 1 theorieles van 3u en 3 excursies van 3u over een plantengroep die iedereen kent als groep, maar bijna niemand echt kent.

Wanneer

Tijdens de maanden november, december, januari, februari, maart.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 40 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Cursus Lichenen en Mossen.’

 

Niveau

Verdieping

1

3

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 1.9._Exoten

Sinds de ontdekking van de Caraïben door Columbus in 1492 heeft de mens opzettelijk, maar even vaak (en wellicht nog vaker) onopzettelijk planten uit andere continenten in continenten geïntroduceerd. Gezien de eerste ontdekkingsreizigers uit Europa kwamen, is dit continent met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het meest ‘besmette’ continent op Aarde. De ‘exoten’ die in Europa welig tieren, vormen het onderwerp van de negende cursus in de reeks ‘Alles over planten’. Wat is de invloed van deze exoten op onze inheemse flora? Is die negatief of positief? Op die vragen en veel meer wordt een antwoord gegeven in deze cursus over exoten.

Opzet

Een cursus met 1 theorieles van 3u en 2 excursies van 3u over niet inheemse planten die opzettelijk of onopzettelijk ingevoerd zijn en hun invloed op de inheemse flora.

Laagdrempelig – breed publiek met elementaire kennis van welk inheemse planten veel voorkomend zijn.

Wanneer

Theorie tijdens alle maanden van het jaar. Excursies tijdens de maanden maart, april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, september, oktober.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 38 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (liefst voorafgaand aan de cursus Exoten, maar niet noodzakelijk zo).

 

Niveau

Verdieping

1

2

Max. 25

Terug naar top

dsc_8144.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 2.1._Composieten

De tweede reeks ‘Alles over planten’ start met een cursus over de grootste inheemse plantenfamilie, namelijk de Composietenfamilie (Asteraceae). De vormenrijkdom binnen deze plantenfamilie is heel groot. Ooit gedacht dat een paardenbloem verwant is aan een distel? En toch is er een rode draad doorheen deze familie, namelijk de bloeiwijze. Dit en nog heel veel meer kom je te weten in deze uitgebreide cursus over Composieten. Speciale aandacht gaat uit naar de paardenbloemachtigen. Wat is met één oogopslag het verschil tussen Paardenbloem, Leeuwentand, Biggenkruid, Streepzaad, Havikskruid, enz;? Dat kom je te weten in deze cursus.

Doelgroep/voorkennis

Hoogdrempelig – publiek met een degelijke botanische kennis en ervaring wat betreft gebruik van determinatietabellen voor planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april en mei (theorie), juni, juni tot 15 juni, augustus na 16 augustus, september, oktober (excursies).

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 75 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ en ‘Alles over planten 1.5_’Zomerbloeiers’ (beide liefst voorafgaand aan de cursus Composieten).

 

Niveau

Verdieping

2

3

Max. 25 

Terug naar top

dsc_3918.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 2.2._Schermbloemen

De tweede les van reeks 2 ‘Alles over planten’ handelt over de Schermbloemenfamilie (Apiaceae), onder plantenkenners berucht als ‘moeilijk’ omwille van de opmerkelijke uniformiteit. Het herkennen van schermbloemen vergt niet alleen ervaring met plantendeterminatie, maar ook oog voor detail, want de verschillen tussen soorten zijn vaak onopvallend. Zo onder meer is de samenstellingsgraad van de bladeren een belangrijk kenmerk. Bovendien helpt het flink wanneer je over een goede neus beschikt, want heel veel schermbloemen hebben een kenmerkende geur. Denk maar aan ‘keukenkruiden’ zoals Anijs, Koriander, Pastinaak, Peen, Peterselie, Selder en Venkel.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u over een zeer uniforme inheemse plantenfamilie, de Schermbloemenfamiilie; waarin je leert waarop je moet letten om soorten te onderscheiden.

Doelgroep/voorkennis

Hoogdrempelig – publiek met een degelijke botanische kennis en ervaring wat betreft gebruik van determinatietabellen voor planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april (theorie), mei, juni, juni tot 15 juni, augustus na 16 augustus, september, oktober (excursies).

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 52 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ en ‘Alles over planten 1.5_’Zomerbloeiers’ (beide liefst voorafgaand aan de cursus Schermbloemen). Verder ook ‘Alles over planten 2.1._Composieten en ‘Alles over planten 2.2._Schermbloemen (beide hoogdrempelig).

 

Niveau

Verdieping

2

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 2.3._Kruisbloemen

De Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) is het thema van de derde les van reeks 2 ‘Alles over planten’. Net als de Composietenfamilie (les 1) en Schermbloemenfamilie (les 2) is het een plantenfamilie die oog voor detail vraagt. Omdat flora’s en determinatietabellen traditioneel de focus leggen op de vruchttypes, wordt in deze cursus doelbewust veel aandacht besteed aan kenmerkende vegetatieve kenmerken die de herkenning in het veld aanzienlijk makkelijker maken.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 3 excursies van 3u over de meest uniforme inheemse plantenfamilies, de Kruisbloemenfamilie, waarin naast bloemkenmerken ook ruim aandacht besteed wordt aan vegetatieve kenmerken.

Doelgroep/voorkennis

Hoogdrempelig – publiek met een degelijke botanische kennis en ervaring wat betreft gebruik van determinatietabellen voor planten.

Wanneer

Tijdens de maanden maart (theorie), april, mei, juni, juni tot 15 juni, augustus na 16 augustus, en september (excursies).

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 59 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ en ‘Alles over planten 1.5_’Zomerbloeiers’ (beide liefst voorafgaand aan de cursus Kruisbloemen). Verder ook ‘Alles over planten 2.1._Composieten en ‘Alles over planten 2.2._Schermbloemen (beide hoogdrempelig).

 

Niveau

Verdieping

2

3

Max. 25

Terug naar top

dsc_8116.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 2.4._Orchideeën

De naam ‘orchideeën’ doet wellicht denken aan de tropische orchideesoorten die aangeboden worden in bloemenwinkels en tuincentra. Maar wist je dat ook in de BENELUX ruim 40 wilde orchideeën voorkomen? Toegegeven, met minder grote bloemen dan hun tropische soortgenoten, maar daarom niet minder mooi. Je leert in deze cursus wilde orchideeën kennen en hun levenswijze begrijpen waardoor je beseft waarom ze zeldzaam en kieskeurig zijn en de hoogste graad aan bescherming verdienen.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen over wilde orchideeën van 3u en 2 excursies van 3u in voor het grote publiek afgeschermde gebieden waar wilde orchideeën voorkomen.

Doelgroep/voorkennis

Matig hoogdrempelig – publiek met een elementaire botanische kennis en ervaring wat betreft gebruik van determinatietabellen voor planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april (theorie), mei, en juni.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 25 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Orchideeën).

 

Niveau

Verdieping

2

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 2.5._Grassen, Cypergrassen, Russen

Grasachtige planten hebben een slechte reputatie. Ze gaan door als lastig op naam te brengen en vormen weinig tot de verbeelding sprekende bloemen. Maar wie de moeite doet om met een loep de bloeiwijzen van grasachtige planten te bekijken, ontdekt een verbazingwekkende wereld. In deze cursus maak je niet alleen kennis met veel voorkomende soorten uit de Grassenfamilie (Poaceae), Cypergrassenfamilie (Cyperaceae) en Russenfamilie (Juncaceae), maar laat je ook geleidelijk beseffen dat mits een basiskennis van hun anatomie grasachtige planten veel minder moeilijk herkenbaar zijn dan vaak beweerd wordt. En dat is niet zonder belang, gezien grasachtige planten in vele biotopen dominant zijn.

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 3 excursies van 3u waarin je alles leert wat je moet weten om grasachtige planten in het veld te herkennen.

Doelgroep/voorkennis

Matig hoogdrempelig – publiek met een elementaire botanische kennis en ervaring wat betreft gebruik van determinatietabellen voor planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april (theorie), mei, juni, en juli tot 15 juli (excursies).

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 64 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Grassen, Cypergrassen, Russen).

 

Niveau

Verdieping

2

3

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 2.6._Plantengemeenschappen

Plantengemeenschappen zijn groepen van plantensoorten die samengroeien omdat ze dezelfde aanspraak maken op klimaat, samenstelling van de bodem of ondergrond, zuurgraad van de bodem of ondergrond, voedingsstoffen in de bodem of ondergrond, en waterhuishouding. Deze cursus leert je niet alleen welke plantensoorten samen horen, maar ook de verschillende wetenschappelijke benaderingen die in de loop van de voorbije decennia over plantengemeenschappen ontwikkeld zijn.

Opzet

Een cursus met 1 theorieles van 3u over plantengemeenschappen in het algemeen en 3 excursies van 3u over plantengemeenschappen die eigen zijn aan de regio waar de cursus doorgaat.

Doelgroep/voorkennis

Laagdrempelig – breed publiek met elementaire kennis van welk inheemse planten veel voorkomend zijn.

Wanneer

Tijdens de maanden april (theorie), mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, en september (excursies).

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 35 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Plantengemeenschappen).

 

Niveau

Verdieping

1

3

Max. 25 

Terug naar top

1711ed2_wingerd-7990.jpg

© Erwin Derous

Alles over planten 2.7._Sporenplanten

De cursus sporenplanten gaat over planten die sporen in plaats van zaden vormen en een vaat- en wortelstelsel hebben. Mossen horen daar niet bij, vandaar de afzonderlijke cursus over mossen. Waar het wel over gaat, zijn wolfsklauwen, biesvarens, paardenstaarten en varens. Door het ontbreken van bloemen (alleen zaadplanten vormen bloemen), ligt het accent op vegetatieve kenmerken. Maar vooral bij varens is ook de vorm van de sporenvormende organen belangrijk. Over deze fascinerende groep planten die gedurende ruim 400 miljoen jaar de enige planten op Aarde waren, kom je alles te weten in deze cursus.

Opzet

Een cursus met 1 theorieles van 3u en 2 excursies van 3u waarin je uitgebreid kennismaakt met sporenplanten als laatste getuigen van een wereld zonder bloemplanten.

Doelgroep/voorkennis

Laagdrempelig – publiek met elementaire kennis van veel voorkomende planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, september, en oktober.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 22 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Sporenplanten).

 

Niveau

Verdieping

1

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 2.8._Weetjes en verhalen over planten

De laatste les in reeks 2 ‘Alles over planten’ belicht hoe mensen in het verleden en het heden respectievelijk keken en kijken naar planten. In een eerste luik wordt de evolutie van de botanica geschetst. Een tweede luik gaat over plantlore, of folklore rond planten. Dit luik schets de functies die planten in de cultuur van de mensheid vervullen (ritueel, symbolisch, medicinaal). Tenslotte focust een derde luik op plantensoorten en hun specifieke betekenis in het verleden en het heden. Bijvoorbeeld: waarom halen we een kerstboom in huis?

Opzet

Een cursus met 2 theorielessen van 3u en 2 excursies van 3u over de betekenis van planten in de cultuur door de eeuwen heen.

Doelgroep/voorkennis

Laagdrempelig – publiek met elementaire kennis van veel voorkomende planten.

Wanneer

Tijdens de maanden april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, september, en oktober.

En verder

Er is een syllabus beschikbaar van 25 bladzijden in PDF. Onder andere onze lesgever Hans Vermeulen geeft deze cursus.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’ (voorafgaand aan de cursus Weetjes en Verhalen over planten).

 

Niveau

Basis

1

2

Max. 25

Terug naar top

Alles over planten 2.9 Cursus Planten determineren

De Cursus Planten determineren is een zuivere praktijkcursus waarin aan de hand van determinatiesleutels geoefend wordt om planten op naam te brengen. De focus ligt niet alleen op bloemkenmerken, maar op vegetatieve kenmerken en kenmerken van de vruchten. De excursies worden gespreid over een periode die loopt van het voorjaar tot en met het vroege najaar, kortom de periode van het jaar waarin planten bloemen vormen.

Opzet

Tijdens 5 excursies leer je planten determineren aan de hand van determinatiesleutels.

Doelgroep/voorkennis

Matig hoogdrempelig – publiek die minstens een basiscursus planten gevolg heeft.

Wanneer

Tijdens de maanden maart, april, mei, juni, juli tot 15 juli, augustus na 16 augustus, september.

En verder

Er is geen syllabus beschikbaar, maar wel een determinatiesleutel voor planten in de BENELUX en Noord-Frankrijk.

Gerelateerde activiteiten

’Alles over planten 1.1._Basiscursus’.

 

Niveau

Verdieping

2

Max. 25

Terug naar top

Excursie : Aan de slag met de Natuur.flora

Als je bewust naar wilde planten gaat kijken en begint met determineren, kom je vaak "groepjes" soorten tegen waartussen het moeilijk beslissen is: is dit nu een Paardenbloem of is het Biggenkruid? Is dit Paarse dovenetel of Hondsdraf? Voor een nauwkeurige determinatie bestaan talloze determinatiesleutels, maar voor beginners zijn die vaak verwarrend. 
 
Hans Vermeulen, lesgever bij Natuuracademie en kenner van planten, (korst)mossen en paddenstoelen zag wat werkte en niet werkte en vanuit die kennis werkte hij 3 jaar aan een eigen Natuur.flora die vanaf dit jaar wordt uitgegeven.
 
Met deze determinatiesleutel kan je op een vlotte manier ruim 3.500 plantensoorten op naam kan brengen. De gids beschrijft ongeveer 1.800 inheemse soorten en daarbovenop vind je er alle exoten en tuinvlieders in terug die zijn waargenomen sinds 1951. Tijdens deze wandeling met auteur Hans Vermeulen leer je in de praktijk hoe je met de Natuur.flora moet werken. 
 

Binnen deze activiteit wordt gebruik gemaakt van de Natuur.flora van Hans Vermeulen. De Natuur.flora is een determinatiegids waarmee je op een vlotte manier ruim 3.500 plantensoorten op naam kan brengen. Je kan hem bij je inschrijving mee bestellen voor de voordeelprijs van 26,55€. (ipv. 29,50€).

Om de gids te bestellen vink je “Ik bestel een Natuur.flora” aan bij het inschrijvingsformulier. Je ontvangt de flora bij de eerste les van de cursus. Meer info over de flora vind je op de winkelpagina.

Wacht je liever af, dan kan je de flora achteraf bestellen via de winkel. Je betaalt dan een bijkomende verzendingskost. Nalevering binnen de cursus is dan niet meer mogelijk.

TOP