De Abeek is een typische laaglandbeek die niet door enkele puntbronnen maar door uitvloeiend grondwater langsheen haar hele loop gevoed wordt. Het brongebied ligt in de gemeente Meeuwen-Gruitrode en vervolgens stroomt de Abeek doorheen Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi om daarna in Nederland ter hoogte van Neer  in de Maas uit te monden.

De bovenloop is zeer intact gebleven. Hier heeft de beek zich diep ingesneden in het Kempisch Plateau en de ruimte gekregen om meanderend zich een weg stroomafwaarts te banen. Na de deelgemeente  Reppel stroomt de Abeek in de Vlakte van Bocholt en is vanaf hier grotendeels recht getrokken en verlegd.

De bijzondere waarde van dit intacte beeksysteem is ook de lokale Natuurpuntafdelingen niet ontgaan. In Meeuwen-Gruitrode, Peer en Bocholt vormt deze beek de ruggengraat van het natuurgebied Vallei van de Abeek.  In Bree en deels ook Bocholt stroomt de Abeek door het natuurgebied Sint-Maartensheide/De Luysen.

Deze twee natuurgebieden liggen grotendeels in het habitatrichtlijngebied “Abeek met aangrenzende moerasgebieden” en vormen het werkterrein van het Life+project “Life Abeek”.

 

Projectgebied

Projectgebied LIFE Abeek

TOP