Het projectgebied bevindt zich in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant. De verschillende deelgebieden liggen verspreid over tien verschillende gemeenten.

Van oost naar west liggen volgende gemeenten naast elkaar: Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar.  Van Rotselaar naar het zuiden toe heeft men Holsbeek, Tielt-Winge, Lubbeek, Bierbeek en Hoegaarden. Het uitgestrekte projectgebied heeft in totaal een grootte van ongeveer 1865 ha, waarvan bij de aanvang van het project 570 ha in beheer van Natuurpunt is.

LIFE Hageland overzichtskaart - Kevin Feytons

De projectgebieden liggen in twee habitatrichtlijngebieden Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen en Demervallei, waardoor deze bovendien op Europese schaal beschermd zijn. Om deze reden heeft Natuurpunt het LIFE-project Hageland’ aangevraagd, wat van start is gegaan op 01 september 2012.

Volgende natuurgebieden vallen binnen het projectgebied:

TOP