* Flyer over LIFE Green Valleys gepresenteerd op LIFE KICK-OFF event 2018 (English version)

* Flyer over LIFE Green Valleys (2019) (Poolse versie)

* Flyer over LIFE Green Valleys met de eerste resultaten, najaar 2019 (English version)

* Eerste monitoringsrapport over het voorkomen van Zeggekorfslak in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019

* Eerste monitoringsrapport over het voorkomen van Kamsalamander in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019 (English version)

* Rapport over het voorkomen van vleermuizen in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019 (English version)

* De nieuwe wandelgids met uitneembare wandelkaart van de Groene Vallei is er. Geniet van de mooiste wandelingen. Je kan hem vinden in het bezoekerscentrum of hier downloaden.

* De eerste interactieve tekening over waardevolle habitats is een feit! Wat je in een broekbos kan terugvinden is nu te vinden in deze tekening op ecopedia.

* In het voorjaar 2021 deden een bevraging bij de bezoekers van onze natuurgebieden. Dit zijn de resultaten.

* De ecohydrologische studie van het Kastanjebos onderzoekt de mogelijkheden voor het herstel van belangrijke habitats in het gebied.

* De tweede en derde interactieve tekening over waardevolle habitats zijn er! Wat je in een tril- en overgangsveen en in een vochtige ruigte kan terugvinden is nu te vinden in de tekeningen.

TOP