LIFE Grote Nete, "Gedragen door vrijwilligers, gefinancierd door Europa"

Laatste update: 31/03/2014

Er beweegt wat in de vallei van de Grote Nete, geen wonder. De laatste jaren voerde Natuurpunt, in samenwerking met de provincie Antwerpen een Europees project uit om de natuur te versterken. Dankzij het project koos de Grote Nete opnieuw het ruime sop en stuift het er als nooit te voren. LIFE Grote Nete is sinds maart 2012 afgelopen.

De resultaten liegen er niet om: 74 hectare broekbosuitbreiding, 700 meter onnatuurlijke ruimingswallen afgegraven, 4 hectare open water, meanders en plas dras zones. 125 hectare mozaïeklandschappen met broekbos, ruigte en grasland. Hiernaast werden 18 weekendverblijven afgebroken, 15 weekendvijvers vernatuurlijkt, 3 hectare turfput hersteld en werden de pestsoorten bestreden. Deze acties situeerden zich in de vallei maar ook op de drogere gronden werden acties uitgevoerd. 15 hectare boomrijke heide en 16 hectare stuifduinvegetaties werden hersteld.

Laymansreport (English version)

Welcome to the valley of the Grote Nete
Something is happening in the valley of the Grote Nete, no wonder. Recently Natuurpunt carried out a European project to restore nature. Thanks to this project the Grote Nete chose its own path while the land dunes are again built by wind. Welcome to the valley of the Grote Nete!

2012/02 - LIFE Grote Nete verkiest het ruime sop

De mozaïeklandschappen langs de Grote Nete vormen een mix van overstroombare moerassen, roestbruine grachtjes, bloemrijke natte ruigtes en kletsnatte moerasbossen. Volledig overgeleverd aan de seizoenen kun je hier in alle rust een prachtige afwisselende wandeling maken.

Welkom in de vallei van de Grote Nete (2011.05)

Op het grondgebied van de gemeenten Balen, Mol, Meerhout, Geel, Laakdal en Westerlo ligt het bovenstrooms gedeelte van het beekdal van de Grote Nete. Hier kan je een uniek Kempens rivierlandschap beleven. Landduinen met heide en bossen worden afgewisseld door zompige valleien met natte graslanden, ruigten en broekbossen.

In deze brochure ontdek je hoe Natuurpunt hier – met steun van Europa, de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en gemeentebesturen – werkt aan méér natuur voor iedereen.

De brochure is tijdelijk offline gehaald, gelieve ons te excuseren voor het ongemak.

TOP