Infobrochure LIFE Kleine Nete.pdf

Na de infofolder is nu ook de Infobrochure voor LIFE Kleine Nete beschikbaar. Deze zal uitgedeeld worden diverse infomomenten en happenings maar is ook hier te bekijken.

Infofolder LIFE Kleine Nete.pdf

De eerste Infofolder over LIFE Kleine Nete is gedrukt. Later dit jaar volgt er nog een uitgebreide infobrochure.

Ecohydrologische studie (31 juli 2012)

Het deelgebied de Kleine Netevallei is een hydrologisch complex gebied waar er rekening gehouden moet worden met processen zoals kweldruk, overstroming en getijdenwerking bij het bepalen van de beheerdoelstellingen. In het gebied komen namelijk een aantal Bijlage I-habitats voor die zeer gevoelig zijn voor deze processen. Deze studie zal niet enkel dienen om de optimale locaties voor het herstel van deze habitats aan te duiden, maar ook de alternatieven voor kruidruiming onderzoeken. De studie wordt opgeleverd op 31 juli 2012. Op deze website wordt een samenvatting met kaarten weergegeven.

Artikel Natuur.blad (31 december 2013)

Een artikel met uitleg over de doelen en ondernomen acties in het kader van LIFE Kleine Nete zal verschijnen in het Natuur.blad dat verspreid wordt onder alle leden van Natuurpunt. De digitale versie van het artikel zal op deze website te vinden zijn.

Wandelfolders Heiberg-Snepkensvijver, Schupleer en Kleine Netevallei (30 juni 2014)

De wandelfolder voor Heiberg-Snepkensvijver is reeds afgewerkt, en kan je onderaan ook downloaden.

De wandelfolders van de andere deelgebieden zijn voorzien tegen het voorjaar van 2015.

Lekenrapport (30 december 2015)

Het lekenrapport is een rapport over LIFE Kleine Nete voor het brede publiek. Het rapport geeft uitleg over het LIFE project zoals de achtergrond, doelstellingen, methoden en resultaten. Het wordt op 30 december 2015 gepubliceerd in het Nederlands en Engels. De digitale versie van het rapport zal op deze website te vinden zijn.

TOP