Laatste update: 31/03/2014

Bekijk de planning van LIFE Vlaams Veldgebied tot december 2013 met betrekking tot de rapporten,  brochures, studies en wandelfolders.

Voortgangsrapport

 • 30 september 2009, 2010, 2011 en 2012 en 31 maart 2014
 • Jaarlijks wordt er eind september een voortgangsrapport afgewerkt met een stand van zaken van het project. Het laatste rapport wordt 3 maanden na het projecteinde gepubliceerd. Op deze website wordt een samenvatting met kaarten van deze rapporten weergegeven.

Monitoringrapport

 • 30 september 2009, 31 maart 2011 en 31 december 2013
 • Bij aanvang van het project wordt een monitoringrapport afgewerkt om de uitgangssituatie van de doelhabitats en -soorten weer te geven. Daarnaast worden er halverwege en op het einde van het project monitoringrapporten gepubliceerd om de evolutie van de doelhabitats en  -soorten weer te geven. Op deze website wordt een samenvatting met kaarten van deze rapporten weergegeven.

Infobrochure LIFE-project

 • 30 juni 2010
 • Een knappe brochure met uitleg over het Vlaams Veldgebied, de bijzondere habitats en soorten, de herstelmaatregelen, het LIFE- project Vlaams Veldgebied en het Natura 2000-netwerk werd gepubliceerd op 30 mei 2010.

Infobrochure Heidebos en Gulke Putten

 • 30 juni 2011
 • Een knappe brochure met uitleg over de respectievelijke deelgebieden, de bijzondere habitats en soorten, de herstelmaatregelen, het LIFE- project Vlaams Veldgebied en het Natura 2000-netwerk wordt gepubliceerd op 30 juni 2010. De digitale versie van de brochure over het Heidebos vind je hier.

Beheerplan

 • 31 januari 2010
 • Geïntegreerde beheerplannen met een visie op beheer en openstelling voor de verschillende gebieden in het Vlaams Veldgebied worden voorzien tegen 31 januari 2010. Hierna worden doorlopend aanpassingen doorgevoerd bij nieuwe grondverwervingen.

Wandelfolder Gulke Putten, Maldegemveld, Heideveld-Bornebeek, Vorte Bossen, Heidebos en fietsfolder kleinere heidereservaten rond Brugge

 • 30 juni 2009, 30 juni 2010, 30 juni 2011, 30 juni 2012, 30 juni 2013
 • Gedurende de hele projectduur worden verschillende fraai geïllustreerde wandelfolders (en één fietsfolder) gepubliceerd met uitleg over het nieuwe wandelpadennetwerk, het natuurgebied in kwestie, LIFE Vlaams Veldgebied en het Natura 2000-netwerk.

Lekenrapport

 • 31 december 2013
 • Een lekenrapport is een rapport over LIFE Vlaams Veldgebied voor het brede publiek. Het rapport is een mooi geïllustreerde informatiebrochure met uitleg over het Life-project, Natura 2000, het projectgebied, de herstelmaatregelen en het behoud van habitats. Het rapport wordt op 31 december 2013 gepubliceerd.

After-Life beschermingsplan

 • 31 maart 2014
 • Het after-LIFE beschermingsplan beschrijft hoe de natuurgebieden in het Vlaams Veldgebied duurzaam zullen beheerd worden na het LIFE-project. Het plan wordt gepubliceerd drie maanden na het projecteinde.

Infofolders over herstelmaatregelen

 • 30 juni 2010
 • Informatieve en fraai geïllustreerde infofolders met uitleg over de verschillende maatregelen in het kader van het habitatherstel. Zal worden uitgedeeld tijdens open infovergaderingen en gerichte infoacties in het kader van geplande en lopende werken.
TOP