Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt Studie wil de bijen- en wespenproblematiek onderzoeken én onder de aandacht brengen. De werkgroep organiseert excursies om nieuwe gegevens te verzamelen en determinatie-avonden om bijen en wespen te leren herkennen.

 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.sapoll.eu | www.interreg-fwvl.eu

TOP