Welkom

Alle activiteiten die Natuurpunt CVN organiseert vind je terug in de activiteitenagenda van Natuurpunt.

Wil je als Natuurpunt-afdeling, organisatie, bedrijf of gemeente ook een activiteit organiseren met Natuurpunt CVN? In deze portfolio vind je alle lezingen, workshops en cursussen die je kunt boeken. Heb je gevonden wat je zocht? Vul dan het aanvraagformulier in.

Nog vragen? Neem contact op met Tineke Thijs:
mail: tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be
telefoon: 014 47 29 55

Praktische afspraken

Voor de meeste cursussen, lezingen en infoavonden gelden onderstaande afspraken. Wijken we hiervan af, dan vind je dit bij de desbetreffende lezing, workshop of cursus. 

Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een lesgever

Voor wie

Prijs per dagdeel
Overheden en commerciële partners Offerte op aanvraag
Vormingplus, sociaal-culturele en milieuverenigingen, onderwijsinstellingen, Regionale Landschappen, natuureducatieve en bezoekerscentra van de overheid, culturele centra150 euro + vervoersonkosten
Leden Natuurpunt CVN, studiewerkgroepen en geledingen Natuurpunt, leden van ons Open Netwerk, kansengroepen125 euro (vervoersonkosten inbegrepen) 
 • Prijzen geldig vanaf 15 juni 2017. 
 • Voor de gemaakte offertes en contracten blijven de prijsafspraken gelden.
 • Kansengroepen kunnen een aangepaste offerte vragen op aanvraag.
 • Vervoersonkosten rekenen we aan 0,3 euro/km vanaf de woonplaats van de lesgever.

Suggesties voor deelnemersprijs

Natuurpunt voert een beleid waarin we bewust kiezen om de deelnemersprijzen laag te houden. De zorg en behoud van natuur is dermate belangrijk dat we willen dat zo veel mogelijk mensen leren en beleven in de natuur. Onze richtprijs is 8 euro per dagdeel. Leden van Natuurpunt genieten van 10% korting. 

Waar is de aanvrager voor verantwoordelijk?

De aanvrager

 • voert lokale promotie via verschillende kanalen: eigen website, mailing, Facebook, gemeenteblad, … Laat ons tijdig weten wanneer je onvoldoende deelnemers dreigt te hebben. Dan kunnen we actie ondernemen. 
 • zorgt voor lokaal en drankpauze.
 • zorgt voor diascherm, beamer en laptop. Eventueel kunnen beamer en laptop door lesgever meegebracht worden indien de aanvrager dit vooraf meedeelt. 
 • zorgt ervoor dat een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig is tijdens de activiteit. Onze lesgevers nemen geen verantwoordelijkheid op voor de praktische organisatie.

Handboek

Als de cursus een handboek heeft, dan kun je kiezen of je deze enkel digitaal bezorgd wordt aan de deelnemers. Of dat deze gekopieerd wordt door Natuurpunt CVN of door de aanvrager zelf. De kostprijs van kopies bij Natuurpunt CVN is 0,08 euro/blz.

Duur van de activiteiten

Binnen een cursus duren de activiteiten 3 uur. Een lezing of info-avond duurt gewoonlijk 2 uur. Hiervan kan - naar wens - afgeweken worden. 

Lesgevers Natuurpunt CVN

Bij sommige cursussen staat de naam van de lesgever. Natuurpunt CVN behoudt de mogelijkheid om een andere lesgever voor te stellen. Voor heel wat thema’s bouwen we een lesgeverspool van vrijwilligers uit. Wanneer je beroep doet op een lesgever van Natuurpunt CVN, kan dit een medewerker van Natuurpunt CVN zijn of een opgeleide vrijwillige lesgever. 

Doelgroep/voorkennis

De meeste van onze cursussen zijn voor een laagdrempelig en breed publiek.

Aantal deelnemers

We verwachten een minimum aantal deelnemers van 10. Voor cursussen ligt het maximum op 25 deelnemers. In onderling overleg kan men van het maximum aantal afwijken, mits een extra excursieleider wordt voorzien. Voor lezingen is er geen maximum aantal deelnemers. 

Wanneer kun je een activiteit aanvragen?

De aanvragen van het volgende jaar starten op 1 januari van het jaar ervoor. Bijvoorbeeld de aanvragen voor 2018, starten op 1 januari 2017. De aanvraag kan tot kort voor een activiteit gebeuren, maar dan is de kans dat we een lesgever of excursieleider vinden miniem. Zorg ervoor dat je tijdig met de promotie start. Een minimum van 3 maanden is aan te raden.

Invoegen in de activiteitendatabank van Natuurpunt

De activiteiten die bij ons aangevraagd worden, voert onze collega Tineke Thijs in in de activiteitendatabank van Natuurpunt. De link wordt bezorgd aan de inrichter. Via de activiteitendatabank wordt je activiteit ook gepromoot in de Uit in Vlaanderen databank.

Voor Natuurpunt groeperingen: inschrijvingen via de activiteitendatabank

Alle Natuurpunt groeperingen kunnen de inschrijvingen vlot via de activiteitendatabank van Natuurpunt laten verlopen. Wanneer je ingelogd bent op de website, kun je op elk moment de stand van zaken i.v.m. de inschrijvingen downloaden. De inschrijvingen laten verlopen via de activiteitendatabank heeft heel wat voordelen. Je hebt direct alle gegevens bij de hand en deelnemers worden toegevoegd aan de grote databank van Natuurpunt. 

Via de activiteitendatabank kan je activiteit ook gepromoot worden in de Uit in Vlaanderen databank.

Algemene voorwaarden bij een reservatie

 • De factuur sturen we na het einde van de activiteit. De betaling is verschuldigd binnen de maand na factuurdatum. 
 • Annuleert de aanvrager een lezing, workshop of cursus, dan rekenen we 25 euro administratiekosten aan. We roepen op om ons vroeg genoeg te contacteren als dit dreigt voor te vallen, dan kunnen we helpen met de promotie.
 • Bij annulatie door Natuurpunt CVN kan de organisator geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 
 • Natuurpunt heeft een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade veroorzaakt aan derden) en lichamelijke ongevallen (lichamelijke schade opgelopen door een ongeval) voor haar leden en vrijwilligers. Ook de cursisten die deelnemen aan cursussen en studiebezoeken van Natuurpunt CVN en hun begeleiders zijn hiervoor verzekerd. Dit geldt ook voor de mensen die geen lid zijn van Natuurpunt, maar deelnemen aan een activiteit. Onze geregistreerde vrijwilligers vinden meer informatie via deze link: https://www.natuurpunt.be/pagina/verzekeringsdocumenten.
 • De natuur is er voor iedereen. Zo ook onze cursussen en lezingen. Graag stellen we al onze activiteiten open voor het grote publiek en niet enkel voor jouw leden. Voor jouw organisatie meteen een kans om met de plaatselijke gidsengroep, Natuurpuntafdeling of werkgroep kennis te maken.
TOP