Interreg Blue Transition

Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Brussel
Soort
Interreg
Werking
Natuurbeheer

Nieuw stedelijk wetland in ontwikkeling dankzij Interreg North Sea

In het Blue Transition project, dat deel uitmaakt van het Interreg Programma North Sea met 16 pilots in 6 landen, wil Natuurpunt met het project Meirdam een nieuw stedelijk wetland als natuurlijke klimaatbuffer realiseren. Hiervoor is een budget voorzien van 265. 500 euro voor de komende 3 jaar. Om dit te realiseren zal Natuurpunt samenwerken met verschillende lokale en bovenlokale partners, Stad Dendermonde, het regionaal landschap Schelde-Durme, Provincie Oost Vlaanderen, polder Schelde Durme Oost, het Agentschap voor Natuur en Bos en de VMM die ook betrokken zijn in het project.

Doelstelling

Meirdam is een gebied bestaande uit natte graslanden, sloten en een aantal kleine bossen gelegen op minder dan 1km van de stad Dendermonde en is 1 van de stedelijke wetlands die Natuurpunt probeert te versterken als natuurlijke klimaatbuffer. Deze klimaatbuffer kan een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de stad wanneer extreme situaties (droogte, overstromingen, hitte) toenemen als gevolg van de klimaatverandering. Door de buffercapaciteit te verhogen en de bodemsponswerking te versterken, zal de positieve impact van het wetland nog worden versterkt. Momenteel voert Natuurpunt samen met de Universiteit Antwerpen al metingen uit in het kader van het citizen science onderzoeksproject 'CurieuzeNeuzen'.

Acties

Natuurpunt zal in samenwerking met lokale partners en stakeholders werk maken om het natuurlijk waterpeil in het gebied te herstellen. Zo wil het meer water in het gebied bufferen, de biodiversiteit versterken en een natuurlijke klimaatbuffer realiseren.
Om tot een succesvolle realisatie te komen wordt voorafgaand studiewerk uitgevoerd. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om peilbuizen in het gebied te plaatsen en een hydrologische studie uit te voeren. Deze gegevens zullen zeer waardevol en cruciaal zijn voor de verdere uitvoering van dit project. Daarnaast is het de bedoeling om door middel van een bodemonderzoek vast te stellen of en hoeveel veen er in de bodem aanwezig is en hoe dit hersteld kan worden (mitigatie).
Na voorafgaand studiewerk plant Natuurpunt in samenwerking met de verschillende projectpartners om een aantal maatregelen uit te voeren. Om extra water in het gebied te bufferen maar ook om CO2 op te slaan in de bodem wil Natuurpunt op de 20 ha die het in beheer heeft stuwen op de grachten laten plaatsen. Op basis van de hydrologische studie en verdere onderzoeken is het ook de bedoeling op het peilbeheer in het gebied dat kunstmatig wordt drooggehouden voor landbouwdoeleinden aan te passen.

Budget

266.500 euro project budget voor Blue Transition pilot Meirdam te Dendermonde.