Interreg Care-Peat

Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Brussel
Afbeelding
folder_meten_optie_2_terry_morley
Terry Morley
Soort
Interreg
Werking
Natuurbeheer

Care-Peat: veen als natuurlijk reservoir van koolstof

Het Interreg-project Care-Peat gaat in vijf Europese landen veengebieden herstellen, zodat die opnieuw koolstof opslaan in de bodem in plaats van het vrij te laten in de atmosfeer. Het partnerschap bestaat uit zeven kennisinstellingen en vijf natuurorganisaties uit België, Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Samen met 5 subpartners en 47 geassocieerde partners ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en sociaaleconomische strategieën voor koolstofreductie. 

Natuurlijke bondgenoot in strijd tegen klimaatverandering

Waarom focussen op veengebieden? Niet alleen leven in die gebieden erg waardevolle plant- en diersoorten, veen speelt ook een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Slechts 3 tot 5 procent van de totale landoppervlakte op het noordelijk halfrond bestaat uit veen, maar die veengebieden bevatten wel 33 procent van alle koolstof in de bodem. Veengebieden hebben dus een groot potentieel om koolstof op te slaan.

Maar er is één voorwaarde: het veen moet nat blijven. Wanneer veengebieden drooggelegd worden (bijvoorbeeld voor landbouw of turfwinning), komt de koolstof vrij in de atmosfeer als broeikasgas. Jammer genoeg zijn heel wat veengebieden er slecht aan toe en stoten ze meer koolstof uit dan ze opnemen. Wereldwijd is de uitstoot van koolstof uit drooggelegde veengebieden twee keer zo groot als die van de luchtvaart. Om verdere achteruitgang tegen te gaan en het herstel van veengebieden te bevorderen, is het belangrijk om nu te handelen. 

Afbeelding
folder_maaimachine_maarten_jacobs
Maarten Jacobs

Wat doet Care-Peat?

Veen nat houden, het klinkt eenvoudig, maar er komt heel wat werk aan te pas. Samen met lokale landeigenaars gaan de natuurorganisaties veen herstellen in zeven gebieden van 1 tot 250 hectare groot. Zo willen ze het potentieel van veengebieden om koolstof op te slaan aantonen. Per gebied worden andere hersteltechnieken gebruikt: gaande van handenarbeid tot het planten van veenmos. 

De natuurorganisaties worden bijgestaan door wetenschappelijke instellingen. Die instellingen zullen samen nieuwe technieken, methoden en modellen ontwikkelen en testen om de uitstoot en opname van koolstof in veengebieden te voorspellen. Daarbij maken ze onder meer gebruik van technieken zoals drones en satellieten. 

Care-Peat zal ook samenwerken met lokale en regionale stakeholders om de impact van het onderzoek en de sociaaleconomische voordelen te vergroten.

Aan het einde van het project willen de partners een soort leidraad aanbieden voor toekomstig veenherstel. Die leidraad moet bepalen welke herstelmaatregelen het meest geschikt zijn om koolstof op te slaan in het veen. Op die manier kunnen de resultaten en inzichten van Care-Peat worden gebruikt door andere gebruikers in Europa, ook nadat het project is afgelopen.

In 2021 kreeg het Care-Peat project, als onderdeel van het Interreg NWE programma, de kans om het bereik te versterken met een zogenaamd 'kapitalisatieproject'. Het doel hierbij is om de reeds geboekte resultaten toe te passen op nieuwe gebieden en doelgroepen. Deze goedkeuring resulteerde in niet minder dan 3 nieuwe partners en 6 nieuwe geassocieerde partners die toetraden tot ons consortium. In het kapitalisatieproject ontwikkelen we een uniforme methodologie voor de beoordeling van de broeikasgasemissies van veengebieden, die breed toepasbaar is in Noordwest-Europa (verschillende veenlandtypes en regio's), en vergroten we zo de impact van het beslissingsondersteunende instrument. Ook zullen we landbouwers en landbouwersorganisaties als een nieuwe belangrijke doelgroep opnemen door rechtstreeks met hen in contact te treden over de meest geschikte werkmethoden voor koolstofbesparing op landbouwgrond.

Afbeelding
ven_zwarte_beek_wim_dirckx_2
Wim Dirckx

Hoeveel koolstof kan opgeslagen worden in veen?

Tegen het einde van het project in 2023 verwacht Care-Peat zowat 8137 ton koolstof te kunnen opslaan in de zeven onderzoeksgebieden (goed voor zo’n 645 hectare). 

Maar in Noordwest-Europa ligt nog een pak meer veen dat hersteld kan worden. Care-Peat hoopt dat verschillende organisaties het werk voortzetten nadat het project is afgelopen, zodat nog meer veen hersteld kan worden en meer koolstof kan opgeslagen worden.

Partners
Natuurpunt is de hoofdpartner in Care-Peat en neemt de coördinatie op zich. Ze is ook verantwoordelijk voor het Belgische luik van het terreinonderzoek en zal veen herstellen in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen, Limburg.

De overige natuurorganisaties binnen Care-Peat zijn Natuurmonumenten (NL), Lancashire Wildlife Trust (VK), North Wales Wildlife Trust (UK) en Eurosite.

De kennisinstellingen in het project zijn het Centre national de la recherche scientifique (FR), Bureau de recherches géologiques et minières (FR), Manchester Metropolitan University (VK), National University of Ireland Galway (IE) Université d'Orléans (FR), University of Rennes (FR) en Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (NL)

Project met Europese steun
EU steun: € 4,22 mln.
Totale budget: € 7,03 mln.
Tijdlijn: 2019-2023

Logo interreg North West Europe Care Peat