Interreg Prowater

Vlaams-Brabant
Soort
Interreg
Werking
Natuurbeheer

Klimaatprojecties voor het 2 zeeën-gebied wijzen op drogere en warmer wordende zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes in de vorm van zomerstormen. Dit kan in de toekomst leiden tot een hogere vraag naar waterproductie.

Klimaatadaptatie in het 2 zeeëngebied

Het grensoverschrijdend project PROWATER staat voor ‘protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’, en levert een bijdrage aan klimaatadaptatie door de waterberging van het

landschap te herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Voorbeelden hiervan zijn bosomvorming, natuurlijke waterretentie of herstel van bodemverdichting.

Deze ingrepen verhogen de veerkracht tegen droogteperiodes en overstromingen en dat komt ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede. De komende jaren zullen projectpartners in Vlaanderen, Nederland en Engeland verscheidene voorbeeldprojecten op terrein uitvoeren en tonen aan het publiek.

De voordelen van de maatregelen zullen geïdentificeerd worden, zodat er ook een ‘Payment for Ecosystem Services’-model ontwikkeld kan worden. Op basis van een dergelijk model kunnen organisaties die maatregelen

nemen om waterschaarste tegen te gaan een vergoeding ontvangen. In ruil leveren zij diensten aan de maatschappij door de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Ten slotte wil het project de informatiekloof met het beleid en de watergebruiker dichten, door een visie uit te werken om waterschaarste en droogterisico’s op langere termijn aan te pakken.

Afbeelding
life_visbeek_dodaars
Natuurpunt

Een grensoverschrijdende samenwerking

Van november 2017 tot en met augustus 2022 werken 10 partners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland samen aan PROWATER. Het project beschikt hiervoor over een budget van meer dan 5,5 miljoen euro. In ieder land worden zowel waterproductiebedrijven, overheden en onderzoeksinstituten als terreinbeheerders betrokken om tot een gedragen visie te komen.

  • De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving),Universiteit Antwerpen,provincie Antwerpen, PIDPA en Natuurpunt
  • De partner uit Nederland is: Waterschap Brabantse Delta
  • De partners uit Engeland zijn: Westcountry Rivers Trust, Kent Count Council, South East Water en South East Rivers Trust.

Het project ontvangt via het Interreg 2 Zeeën-fonds (EFRO) € 3.315.974  om te werken aan klimaatadaptatie en het verhogen van de veerkracht tegen droogtes en extreme neerslag op basis van ecosysteemdiensten.

Interreg 2 zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen).

 

Meer info vind je op de website van het Prowater project zelf.