Natuurherstel in het Munsterbos

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer
Afbeelding
munsterbos_vijvers_benny_odeur_groot
Benny Odeur

Natuurgebied Munsterbos (Bilzen, Zutendaal)

Het Munsterbos, dat zijn 450 hectare bossen, vijvers, moerassen en graslanden. Natuurpunt heeft hier een reeks ingrijpende herstelwerken afgerond.

Vijverherstel 2016 – 2017

De werken werden uitgevoerd in het vijvercomplex centraal in het Munsterbos. De vijvers waren lange tijd niet beheerd volgens de oude methode van op- en aflaten van water. Hierdoor was er een sliblaag ontstaan, waren de dijken verzwakt of zelfs ingezakt en begonnen er bomen in de vijvers te groeien. Enkele verwaarloosde vijvers zijn opnieuw ingericht en de dijken werden hersteld. Enkele zones met een zachte helling en een beperkte laag organisch materiaal werden afgeplagd. Enkele recentere hopen grond werden afgegraven tot op het historische niveau.

In dat open vijverlandschap liggen mooie kansen voor soorten die elders in Vlaanderen bijna uitgestorven zijn zoals de roerdomp en de woudaap.

Na de inrichtingswerken van het vijvergebied werd een raster geplaatst aan de randen van het gebied. Voor het beheer van het grasland en heide rond de vijvers en om de openheid van het vijvergebied te waarborgen wordt een deel van het vijvergebied met schapen begraasd.

Ook recreanten kunnen mee genieten van het natuurherstel. Aan de rand van het gebied werd een kijkwand geplaatst nabij de uitkijktoren en een nieuwe brug. Het vijvergebied zelf is niet toegankelijk, dit is een belangrijk rustgebied in het Munsterbos.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier