Natuurherstel in Overbroek-Egoven

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer
Afbeelding
rs42279_overbroek_pano_stein_temmerman
Stein Temmerman

Natuurgebied Overbroek-Egoven

Het natuurgebied Overbroek ligt in Droog-Haspengouw met de beek De Herk centraal door het gebied. De asymmetrische vallei kan grofweg ingedeeld worden in 3 delen: de natte valleigronden, het onderste gedeelte van de helling en het bovenste steile gedeelte van de helling met de naam „het land van Zuyl".

Dit project vond voornamelijk plaats in de vallei. De zone is onderhevig aan een mineraalrijke kwel en bestaat hoofdzakelijk uit natte hooilanden. In de ondergrond zit er alkalische veen. De mergel zit hier niet diep onder het oppervlak en de kwel zorgt voor een vermenging van de mergel met het veen. Door deze unieke abiotiek herbergt dit gebied een interessante flora met diverse orchideeën en interessante zeggesoorten.

De inrichtingswerken in dit gebied waren gericht op de uitbreiding van de graslandkern en de kwaliteitsverbetering van de bestaande graslanden. Tijdens het project werden de waardevolle graslanden uitgebreid door houtige vegetatie om te vormen naar grasland. De kwaliteitsverbetering situeert zich enerzijds in het lokaal verbeteren van de hydrologie en anderzijds in het nemen van enkele maatregelen die het gebied toegankelijker maken voor het beheer wat zal leiden tot een betere uitvoering van het beheer en dus tot een betere habitatkwaliteit.

Naast het natuurherstel werd ook aan de bezoeker gedacht: er werd een leuning geplaatst langs de wandelbrug en een picknickzone met enkele fruitbomen aangelegd langs het wandel- en fietspad van waaruit de bezoeker kan genieten van een prachtig uitzicht over het gebied.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier: www.natuurpunt.be/natuurgebied/overbroek-egoven