Vlaanderen zit onder een stikstofstolp. We stoten véél meer stikstof uit dan gezond is, zowel voor onszelf als de natuur. In Europa zijn we zelfs stikstofkampioen. En elke stikstof-aanpak heeft al gefaald. Tot nu?

public://stikstofstolp.png
Wat is het probleem?

Meer dan 80% van onze natuur lijdt onder het Vlaamse stikstofoverschot. Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak

Meer oorzaken

Gevolgen voor de natuur

Bomen verzwakken, heide kleurt bruin, helder water wordt groene drab... Lees meer over de gevolgen in de reeks natuurberichten

10 natuurberichten

Aanpak in Vlaanderen

Dit najaar start een onderzoek over de stikstofscenario’s. Doel: de stikstofdrempel niet meer overschrijden

Meer over PAS

Standpunt Natuurpunt

Natuurpunt pleit voor afbouwen en natuurherstel 

Lees het standpunt

Wat kan jij doen?

Wat kan jij doen als bezorgde natuurliefhebber?

Deel ons standpunt op Facebook

Vrijwilligers in actie

Wat kan jij doen als vrijwilliger bij Natuurpunt?

Ga over tot actie met je afdeling

Wat is het probleem?

Dagelijks regent het stikstof op onze natuur: 24 kilo per hectare per jaar. Dat is véél meer dan gezond én toegestaan is. In heel Vlaanderen is er een stikstofoverschot, meer dan 80% van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder.

Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak. Daarnaast ook de uitstoot van industrie, verkeer en ieders schoorsteen. Probleem is dat de uitstoot van de industrie langzaam daalt, maar dat die van de veestallen al 10 jaar niet daalt. Zonder een drastische aanpak van de stikstof-uitstoot worden we zelf en de natuur steeds zieker, en kunnen we het dalende biodiversiteitsverlies nooit een halt toe roepen. 

public://itr_longread/banner_impact_stikstof_op_heide.png

Wat zijn de gevolgen voor de natuur?

Bramen en netels overwoekeren de typische bosflora. Bomen verzwakken en sterven af. De paarse heide kleurt bruin doordat het brandbare pijpestrootje alles overneemt. Bloemen, bijen en vlinders verdwijnen. Helder water wordt groene drab. 

10 NATUURBERICHTEN OVER DE STIKSTOFPROBLEMATIEK

Lees vanaf 13 september 2021 elke week een nieuw natuurbericht over de stikstofproblematiek in Vlaanderen, en de gevolgen op de natuur.

Wil je de natuurberichten graag in je mailbox ontvangen? Abonneer je hier.

Natuurbericht - Verlos ons van die stolp
Hoe onze graslanden veranderen bij een teveel aan stikstof

Wat is de aanpak in Vlaanderen?

Er wordt al enige tijd aan een stikstof-aanpak gewerkt. Maar gezien de impact op zowel landbouw, industrie als mobiliteit ligt die zwaar onder vuur en komt het onderwerp geregeld negatief in de pers.

De tijdelijke stikstof-aanpak onder ex-minister Joke Schauvliege (CD&V) belandde zoals verwacht bij de rechter, en werd vernietigd.

Huidig natuurminister Zuhal Demir (N-VA) startte dit jaar met een nieuwe stikstof-dienst en wil een Nederlands scenario met een vergunningenstop voorkomen. Zonder tegenslag start dit najaar een openbaar onderzoek over de verschillende stikstofscenario’s die deze stikstofdienst uitrekende.

Doel: in 2045 mag nergens in de natuur de stikstofdrempel overschreden worden. In 2030 moet het aantal plaatsen al gehalveerd zijn.

Wat is het standpunt van Natuurpunt? 

Er moet een breuk komen met het verleden, dat geen garantie op beterschap bood op het terrein. Een aanpak die juridisch ook geen stand houdt.

Natuurpunt pleit daarom voor een 2-sporen-aanpak:

  1. enerzijds het dichtdraaien van de stikstofkraan (en maatregelen om dit gefaseerd en sociaal verantwoord te doen)
  2. en anderzijds natuurherstel na jarenlang stikstofovervloed. Enkel middelen voorzien om getroffen landbouwers te vergoeden, is dus allesbehalve de oplossing. Ter vergelijking verwijzen we naar Nederland waar het budget voor natuurherstel op 3 miljard euro wordt geraamd.

Wat kan jij doen?

Wat kan jij doen aan het stikstofprobleem als bezorgde natuurliefhebber?

Deel ons standpunt op Facebook. Gebruik #laatdenatuurnietstikken

 

Vrijwilligers in actie

Log hier in om te weten hoe je als vrijwilliger kan bijdragen

De stikstofcampagne is een campagne van Natuurpunt.

> naar natuurpunt.be

Deel de campagne op sociale media met #laatdenatuurnietstikken

 

Contact: jos.ramaekers@natuurpunt.be - Diensthoofd Beleid Natuurpunt

TOP