Je afdeling, kern of werkgroep

De afdeling is de basis van de vereniging. Hier ligt het zwaartepunt van Natuurpunt. In een afdeling krijgt elk lid kansen om zich als vrijwilliger in te zetten voor de natuur en zich te vormen en te ontplooien. 

  • Afdelingsgrenzen vallen meestal samen met de gemeentegrenzen.
  • Grotere afdelingen kunnen verschillende gemeentes omvatten. Deze worden vaak opgesplitst in kernwerkingen per gemeente.
  • Binnen een afdeling of kern kunnen werkgroepen ontstaan, die zich richten op een bepaald thema.
    Van beheerteams, die het beheer van een of meerdere gebieden organiseren, tot natuurstudiewerkgroepen, die zich specialiseren in het bestuderen van één of meerdere soortengroepen. Misschien is er zelfs een bezoekerscentrum of natuur.huis actief binnen de afdeling.