Welkom zeearend

Gloria en Guido zijn uitgevlogen!

Beide zeearenden flapperden de afgelopen weken flink met hun vleugels. Tot ze sterk en zeker genoeg waren om hun eerste vlucht te maken. Gloria vloog voor het eerst op zondag 7 juli en op woensdag 10 juli volgde ook Guido. De ouders gaan hun jongen nu leren jagen zodat ze hun eigen prooien kunnen vangen. In het najaar zullen Gloria en Guido op eigen ‘benen’ kunnen staan.

Afbeelding
Links: zeearenden Paul & Betty op het nest, rechts: foto van een ander kuiken ter illustratie
Ronny De Malsche (links), shutterstock (rechts)
Links: zeearenden Paul & Betty op hun nest, rechts: foto van ander kuiken ter illustratie

Geboren

Een primeur van jewelste voor België: in het prachtige natuurgebied De Blankaart heeft het zeearendenkoppel Paul en Betty twee jongen gekregen. Gloria zag het levenslicht al op 18 april 2024, Guido deed het wat rustiger aan en kwam vermoedelijk op 21 april 2024 uit z'n ei gekropen. De namen voor de kuikens zijn gekozen door het publiek: Gloria verwijst naar het glorierijke moment voor De Blankaart en Guido is de naam van de huidige conservator Guido Vandenbroucke. Maaike Cafmeyer en Wim Willaert zijn de trotse meter en peter van Gloria en Guido.

Iedereen is welkom om op kraambezoek te komen in de Blankaart. Momenteel kan je nog geen kuikens zien, daarvoor zijn ze nog te klein. Enkel de ouders zijn zichtbaar op het nest. Blijf zeker op de paden en respecteer de ingestelde perimeter. 

Afbeelding
Geboortekaartje Gloria & Guido
Natuurpunt
Afbeelding
Geboortekaartje Gloria & Guido_achterkant
Natuurpunt

Doe een gift voor de zeearenden

Ja, ik wil nu de jonge zeearendje(s) steunen

> Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

> Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

 

Afbeelding
Getuigenis Maaike Cafmeyer
Maaike Cafmeyer

Maaike Cafmeyer, trotse meter van de zeearenden

“Dat de zeearenden in de Blankaart hun nest hebben gebouwd vind ik schitterend. Als West-Vlaamse kan ik er gewoon met de fiets naartoe. Dan vlieg ik door de wolken van blijdschap.”

Maaike Cafmeyer
Afbeelding
Wim Willaert
Wim Willaert

Wim Willaert, trotse peter van de zeearenden

“Zeearenden in De Blankaart! Wat een feest om zo'n imposante vogel in ons land te hebben. Ik kan niet trotser zijn op mijn kleine petekuikens!

Wim Willaert

Op kraambezoek in De Blankaart

Het is een unieke ervaring om de zeearenden in hun natuurlijke omgeving te observeren. Zeker nu er een eerste jong is. Op de kaart hieronder tonen we de twee vogelkijkhutten en de brug waar de kans het grootst is om ze te zien. 

Afbeelding
Zeearend Waar Kijken
Natuurpunt

Op de pagina van De Blankaart vind je een gedetailleerde, interactieve kaart van het gebied. Een bezoek aan de Blankaart biedt bovendien niet alleen de kans om zeearenden te zien, maar ook om te genieten van de prachtige natuur en het rijke vogelleven van dit unieke natuurgebied.

Vaak gestelde vragen

Is er risico op verstoring van de zeearenden?

Natuurpunt en haar vrijwilligers gaan uiterst voorzichtig en met het grootst mogelijke respect om met de jonge familie.

Zoals aangegeven op het plannetje hierboven, is het nest van de zeearenden ver weg van het wandelpad. Er lopen geen andere wandelpaden in de buurt, en geen enkele bezoeker kan dicht bij de vogels komen. Ook bij de fluistervaarten wordt een behoorlijk grote perimeter rondom het nest in acht genomen. 

Verder vragen we alle natuurliefhebbers die van de dieren willen komen genieten om op de wandelpaden te blijven en de rust van de dieren te respecteren.

Afbeelding
zeearenden
Natuurpunt

What's up?

Volg Paul en Betty via het Whatsapp kanaal. Zo beleef je hun ontwikkelingen rechtstreeks via je telefoon. 

Volg de Whatsapp

Dagboek van Paul en Betty

Geschreven door Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart.

Vanaf 27 april 2023

"Ze blijven steeds bij elkaar in de buurt. Af en toe vertonen ze pril baltsgedrag. Ze hebben nog niet de volledig witte staart. We veronderstellen dat het om jonge exemplaren gaat."

12 oktober 2023

"Deze middag hoorde ik een fluitend kabaal van opvliegende smienten. Laag boven het water zag ik zeearend Betty (of Paul) er jagend achter vliegen. Wat een beeld."

17 oktober 2023

"Tijdens mijn looptour hoorde ik kolganzen alarmerend opvliegen. Hierna zag ik twee zeearenden overvliegen en neerstrijken in de eendenkooi van Merkem. Eind oktober zien we ze regelmatig paren, zowel op het nest in wording als op de grond."

2 november 2023

"Ik moet over omvergewaaide bomen klauteren om op de brug te geraken, maar het nest heeft de storm doorstaan."

3 november 2023

"Zeearend raapt tak op en vliegt naar het nest om hieraan verder te bouwen."

6 november 2023

"In de vooravond een schitterende, lange waarneming van Betty en Paul. Ze zaten duidelijk met kriebels in hun buik."

12 december 2023

"Voor wie zou twijfelen: in regen en wind op het nest, ook deze natte zonloze morgen."

3 januari 2024

"Vanavond zijn ze om 17u19 thuisgekomen nadat ze een poosje op de grond aan de rand van de overstromingszone zaten en hun kop wasten."

14 januari 2024

"Niets vermoedend kijk ik vanuit mijn zetel naar buiten. Net op dat moment vliegt een zeearend laag boven de tuin. Kippenvel."

Vanaf 25 januari 2024

"We zien ze af en toe met zacht nestmateriaal aanvliegen naar het nest."

12 februari 2024

"Betty en Paul twee keer zien paren op het nest rond 11u30. Kon Paul horen “kriepen”. Daar moeten toch eieren van komen."

22 februari 2024

"Mocht mijn moeder nog leven, ik had ze gevraagd één van haar kaarsen aan te steken opdat het arendsnest ook nu zou standhouden met dit stormweer."

23 februari 2024

"Het nest heeft standgehouden. Ze zaten er beiden op en zijn daarna gaan jagen en rusten."

Vanaf 13 maart 2024

"Ze laten het nest nooit alleen. We gaan ervan uit dat het broeden is begonnen. Er worden door de partner soms ook prooien aangevlogen. Als de broedende vogel wordt afgelost, vertrekt hij/zij en gaat zelf prooi zoeken of zitten in een boom of op een paal."

14 maart 2024

"Beiden al een tijdje op het nest. Eén vliegt weg, de ander weer in het nest. Toen Paul terugkwam was er een liefdevolle verwelkoming met heel wat gekrijs. Hoe ze over elkaar heen stapten om van plaats te wisselen was nogal acrobatisch."

15 maart 2024

"Deze morgen zaten ze beiden op en bij het nest. Paul gaat rusten in zijn boom. Betty herschikt even het nest en gaat er weer op zitten."

17 maart 2024

"Ze broeden voorbeeldig. We hebben ze namiddag vanop de brug drie keer zien wisselen van plek. 115 mensen passeerden op de brug om -ondanks het weer- de arenden te spotten."

20 maart 2024

"Lange zittijd deze namiddag. Op de brug heel wat arendtoeristen aan het meegenieten. Paul zat wel in de buurt en is rond 15u30 eens op het nest gaan zitten, maar dan weer vertrokken. Betty bleef rustig, strekte zich tussendoor maar bleef zitten." 

1 april 2024

"Om 16u is er één gearriveerd en was er een wissel. Wij stonden op de brug met de telescoop."

6 april 2024

"Vandaag van 13u15 tot 16u10 heb ik met mijn telescoop op de brug gestaan. Andere kijkers vertelden dat beide arenden op het nest waren rond 11u en dat er toen één vertrokken is. Die is dan onder heel wat belangstelling om 15u45 teruggekeerd."

Maandagavond 8 april

"Er was een heel fel onweer met zware rukwinden over het gebied. We vreesden het ergste."

Dinsdagmorgen 9 april

"Ik ben reeds om 7u gaan kijken en zag meteen een wissel op het nest. Ze hadden ook dit doorstaan."

15 april 2024

"De machtigste koning van storm en van wind… Het is spannend aftellen nu. Betty en Paul zijn al langer dan een maand aan het broeden en binnen een aantal dagen weten we of dat nieuw leven brengt. Ze hebben er alvast alles aan gedaan om de eieren warm te houden. Ze wisselen mekaar steeds voorbeeldig af en laten het nest nooit alleen. Nochtans hebben ze het nog niet gemakkelijk gehad. Maar liefst 4 stormen kregen ze sedert de nestbouw over zich heen: Ciaran, Isha, Louis en vandaag nog Renata. Het is één lang kletsnat en erg windrijk voorjaar. Hou het dan maar vol daar hoog in een boom. Het is ook voor ons na elke storm bang uitkijken of het nest heeft standgehouden en de arenden zijn blijven zitten. Zoals daarnet. Wat een opluchting."

16 april 2024

"Ik heb deze nacht elke windstoot gehoord. Bij het krieken van de dag opgestaan om te gaan zien of… Maar ze houden stand. Live om 6u46, ik zie het nest met een arend die wat aan ochtendstretching doet. Als ze windeieren hebben gelegd, kan niemand ze dat kwalijk nemen."

18 april 2024

"Het is gebeurd! Vandaag merkte ik ineens een verandering op in het voedergedrag van de zeearenden. Ze begonnen duidelijk eten te geven met hun snavel naar beneden. Je merkt dat er leven gekomen is in het nest. Ook de houding van de zeearenden op het nest is veranderd. Ze zitten veel hoger, wat standaard gebeurt als er een jong is. We kunnen dus concluderen dat er een kuiken geboren is. Een primeur voor België! Mogelijk komt er zeer binnenkort ook nog een tweede. We wachten in spanning af."

21 april 2024

"Het gedrag van van Betty en Paul is weer veranderd. Ze zitten weer anders op het nest, ze zijn actiever met voederen en ze voeren volop zacht nestmateriaal aan. We veronderstellen dat het tweede kuiken geboren is, al weten we dat niet zeker."

23 april 2024

"Ik wou eens zien hoe de arenden ontwaken en stond ze al om 5u45 gade te slaan. Ze zaten op het nest om de kroot warm houden, maar bij zonsopgang vlogen ze beiden op. Ze draaiden cirkels boven en rondom het nest, daarna verdwenen ze om even later weer terug te keren. Even paniek. Hadden ze het nest verlaten omdat de kuikens dood waren? Konden de kuikens wel overleven zonder beschutting? Snel gebeld naar het hoofdkantoor om dat persbericht om de meter en peter bekend te maken, even in te houden. Later in de ochtend vlogen de zeearenden terug naar het nest en deden gewoon verder alsof er niets aan de hand was. Dat ze de kuikens opnieuw begonnen voederen, was het dat er nog jong leven is in het nest. Oef!"

Nieuws