public://itr_longread/bosplant_-_wim_dirckx_0.jpg

Waardevol bos in 5 stappen

Natuurpunt gaat volop voor gevarieerde ‘biodiversiteitsbossen’ met een grote natuurwaarde. Naast een stevige portie geduld om het bos te laten groeien moet je het ook slim aanplanten en goed beheren. Daar komt veel meer bij kijken dan enkel bomen in de grond stoppen. Onze aanpak in vijf stappen. 

  1. Perceel kiezen: we zoeken uit waar het nieuw bos best komt, passend binnen de gebiedsvisie. Liefst planten we bos aansluitend bij bestaande boskernen. Bij Natuurpunt kopen we de grond waarop we bebossen altijd aan. Enkel zo hebben we de garantie dat het ook eeuwig bos blijft. 
  2. Plantgoed selecteren: afhankelijk van de beheerplannen, de beoogde biodiversiteitscreatie, de bodemsamenstelling en het grondwaterpeil maakt Natuurpunt een selectie van aan te planten, streekeigen soorten. We planten enkel inheemse bomen, die we kopen bij lokale kwekers. Zo zijn we zeker dat ze ook een lokaal genoom (DNA) hebben, dat hier goed aardt. Je plant dus beter bomen die hier opgekweekt zijn dan bomen die bijvoorbeeld uit Oost-Europa geïmporteerd worden. We houden er ook rekening mee welke bomen in de buurt groeien, want die kunnen vanzelf uitzaaien op het nieuwe stuk. 
  3. bosplanBosplan maken: onze planners maken een doordacht plan. Welke bomen komen in de kern en welke aan de randen? Waar komen er open plekken of poelen? We proberen altijd gevarieerd en waardevol bos te creëren. Het is belangrijk om structuur te brengen in het bos. Kleine open zones zorgen voor licht, en zijn goed voor de kruiden en insecten. Planten en dieren hebben licht nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
  4. Juist planten: het gros van de bossen planten we in de loop van de maand november. Omdat de sapstroom van de boom dan stil ligt, is de kans op succes groter. We betrekken buurtbewoners en Natuurpuntleden bij onze bosplantacties, want elke helpende hand is welkom om al die bomen in de grond te krijgen. 
  5. Bos beheren: de eerste jaren zal Natuurpunt het terrein tussen de aanplantingen eventueel maaien en controleren of de jonge bomen wel goed groeien. Boompjes die sterven – door droogte of vraat van konijnen of herten – vervangen we als de uitval ongewoon hoog ligt. Een zekere mate van sterfte is echter normaal naarmate het bos groeit. Op langere termijn dunnen we het bos verder uit en sturen we bij in de soortensamenstelling waar nodig. Als je jonge bossen sneller uitdunt, groeien de overgebleven exemplaren sneller. Daardoor wordt er ook meer CO2 opgenomen.

We planten ongeveer 1 boom per 5 m², dus zo'n 2.000 per hectare (10.000 m²). De bomen worden geplant met een lengte van 80 à 120 cm. Een boom groeit zo’n 50 cm per jaar. Om een echt bosgevoel te hebben, met bomen van zes meter en meer, moet je 10 à 12 jaar wachten.

Met de jaren wordt het aantal bomen sterk uitgedund tot 500 bomen, op natuurlijke wijze of door bosbeheer. Het duurt toch 50 à 60 jaar voor je een kan spreken van een robuust bos. Daar zullen dus vooral onze kleinkinderen van kunnen genieten. En ook hun kleinkinderen, want we kopen de gronden die we bebossen altijd aan, zodat we kunnen garanderen dat het eeuwig bos blijft.

public://itr_longread/vos_uitsnede_-_klaas_huwel.jpg

Foto: Klaas Huwel - @Firstklaasphotography

Bossen die bruisen van het leven

Bossen zijn een thuis voor duizenden soorten insecten, vogels en zoogdieren. Bosplanten en paddenstoelen leven in een perfecte harmonie met bomen, want ook zij kunnen niet zonder elkaar. Al dat leven kan je natuurlijk niet op 1-2-3 in je bos toveren. De soortenrijkdom bouwt zich over de jaren heen op. Met de juiste mix aan bomen, voldoende open plekken en poelen en duurzaam bosbeheer komt er stap voor stap meer leven in het bos. 

> Maak kennis met onze bossoorten

public://itr_longread/biodiversiteitsbos.png

Bron: Natuurmonumenten

Ook een jong, aangeplant bos is dus van ongekende waarde voor de biodiversiteit. Maarten legt het uit in deze video.

Draag je boompje bij

Maak je gift online over op deze betaalpagina. Met jouw steun kunnen Natuurpunters overal in Vlaanderen extra bos realiseren. 

Wil je graag een gift doen via overschrijving? Dat kan! Stort jouw bijdrage op BE56 2930 2120 7588 en vermeld '3333 - gift Bos voor Iedereen'.

 

Bos voor Iedereen wordt georganiseerd door Natuurpunt

Volg Natuurpunt op FacebookVolg Natuurpunt op InstagramVolg Natuurpunt op Twitter

TOP