Natuurpunt Rupelstreek is actief in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Rupel.blad
 

 Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Afdeling Rupelstreek website

Meer info vind je ook op afdeling.natuurpuntrupelstreek.be

Ben je geïnteresseerd in een activiteit?

Via ons Rupel.bericht  -  het meest recente kan je hieronder lezen  -  ontvang je info over onze activiteiten. Geef je e-mailadres op en je ontvangt het automatisch in je postvak.

 
Geef je tijd aan de natuur

Wil je je vrije tijd nuttig besteden? Wil je iets betekenen voor de natuur in jouw buurt?  Lees dan Wat kan jij doen als vrijwilliger bij Natuurpunt? Wil je ook graag meewerken aan de natuur in de Rupelstreek? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Werkgroepen

Natuurpunt Rupelstreek heeft een aantal werkgroepen. Nieuws vind je via

Rupel.bericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
11 augustus 2019
 
 
 
 
 
 
foto  |  Natuur.huis de Paardenstal  |  Erik De Keersmaecker
Natuur.huis de Paardenstal
Op stap met Watje, het waterratje…
 
Tijdens de openingsuren van Natuur.huis de Paardenstal kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouders of grootouders en gewapend met een rugzakje, met daarin een aantal doe- en weetopdrachtjes op stap gaan in de mooie Walenhoek.
Tot eind september is het Natuur.huis elke zaterdag en zondag open (14u tot 18u). In de periode oktober/april enkel de eerste zondag van de maand (13u tot 17u).  
Natuur.huis de Paardenstal ligt aan de Boomsestraat 221 Niel-Hellegat en is ook bereikbaar via het wegje achter de huizen Boomsestraat.  | kaart  |  Of te voet of met de fiets, vanaf de Rupeldijk, volg daar de wegwijzers.
info  www.natuurpunt.be/rupelstreek
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Kolibrievlinder  |  Fons Van den heuvel
zaterdag 24 augustus
geannuleerd  |  Nachtvlinderen met hamer en beitel
 
De aankondiging van deze activiteit leidde tot enkele kritische en overigens ook terechte opmerkingen van vrijwilligers en leden. Net zoals zij, zijn we ervan overtuigd dat het uitkappen van rupsen, eventueel poppen van nachtvlinders uit stammen en takken louter als een kijkelement niet verantwoord is.
Om die reden wordt deze activiteit dan ook geannuleerd.   
Als vrijwilligers van Natuurpunt zijn we er ons meer dan wie ook van bewust dat sommigen van onze projecten hinder en verstoring kunnen veroorzaken. Denken we maar aan de controles van nestkasten van kerkuilen, steenuilen, torenvalken en slechtvalken. Jonge en soms ook adulte vogels worden voor inventarisering en monitoring uit de nestkasten gehaald en geringd met een wetenschappelijke ring van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Die hinder trachten we in tijdsduur te beperken door de vogels zo snel mogelijk opnieuw in de nestkasten te plaatsen. Hetzelfde streefdoel hanteren we ook tijdens het plaatsen van fuiken om amfibieën en waterdiertjes te vangen of kleine zoogdiertjes die we met life-traps trachten te vangen.
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Laatvlieger in de vlucht  |  Yves Adams VILDA
zaterdag 31 augustus
Nacht van de Vleermuis in de Kleiputten Terhagen
 
Vanavond verwelkomen we onze kleine natuurliefhebbers, samen met hun mama of papa, oma of opa voor een heuse vleermuizenwandeling in de Kleiputten Terhagen. Vooraleer we op stap gaan langs grote en kleine plassen, langs restanten van de vroegere steenfabriek, door dreven en langs kleine graslandjes kunnen kinderen vleermuizentekeningen inkleuren, een tentoonstelling over vleermuizen bekijken, en een kwartiertje luisteren naar een voordracht over vleermuizen. Als je zin hebt om mee op stap te gaan, dan ben je welkom vanaf 19u30 in of op het terras voor het chalet. Om 20u start een presentatie met allerlei weetjes over het leven van onze vleermuizen. Omstreeks 20u45 is het tijd voor actie: we gaan op stap!
Goede stapschoenen en een fluo-vestje zijn aanraders. Achteraf kan je nagenieten van een drankje in het Natuur.huis.

afspraak  |  19u30  |  Onthaal Kleiputten Terhagen, bereikbaar via ingang Nieuwstraat 54 Terhagen. |  kaart  | Volg daar de pijlen. Er is een fietsenparking en een kleine parking voor auto’s.
inschrijven  info@natuurpuntrupelstreek.be
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Kleiputten Terhagen  | Steven Roels
Natuurgebied Kleiputten Terhagen dankt alle sponsors !
 
Natuurpunt expeditie 2019 leverde dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de vele sponsors maar liefst €2674 op voor het natuurgebied Kleiputten Terhagen! Helaas had het team af te rekenen met blessureleed, maar uiteindelijk bereikten 2 dappere doorzetters, Peter en Martijn de eindmeet. Proficiat!


Uiteraard ook veel dank aan al onze sponsors!
 
 
 
lijn.gif
 
 
foto  | Rondje vogels kijken Noordelijk eiland  |  Nel De Backer
Blijvend succes voor Rondjes vogels kijken Noordelijk eiland
 
De maandelijkse rondjes vogels kijken aan en omheen het Noordelijk eiland blijven een succesverhaal. Zaterdag 3 augustus waren er opnieuw 16 vogelkijkers op de afspraak, om samen met Nel en Jan de vogels van het Noordelijk eiland te bekijken. En het was weer genieten van een ruim aanbod van pleisteraars en doortrekkers. Een grote groep lepelaars, in totaal 37 vogels kon natuurlijk op het meeste bekijks rekenen. Daarnaast een indrukwekkend lijstje steltlopers, met onder meer tureluur, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, witgat en kluut. En een ooievaar op de oevers van de Rupel. Daarnaast een hele lijst eendensoorten die momenteel wel moeilijker op naam te brengen zijn, omdat de meeste vogels in eclipskleed zijn.

Het volgend rondje vogels kijken Noordelijk eiland gaat door op
zaterdag 7 september  |  8u50  |  parking Tolhuis |  kaart  |  of om 9u veerboot Rupeldijk Schelle
Heb je geen verrekijker? Geen nood, er worden verrekijkers ter beschikking gesteld, stuur vooraf wel een mail naar: debacker-vanlinden@telenet.be
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Nagenieten tijdens de barbecue  |  Maarten Wielandts
Natuurpuntvrijwilligers genieten van heerlijke BBQ
 
Op zondag 4 augustus staken een 11-tal vrijwilligers opnieuw de handen uit de mouwen in de Kleiputten Terhagen. Het was immers hoog tijd voor een grondige maaibeurt van de wandelwegen en een weilandje en het opruimen van het maaisel. Overhangende bramenstruiken werden teruggesnoeid en een oude voederruif die nog door jagers geplaatst werd, werd gedemonteerd. Daarmee is zowat het laatste aandenken aan deze episode van de kleiputten verdwenen. 's Middags maakten we tijd voor een ontspannende barbecue op een idyllische locatie. De uit de kluiten gewassen karper die Peter ving, lieten we tot slot samen vrij in de Rupel.
tekst  |  Dries Kets  |  medeconservator Kleiputten Terhagen
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Verwijderen vegetatie eilandje noordelijke plas  |  Harry Opsommer
Onderhoud eilandje noordelijke plas Noordelijk eiland
 
Het eilandje dat eind vorig jaar op voorstel van Natuurpunt door het Agentschap voor Natuur en Bos in de noordelijke plas van het Noordelijk eiland werd aangelegd heeft meteen bewezen dat het een prima broedplaats kan zijn voor grondbroeders, zoals visdief, kluut en kokmeeuw. Mits enige optimalisatie kan het ongetwijfeld nog andere grondbroeders aantrekken. Belangrijke voorwaarde om het eilandje optimaal te houden voor die grondbroeders is het regelmatig verwijderen van de vegetatie, zodat de bodem kaal blijft en opgroeiende planten vóór- en na het broedseizoen verwijderd worden. Een taak die op maandag 5 augustus voor het eerst werd uitgevoerd door vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek.
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Grote glimworm
Glimwormen voelen zich thuis in donkere hoekjes rond de Electrabelsite
 
Heb jij ze al gezien? Die lichtgevende groene puntjes die je kan tegenkomen net voor de donkere uurtjes van de nacht? Ik heb het natuurlijk over de glimworm, meer bepaald de grote glimworm. Dat is een soort kever waarbij het vrouwtje tijdens de schemer haar laatste buiksegmenten felgroen laat opkleuren om de vliegende mannetjes te lokken. Dit bijzonder mooi lichtje is dus enkel te bewonderen tijdens hun voortplantingsperiode. Het vrouwtje zendt ongeveer twee uur licht uit en dit liefst 10 nachten op rij. Heeft ze een mannetje kunnen overtuigen, dan wordt het lichtje gedoofd en trekt ze zich terug naar haar schuilplekje.
Een telling gaf ons een beeld over hoe het gesteld is met deze soort glimworm in onze natuurgebieden. Zo wist de Laardijk het hart te veroveren van 17 glimmende vrouwtjes. De Tolhuisstraat die Schelle verbindt met het Rupelveer had pech, zij ontving niets. Maaienhoek verwelkomt dan weer nieuw leven, 20 glimworm-larven zaten mooi verstopt onder de brede kruinen van wilgen- en elzenbomen.
Ook 7 volwassen glimmers konden niet ontsnappen aan onze ietwat slaperige ogen. Een totaal dus van 24 volwassen vrouwtjes, mannetjes worden niet geteld aangezien zij onzichtbaar door de nacht razen. De larven zullen later ontpoppen tot een mama of een papa en hopelijk zo zorgen voor nog een keer nieuw leven!
tekst en foto  |  Yente De Maesschalck  |  mede-conservator natuurgebied Maaienhoek
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Pluimvoetbij
Bos N aantrekkelijk voor bijen en andere insecten
 
anneer je in Bos N rond wandelt en het bos bekijkt vanuit het perspectief van een bij of wesp, zie je dat bosjes zoals Bos N midden in een woonwijk best ideaal zijn. In het bos mogen bomen ter plaatse vergaan als ze afgestorven zijn en dit geeft vele keversoorten volop de kans om tunnels te boren in hout. En deze tunnels zijn de natuurlijke nestplaatsen van verschillende bijen- en wespensoorten. Momenteel vliegen er veel tronkenbijtjes op de wilde bloemen in Bos N en deze minibijtjes van 5mm maken veelvuldig gebruik van tunnels geboord door kevers. Ook al is Bos N vooral bos, er zijn ook nog her en der open stukken met zand waar weinig begroeiing is. Dit is dan weer ideaal voor zandbijen en andere wilde bijen die hun nest in de grond maken. Momenteel kan je de pluimvoetbij spotten in Bos N, op vlak van uiterlijk een unieke soort, die soms met duizenden in zanderige bodems tunnels graaft. Op de achterpoten van de vrouwtjes zitten extra veel lange verzamelharen of pluimen, waardoor ze heel duidelijk te zien zijn. Wanneer ze vol met geel stuifmeel zitten, zijn ze extra opvallend. De aanwezigheid van verschillende parasitaire wespen is ook een goed teken. Zoals een roofvogel enkel kan overleven in een gebied waar voldoende prooien aanwezig zijn, kan een parasitaire wesp enkel overleven wanneer er een gezonde populatie bijen is waar zij op parasiteerd.
En die bijen kunnen dan weer enkel floreren als er voldoende nestgelegenheid en aanbod van voedsel, vooral  pollen en nectar, in de buurt aanwezig is.
De aanwezigheid van goudwespen en hongerwespen bevestigen dus dat Bos N voor vele wilde bijen belangrijk is, vooral als nestplaats.
Ook de buurtbewoners van Bos N kunnen mee helpen om deze wilde bijen te helpen. Wil je deze bijen ook in je tuin, laat het gras wat wilder en langer, zo blijft het ook langer groen, en probeer eens een foto te nemen van de bezoekers in de tuin.
tekst en foto  |  Maarten Wielandts  |  Natuurpunt kern Boom/Rumst
 

Rupel .blad

Natuurpunt Rupelstreek en Aartselaar publiceren samen het regionaal tijdschrift Rupel.blad

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Publicaties

Wandelgids

Ontdek de natuur in onze Rupelstreek met onze wandelgids: 10 verrassende natuurwandelingen in Broek de Naeyer-Biezenweiden Klein-Willebroek, Niels Broek, Oude Nete-arm-Stuyvenbergbos Rumst, Walenhoek Niel, Boven- en Benedenvliet Hemiksem-Schelle, Noordelijk en Zuidelijk eiland Wintam, Bos N-Kleine Steylen Boom, polders van Kruibeke, Scheldeschorren-Wondermooie wielen Hingene en Oude kleiputten Terhagen.

Klik op de foto om de gids te lezen of te downloaden.

De wandelgids, 48 pagina’s dik, is ook te koop in boekvorm voor 2€ via Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek, Natuur.huis De Paardenstal en in de gemeentehuizen van de Rupelstreek.

De Rupel - opnieuw een natuurmonument

Een informatieve documentaire over de Rupel uit 2011 i.o.v. Regionaal Landschap Rivierenland i.s.m. Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek Vaartland, ELAH Rupel en Provincie Antwerpen.

Facebook

TOP