Het werkingsgebied van afdeling Turnhoutse Kempen strekt zich uit over de stad Turnhout en de gemeente Ravels. Met de aangrenzende afdelingen (Kasterlee, Lille, Kievit, Markvallei, Wamp & Neten en Wulp ) wordt nauw samengewerkt onder de koepel Natuurpunt Taxandria.

Einde 2014 waren er reeds meer dan 950 gezinnen lid van Natuurpunt Turnhoutse Kempen.

De activiteiten van de afdeling steunen op vier grote pijlers:

Educatie en Studie plannen de uitstappen, de info-avonden en de cursussen. Cursussen zijn vooral bedoeld voor die leden ( en ook niet-leden) die zich willen verdiepen in bepaalde aspecten ( bijv. Lentebloeiers, Dierensporen, Sprinkhanen...)  Er zijn 4 studiewerkgroepen actief: vogels, insecten , kranswieren sieralgen en slakken.

De excursies bieden aan de deelnemers de mogelijkheid om een bepaald natuurgebied beter te leren kennen en om uitleg te krijgen over fauna en flora. De studie-activiteiten richten zich tot meer gespecialiseerde leden ( vb. Watervogeltellingen, Vogeltrekobservatie...).

De werkgroep Beleid verdedigt de visie van de koepel Taxandria in officiële gemeentelijke instanties (Mina-raad, Gecoro...) en vertegenwoordigt de afdelingen in regionale en nationale werkgroepen.

Het reservatenbeheer zorgt er voor dat een actief natuurbeheer plaatsvindt in onze (erkende) reservaten. Daarvoor worden zowel de bestaande beleidsplannen aangepast aan de nieuwe noden, worden intensief werken uitgevoerd en inventariseren de leden van de peiler Studie de fauna en flora in de reservaten.

Vier maal per jaar komt ons contactblad uit, met artikels over natuur en actualiteit, activiteiten, verslagen, waarnemingen van vogels en insecten, ... Wie buiten de afdeling woont, maar toch ons contactblad wenst te ontvangen, kan dit door 6 euro (extra) te storten op onze rekening BE 47 0011 7859 6880, t.n.v. Natuurpunt vzw Turnhoutse Kempen, Klein Engeland 20, 2300 Turnhout, onder vermelding "Haaklewie".

Alle leden ontvangen automatisch het nationaal tijdschrift Natuur.Blad dat ook 4 x per jaar verschijnt.

Indien u een vraag heeft over onze vereniging aarzel dan niet ons te contacteren!

http://www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be waar je ook een link vindt naar onze Facebookpagina.

TOP