Houtsnip
Shutterstock

Vorte Bossen

Ruiselede
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Speelnatuur
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

In Ruiselede kan je wandelen in de Vorte Bossen. Daar vind je op de drogere zandgronden naaldbossen, maar ook eiken- en berkenbossen. Langs de paden groeien typische planten van de heide. Struikhei vormt er in augustus paarse vlekjes, met daartussen de kleine gele bloempjes van tormentil. 'Vort' is het natuurgebied allerminst. Geniet er van de prachtige bloemen en de vele diersoorten. Een zicht op de bospercelen met voorjaarsbloeiers krijg je vanaf de plaats waar de Wantebeek de Bruwaanstraat dwarst.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. De paden zijn niet toegankelijk voor fietsers, ruiters en gemotoriseerd verkeer. Stevig schoeisel is aangewezen. Honden welkom, aan de leiband.  

Het wandelparcours brengt je meestal over onverharde wegen. Hou er rekening mee dat een deel van het traject doorheen een stuk bos en weiland met grazers loopt, dat je binnengaat via klaphekjes. Bordjes met rode kubus bewegwijzeren de route. De start ligt aan het lokaal onthaalpunt 't Ruisleeds Veld - Vorte Bossen (Kruisbergstraat, naast huisnr26 in Kruiskerke)

Er zijn uitgestippelde wandelroutes in het gebied. Wil je meer wandelen? Dan kan je gebruik maken van het Wandelnetwerk Bulskampveld.

Leuk voor kinderen

In het aangrenzende gemeentedomein Parochieveldbos kan je ook de speciale route Expeditie Bulskampveld Kruiskerke volgen, een avontuurlijke ontdekkingstocht voor kinderen bewegwijzerd met bordjes met een groene stier. Een kaart en meer info kan je vinden via deze link. Het startpunt is hetzelfde als dit van het Bruwaanpad.

 Top

Beschrijving van het gebied

Net buiten de woonkern van Kruiskerke liggen twee interessante bosgebieden naast elkaar. In het westen liggen de Vorte Bossen en in het noorden het Parochieveldbos en het Bruwaanbos. Oude dreven, droge dennenbossen, poelen, zompige valleibossen en graslanden: je doorloopt ze allemaal via het Bruwaanpad, een bewegwijzerde wandelroute van 4,5 km.

Zo’n 250 jaar geleden was het Parochieveld-Bruwaanbos nog een uitgestrekt heidegebied: ’t Ruisleeds Veld, een uitloper van het Bulskampveld. Vanaf begin negentiende eeuw probeerde men om die gronden te ontginnen. Het gebied werd ingedeeld in vierkante blokken en bebost met naaldbomen. Op de randen werden dreven aangeplant, meestal met beuken. Dat patroon is grotendeels bewaard gebleven en nog goed herkenbaar in het landschap.

In de Vorte Bossen vind je naast droge arme bossen ook natte valleibossen, vandaar de naam ‘Vorte’ bossen. Je ziet er geen naaldbomen maar vooral oude essen, elzen, populieren en een indrukwekkende bloemenweelde in het voorjaar.

 Top

Dieren en planten

Een rijk en gevarieerd bos heeft logischerwijze ook een rijke fauna en flora. De vallei van de Pachtebeek en de Wantebeek is in de lente bedekt met een tapijt van bosanemonen en sleutelbloemen. Ook groeien er bomen zoals es, olm en populier. In de natte bossen voelen houtsnip en wielewaal zich thuis. Typische vogels die je vooral in de dennenbossen kan zien zijn kuifmezen en goudhaantjes. In de beukendreven broedt soms zelfs de zwarte specht. Verder vallen soorten zoals buizerd, sperwer, boomvalk en groene specht op. Ook broeden in het bos de bosuil, de kleine bonte specht en talloze kleine zangvogels. De vos maakt ieder jaar zijn burcht in de Vorte Bossen en ook bunzing, hermelijn en wezel wonen er graag. Met wat geluk zie je een eekhoorn tijdens je wandeltocht.

 Top

Natuurbeheer

Natuurpunt probeert het gebied tot een gevarieerd soortenrijk bos te herstellen. Op sommige plaatsen mag de natuur zijn gang gaan. Omgevallen bomen blijven liggen: talloze insecten en paddestoelen leven immers in en op het dode hout. Op andere plaatsen wordt het oude hakhoutbeheer in stand gehouden, want na het hakken gaan de meeste bomen niet dood maar krijgen ze nieuwe scheuten. Door enkele bomen te hakken schijnt de zon weer op de bosbodem, waar vele wilde bloemen en allerlei insecten zoals vlinders en zweefvliegen van profiteren.

Dit  natuurgebied is opgenomen in het Europees netwerk van Natura 2000 gebieden. Via het LIFE-fonds biedt Europa financiële steun om de natuur in deze gebieden verder te herstellen en te beheren. Zo was het mogelijk om inrichtingswerken uit te voeren. Ook deze wandelroute kwam er met financiële steun van LIFE.

 Top

Geschiedenis van het gebied

Bruwaanpad, Bruwaanstraat, Bruwaanbos. De naam ‘Bruwaan’, die je hier vaak tegenkomt, verwijst naar ‘Borrewaen’, en gaat ver terug in de tijd. In de middeleeuwen lag vlak bij dit pad een ‘mote’, een woonplaats op een kunstmatige heuvel, vaak omgeven door één of meer wallen en grachten. De site van de Borrewaen wordt al vermeld in 1242, en is duidelijk beschreven op een kaart uit 1616. In de tekst bij de kaart heeft men het over het “leen ghenaempt den borwaen”… “bewalde mote met synghelen en buytten wallen”. Op een kaart uit 1828 staat de site “den bruwaen met de mote” nog vermeld, maar nu is er niets meer van terug te vinden. Op basis van de kaarten veronderstellen we dat de motte hier vlakbij lag.

Top

Verder wandelen

In het Landschapspark Bulskampveld liggen nog verschillende andere gebieden die Natuurpunt beheert en waar je kan gaan wandelen:

Gulke Putten

Heideveld-Bornebeek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.30km

Vorte Bossen - Expeditie Bulskampveld

Speciaal voor kinderen
3.80km

Vorte Bossen - Gallataspad

4.50km

Vorte Bossen - Bruwaanpad

 • Vorte Bossen - vertrekpunt

  Kruisbergstraat
  Krommekeerstraat
  8755 Ruiselede
  Bekijk de vervoersmogelijkheden
 • Vorte Bossen - vertrekpunt Doomkerke

  Doomkerke
  Brandstraat 63
  8755 Ruislede
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vorte Bossen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vorte Bossen ".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vorte Bossen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Frank Debeil, 051-40 41 26, frank.debeil@detorenvalk.be of Kris Vandekerkhove, 09-245 61 72 kris.vandekerkhove@detorenvalk.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.