Voelspriet is de regionale werkgroep insecten en ongewervelden van de NP-afdelingen 's Heerenbosch, Londerzeel en IJsvogel-Opwijk. We doen aan insectenstudie in eigen regio, onder meer via aangekondigde activiteiten.

Ben je actief op waarnemingen.be of wil je dat graag worden? Maak dan zeker gebruik van onze gepersonaliseerde site: iwgvoelspriet.waarnemingen.be !

Logo Voelspriet

Publieksactiviteit

Elk jaar ondersteunt Insectenwerkgroep Voelspriet een van de afdelingen bij een activiteit voor het brede publiek.

Op zondag 22 september 2019 ging Natuurpunt 's Heerenbosch in het Vlassenbroek op zoek naar dieren die zich camoufleren om te ontsnappen aan hun predatoren of om makkelijker een prooi te verschalken.

Samenwerkingen

Verschillende activiteiten gebeuren in samenwerking met andere werkgroepen of afdelingen. Behalve met de eigen NP-afdelingen 's Heerenbosch, Londerzeel en IJsvogel-Opwijk en hun werkgroepen, zijn er ook goede contacten met Libellenwerkgroep Waasland, Saltabel en Natuurpunt Klein-Brabant.

Natuurpunt 's Heerenbosch organiseerde een busuitstap naar de Eifel op 21 juli 2018, samen met de studiewerkgroepen en andere afdelingen. Ook Voelspriet was van de partij. Een verslag vind je in ons jaaroverzicht, dat je hier kunt downloaden.

Een dergelijke combi-uitstap ging ook in 2019 door op de nationale feestdag, deze keer naar het Hageven. Het relaas kun je binnenkort lezen in onze activiteitenverslagen.

Doe mee!

Heb je interesse om je via Voelspriet meer in de insectenwereld te verdiepen? Elk Natuurpuntlid kan zich aansluiten bij Voelspriet, het kost je niets. De focus is het werkingsgebied van de drie afdelingen.

Je sluit je aan door aan te geven bij welke mailinglist(s) je wil aansluiten. Neem contact met Floris Vanderhaeghe, of met een van de afdelingsverantwoordelijken van Voelspriet:

  • Luc Verhelst (lucverhelst[at]scarlet[punt]be, 's Heerenbosch)
  • Eric Daelemans (eric[punt]daelemans[at]telenet[punt]be, Londerzeel)
  • Marc De Maegdt (marcdemaegdt[at]gmail[punt]com, IJsvogel-Opwijk)

Project Wespvlinders

Foto: Luc Verhelst (St-Amands)Verschillende leden van Voelspriet werken heel enthousiast rond Wespvlinders. Dit is een nachtvlinderfamilie waarvan de meeste soorten fel gekleurd zijn (foto's), maar die een verborgen leven leiden. De meeste soorten leven als larve in een bepaalde boomsoort. Uitvliegopeningen en vraatsporen verraden er hun aanwezigheid. De adulte vlinders hebben dikwijls maar een korte vliegperiode. Je kunt ze lokken met soortspecifieke lokstoffen, die we af en toe in groep bestellen. Op die manier is het mogelijk om ze te inventariseren. Zie ook dit natuurbericht!

Ben je geïnteresseerd om mee onderzoek te doen naar verspreiding en levenswijze van deze prachtige vlindergroep? Neem dan contact met Rudi Goossens: spirit2[at]telenet[punt]be .

Frambozenwespvlinder (foto: Rudi Goossens)

Mailgroepen

  • Naast de geplande activiteiten zijn er ook spontane activiteiten die bv. doorgaan omwille van goed weer. Door je aan de mailgroep voelspriet-aankondiging te laten toevoegen, blijf je op de hoogte van die activiteiten.
  • Je kunt je ook aansluiten bij de mailgroep voelspriet-studie voor discussies over insecten (bv. 'wat is de naam van deze nachtvlinder die ik thuis heb gevonden?).

Contacteer een van de aanspreekpunten om aan te sluiten!

TOP