Opinie

Hoe de betonstop de schoonheid van het platteland kan redden

26 oktober 2016

De Vlaamse regering wil de bouwregels in landschappelijk waardevol landbouwgebied drastisch versoepelen. Net nu de eensgezindheid over een betonstop groter is dan ooit, dreigt het platteland verder te verstenen. En daar zijn landbouwers én het landschap het slachtoffer van.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Tags

Natuurbeleid

Operatie Steenbreek: minder tegels, meer groen

25 oktober 2016

Dat er niet altijd gewacht moet worden op toekomstgerichte initiatieven van de overheid, bewijst Operatie Steenbreek in Nederland. Opzet van deze actie is om de negatieve gevolgen van verharding van de particuliere tuin – in Nederland is 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren - onder de aandacht te brengen van tuinbezitters en hen te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege reageert met vlucht vooruit

20 oktober 2016

In het Vlaams Parlement vroegen Vandaele (N-VA), Caron (Groen) en Tobback (SP-A) om een reactie op de ‘bedroevende resultaten’ uit het VMM-rapport. De minister erkende de status quo, maar blijft de toekomst rooskleurig inzien: de vruchten van het ‘veel strengere’ MAP5 zullen volgend jaar worden geplukt, mits het ‘op een correcte manier wordt toegepast’ en ‘de sector volledig zijn verantwoordelijkheid neemt’ – twee punten waar de minister overigens zelf de eindverantwoordelijkheid in heeft.

Vrijwilligers

Vrijwilligers coördineren rododendronbestrijding in Den Rooy

20 oktober 2016

Den Rooy in Meerle (Hoogstraten) werd aangekocht in 2015. Afgelopen zomer werden 15 ha rododendrons verwijderd. Bij aankoop van het voormalige kasteeldomein dat 42 ha groot is en hoofdzakelijk uit bos bestaat, bleek dat grote delen van de ondergroei gedomineerd werd door rododendrons.

Vrijwilligers

Laat een school in jouw buurt gsm’s inzamelen voor meer bos

20 oktober 2016

Het Koninklijk Atheneum Zottegem organiseerde een gsm-loze dag. Hiermee wilden ze de leerlingen bewust maken van het risico op verslaving en de gevaren van cyberpesten. Tegelijk werden oude gsm’s ingezameld ten voordele van Natuurpunt om iedereen aan te zetten tot een milieuvriendelijk recyclagegedrag. Ook jouw afdeling kan scholen motiveren om gsm's in te zamelen voor meer bomen!

Natuurbericht

Waterkeveronderzoek levert nieuwe soort voor België (en meer) op

20 oktober 2016

Recent onderzoek naar waterkevers bracht met de Grijze ruighaarwaterkever een nieuwe soort voor België aan het licht en zorgde voor de herontdekking van twee in ons land uitgestorven gewaande soorten. Met circa 330 Belgische soorten en erg uiteenlopende habitatvereisten vormen waterkevers prima indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu.

Natuurbericht

Wie vindt de eerste Bergheggenmus voor België?

18 oktober 2016

De Bergheggenmus is een Siberische zangvogel die normaal gezien overwintert in Noord-China en Korea. Maar als gevolg van de weersomstandigheden wordt momenteel een ongekende toevloed van de soort gemeld in Noord- en West-Europa. Een eerste waarneming voor België hangt in de lucht.

Vrijwilligers

Vrijwilliger onder de loep: Jan Kenens

18 oktober 2016

Maak kennis met Jan Kenens, secretaris, natuurgids en communicatieverantwoordelijke bij  Natuurpunt Regio Zelem.

Vrijwilligers

Natuurpunt helpt JNM om nieuwe afdelingen uit de grond te stampen

18 oktober 2016

De Jeugdbond voor Natuur & Milieu (JNM) en Natuurpunt hebben sinds jaar en dag een uitstekende band. Gewestelijk en lokaal wordt op diverse terreinen samengewerkt. Denk maar aan gezamenlijke beheerwerken als Dag van de Natuur of natuurstudie-initiatieven als de Waarnemingscontest. Die samenwerking werd onlangs bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Natuurbeleid

Schauvliege gebuisd op mestbeleid, geen kans op deliberatie

18 oktober 2016

Het jaarlijks rapport over de waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) leest bitter als het over de vermesting van onze waterlopen gaat. Hoog tijd om het te hebben over de bron van het probleem: een veestapel die meer mest produceert dan we in Vlaanderen kwijt geraken.

Vrijwilligers

Educatief natuurbeheer in Vlaams-Brabant succesvoller dan ooit

18 oktober 2016

Vorig schooljaar namen er meer dan 180 scholen deel aan het project Educatief Natuurbeheer in Vlaams-Brabant. Zo’n 7000 kinderen, meesters en juffen, staken de handen uit de mouwen in een natuurgebied in de nabijheid van de school. Hierdoor verzetten ze een pak werk dat anders door vrijwilligers of door onze werkploegen moet gebeuren. Bovendien steken ze er ook wat van op, want in de lente trekken de leerlingen op een actieve leerwandeling, waar ze de resultaten van hun werk kunnen gaan bewonderen en ter plaatse onderzoeken hoe de biodiversiteit er op vooruit gegaan is.

Natuurbericht

Veldleeuweriken doorkruisen massaal het Belgisch luchtruim

17 oktober 2016

Op zondag 16 oktober 2016 werd een fenomenaal aantal van 871.700 overtrekkende vogels geteld. Voor de Veldleeuwerik werden op verschillende telposten de dagrecords verbroken. In totaal werd op 73 telposten meegeteld.

Natuurbeleid

Boerenbond vraagt uitholling Natura 2000

17 oktober 2016

Een slechte omzetting van de Europese natuurrichtlijnen zorgt ook in Vlaanderen voor heel wat ergernis en economische schade. Daarvan getuigen de antwoorden die Boerenbond voorstelt aan haar leden in het kader van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De landbouworganisatie trekt daaruit de conclusie dat de richtlijnen dringend aangepast (lees uitgehold) moeten worden.

Natuurbeleid

Europees Rapport vat voordelen Natura 2000 nog eens samen

17 oktober 2016

Zowel de intrinsieke als economische (200-300 miljard euro/jaar) waarde van Natura 2000 is torenhoog, maar wordt nog te weinig meegenomen in beleid. Dat stelt het recente rapport “FUTURE BRIEF: The Value of Natura 2000” die de belangrijkste studies bundelt.

Natuurbericht

Recordaantal Bladkoningen overspoelt België vanuit het oosten

13 oktober 2016

Nooit eerder werden zoveel waarnemingen van de Bladkoning gemeld in ons land. De kleine zangvogel uit het oosten gold tot de jaren 80 als een zeldzame dwaalgast, maar heeft intussen een gestage opmars ingezet. Dat was de afgelopen dagen volop te merken.

Natuurbeleid

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

13 oktober 2016

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid. Het oorspronkelijk idee werd nadien door lobbywerk dermate uitgehold dat zelfs (mede op vraag van België) het gebruik van pesticiden in EAG’s werd toegelaten.

Natuurbeleid

Betonstop in de praktijk: de vermijdbare hemelwaterheffing

13 oktober 2016

Een hemelwaterheffing kan regulerend werken op de reële oppervlakte verharding in Vlaanderen (de betonstop in de fysieke zin van het woord). Net als de milieubeweging is VLARIO al langer vragende partij voor zo’n heffing.

Verenigingsnieuws

Voorsmaakje film

12 oktober 2016

Het is bijna zover: na veel interactie, draaidagen op terrein en regisseerwerk is de film over LIFE Vochtig Haspengouw bijna klaar. De beelden liegen er niet om: in Vochtig Haspengouw bevinden zich nog echte topgebieden, waar het uitgevoerd natuurherstel snel resultaten oplevert.

Natuurbericht

Tropische Oleanderpijlstaart beleeft topjaar in België

11 oktober 2016

2016 blijkt een uitzonderlijk jaar voor de Oleanderpijlstaart. Deze spectaculaire nachtvlinder werd voorheen amper in ons land waargenomen. Vondsten van in totaal 22 rupsen duwen de statistieken voor 2016 dan ook naar ongekende hoogte.

Natuurbericht

Red de wilde hoekjes, red de Dwergmuis

10 oktober 2016

De Dwergmuis is het kleinste knaagdier van Europa en komt over heel Vlaanderen voor. In oktober zijn de nesten eenvoudig te zien, in wilde hoekjes of ruigtes. De schattige muis heeft echter te lijden onder de ongebreidelde opruimijver van veel tuiniers.

Pagina's

TOP