Natuurbericht

Nieuwe spinnensoort voor België ontdekt in het Zwin

26 mei 2016

In het Zwin is Porrhomma cambridgei ontdekt, een nieuwe spinnensoort voor België. Het gaat om een klein spinnetje dat tot de familie van de hangmatspinnen hoort. De voorbije jaren vonden in het Zwin werken plaats om de oude glorie van het waardevolle schorrengebied te herstellen.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Zoek nieuwsitems met een specifieke tag

Verenigingsnieuws

Zonnepomp in Uitkerkse Polder

26 mei 2016

In de Uitkerkse Polder wordt voor het eerst een zonnepomp ingezet die het waterpeil op de weilanden verhoogt. Met deze pomp kan water uit de randsloten op een weiland worden opgepompt . Dit is belangrijk voor de weidevogels. De pomp werkt volledig geautomatiseerd en op stroom van eigen zonnepanelen, en zorgt zo voor gerichte tijdelijke vernatting. Op die manier kunnen extra delen van het gebied dienen als balts-, foerageer- en slaapplaats voor weidevogels.

Verenigingsnieuws

Mountainbike en natuur voortaan hand in hand in Middelkerke

26 mei 2016

Natuurpunt heeft samen met verschillende partners de realisatie van een mountainbikeparcours van 30 km mogelijk gemaakt. Op het parcours, dat onder meer de door Natuurpunt beheerde natuurgebieden de Schapenweide en de Warandeduinen aandoet, worden fietsers nu gescheiden van wandelaars. Doordat mountainbikers nu beschikken over een duidelijk parcours, zal de impact van het mountainbiken op de kwetsbare duingebieden verminderd worden.

Verenigingsnieuws

Mountainbike en natuur voortaan hand in hand in Middelkerke

26 mei 2016

Natuurpunt heeft samen met verschillende partners de realisatie van een mountainbikeparcours van 30 km mogelijk gemaakt. Op het parcours, dat onder meer de door Natuurpunt beheerde natuurgebieden de Schapenweide en de Warandeduinen aandoet, worden fietsers nu gescheiden van wandelaars. Doordat mountainbikers nu beschikken over een duidelijk parcours, zal de impact van het mountainbiken op de kwetsbare duingebieden verminderd worden.

Natuurbeleid

Het potentieel en de risico’s van LULUCF

26 mei 2016

LULUCF, het reduceren van broeikasgassen door middel van landgebruik, wint aan belang in het klimaatdebat. Ook de Vlaamse klimaatcommissie heeft deze piste opgepikt en vroeg aan de Minaraad als deel van een omstandigere adviesvraag over klimaat, hoe deze het potentieel inschat van deze sector.

Natuurbeleid

Gebrek aan groene geloofwaardigheid voor team Juncker

26 mei 2016

EU-commissievoorzitter Juncker gaf natuurcommissaris Vella als opdracht om de 2 belangrijkste natuurwetten te ‘moderniseren’ en ‘samen te doen smelten’. Nu uit het fitnesscheck-proces blijkt dat daar nauwelijks argumenten voor zijn, talmt de Commissie met het uitbrengen van de officiële resultaten en een besluit over het vervolg.

Natuurbeleid

ANB moet nu met fauna & -windrapport INBO aan de slag

26 mei 2016

Een vernieuwd INBO-rapport geeft aan hoe men kan omgaan met de impact van windturbines op vogels en vleermuizen. Het doet aanbevelingen in verband met monitoring en risicoanalyse op basis van de laatste stand van wetenschap. Nu is het aan het ANB om een Vlaams kader uit te werken voor de vergunningverlening.

Natuurbeleid

ANB moet nu met fauna & -windrapport INBO aan de slag

26 mei 2016

Een vernieuwd INBO-rapport geeft aan hoe men kan omgaan met de impact van windturbines op vogels en vleermuizen. Het doet aanbevelingen in verband met monitoring en risicoanalyse op basis van de laatste stand van wetenschap. Nu is het aan het ANB om een Vlaams kader uit te werken voor de vergunningverlening.

Natuurbeleid

Voorstel hogere boscompensatie van Schauvliege nog steeds onvoldoende

26 mei 2016

Minister Schauvliege wil de bosbehoudsbijdrage indexeren, bleek gisteren in de parlementaire hoorzitting over het boscompensatiefonds. De vraag is: Is dit voldoende om een volwaardige compensatie te verzekeren? Zo niet, draait de belastingbetaler op voor de compensatie, zoals ook Bruno Tobback (sp.a) terecht opmerkte.

Natuurbeleid

Politiek, wetenschap en middenveld vragen meer samenwerking tussen natuur & welzijn

26 mei 2016

Afgelopen zondag brachten Natuurpunt en Zorgboerderij Meander verschillende partners samen op de Marktdag Natuur en welzijn om na te denken over de brug tussen natuur en welzijn. Zowel Bos+, provincie Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, de CM, Regionale landschappen, ANB als het INBO namen deel aan de stands en sessies. Het onderzoek rond natuur en welzijn zit in de lift, dat zei ook Nederlands onderzoekster Karin Tanja Dijkstra. Maar een Vlaams vervolg is nodig: zie deze Natuur en Gezondheids-wetenschapsbrochure.

Natuurbeleid

Vlaamse betonstop komt eraan (maar hoe snel?)

26 mei 2016

We moeten stoppen met Vlaanderen vol te bouwen. Deze conclusie trok minister-president Bourgeois tijdens de Vlaamse klimaattop. Minister Schauvliege smeedt het ijzer nu het heet is en pakt in de Morgen uit met de krijtlijnen uit het nakende Beleidsplan Ruimte: een betonstop staat daarin centraal. Het taboe is eindelijk doorbroken, stelt Natuurpunt enthousiast. Maar de sense of urgentie ontbreekt.

Natuurbericht

Natuurdatabank waarnemingen.be rondt kaap twintig miljoen meldingen

26 mei 2016

Mechelen, 26 mei 2016 - Op de website www.waarnemingen.be is vandaag de twintig miljoenste natuurwaarneming geregistreerd. Het ging om een melding van een nachtegaal in Geraardsbergen door Bart Uitterhaegen. Met twintig miljoen waarnemingen op acht jaar tijd is de website uitgegroeid tot een belangrijke bron voor natuuronderzoek in België.

Natuurbericht

Overwinning op White Nose Syndrome is een stap dichterbij

25 mei 2016

In de Amerikaanse staat Missouri zijn 75 vleermuizen weer vrijgelaten na een succesvolle behandeling tegen het ‘witneussyndroom’. Het gaat om een eerste voorzichtige doorbraak in de strijd tegen de schimmelziekte die in Noord-Amerika sinds 2012 naar schatting al 5.7 miljoen vleermuizen gedood heeft. De schimmel is ook in Europa te vinden, maar heeft hier weinig impact op de vleermuizenpopulaties.

Natuurbericht

Oeverwand haalt Oeverzwaluw terug naar Bos van Aa

24 mei 2016

In een oeverwand die aangelegd werd door vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant van Natuurpunt werden 80 broedgangen van Oeverzwaluwen geteld. Een opsteker, want na een reeks onoordeelkundige ingrepen was de zeldzame vogel in 2010 nagenoeg verdwenen uit de hele regio. De Oeverzwaluw gaat de laatste jaren sterk achteruit in Vlaanderen.

Natuurbericht

Hou het rustig in de buurt van het reeënkraambed

23 mei 2016

Rond deze tijd van het jaar worden reekalfjes geboren. Voor de moeders breekt een drukke tijd aan. Helaas bereiken ons ieder jaar ook dramatische verhalen van reeën die aangevallen worden door honden en van kalfjes die verstoten worden door hun moeder. Je hond aanlijnen en op wandelpaden blijven is de boodschap.

Natuurbeleid

Meer vis, nog te veel vismigratiebarrières

20 mei 2016

Er zit weer meer vis in onze grote rivieren, zo berichtte het INBO deze week. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want op de Europese maatlat scoren we nog altijd maar “matig”. Zo is er nog werk aan het opheffen van vismigratiebarrières - en er zijn er nog veel, blijkt uit de officiële inventarisatie.

Natuurbeleid

Er zit weer meer vis in onze grote rivieren, zo berichtte het INBO deze week. Toch is er nog veel werk aan de winkel, want op de Europese maatlat scoren we nog altijd maar “matig”. Zo is er nog werk aan het opheffen van vismigratiebarrières - en er zijn e

20 mei 2016

Op de Marktdag Natuur en Welzijn van deze zondag bespreken Vlaams parlementsleden Dirk De Kort (CD&V) en Tine van der Vloet (N-VA) en gedeputeerde voor natuur Rik Röttger (sp.a) hoe het beleid kan bijdragen aan meer winwins tussen natuur en welzijn(zoals dit mooie gefilmde voorbeeld uit Dessel). Het panelgesprek tussen zowel politiek, wetenschap als middenveld volgt op een keynote-speech van dr. Karin Tanja-Dijkstra die de onderzoeks- en terreinervaring uit Nederland zal toelichten.

Natuurbeleid

Rekenhof wil meer bomen in de grond

20 mei 2016

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa. Ontbossing is er principieel verboden, al bestaan er veel uitzonderingen. Bij ontbossing geldt in regel een compensatieplicht. Het Rekenhof nam de regeling onder de loep.Haar analyse is vlijmscherp: er wordt op het terrein veel minder gecompenseerd dan zou moeten.

Natuurbeleid

Europese Commissie moet voor de zomer fitnesscheck-antwoord geven

20 mei 2016

Vorige week gaf de Europese Commissie slechts een vaag antwoord op een vraag van 6 europarlementairen uit verschillende parlementaire fracties om een vervolg te geven aan de parlementaireresolutie over de Biodiversiteitsstrategie.

Vrijwilligers

Is het behalen van 100.000 leden een meerwaarde voor Natuurpunt?

19 mei 2016

In het vorige vrijwilligersnieuws stelden we volgende vraag: Is het behalen van 100.000 leden een meerwaarde voor Natuurpunt? Dit zijn jullie antwoorden.

Pagina's

TOP