Natuurbericht

Waarom cadeautjes voor je lief belangrijk zijn (in de spinnenwereld)

12 februari 2016

Valentijn = cadeautijd. Op tijd en stond een geschenk voor je partner, dat is belangrijk. Ook in de natuur zijn er tal van voorbeelden van cadeau’s in dierenrelaties. Roofvogels bijvoorbeeld, waarvan de mannetjes prooien aan vrouwtjes overdragen tijdens de balts. Maar heel bijzonder zijn de geschenken die mannelijke spinnen aanbrengen voor het vrouwtje.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Zoek nieuwsitems met een specifieke tag

Natuurbeleid

Neemt minister Schauvliege betonstop ernstig?

11 februari 2016

De Tijd kopte: "bebouwde oppervlakte mag niet meer toenemen". Maar de aandachtige lezer merkte al vlug dat de titel de lading niet dekte. Zo gaf minister Schauvliege het voorbeeld dat bouwgronden die nu om (vergunnings)technische niet bebouwbaar zijn, verplaatsbaar moeten worden naar plekken waar dat wel kan.

Natuurbeleid

Soortenbesluit is niet conform Vogelrichtlijn

11 februari 2016

De Vogelrichtlijn beschermt alle Europese, inheemse vogelsoorten, maar maakt het doden van vogels niet onmogelijk. Afwijkingen zijn mogelijk onder strikte voorwaarden (o.a. slechts in bepaalde omstandigheden, mits wetenschappelijke onderbouwing, na toetsing aan de voorwaarden en gevolgd door passende handhaving).

Natuurbericht

Catastrofe dreigt voor Europese salamanders

09 februari 2016

Een agressieve schimmelziekte die volledige salamanderpopulaties dreigt uit te roeien, rukt via Nederland, Duitsland en België op in Europa. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen natuurorganisaties en wetenschappers aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in besmette salamanders stopgezet worden.

Opinie

Vlaanderen verdroogt, ondanks de regen

05 februari 2016

De afgelopen weken kwamen verschillende berichten over wateroverlast in de pers. Gisteren (De Standaard, 1 februari 2016) trok Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers dan weer aan de alarmbel. Maar hij sprak plots over een watertekort. Deze schijnbare paradox toont de zwakke plek van het Vlaamse waterbeleid: de overheid doet te weinig om water vast te houden waar het valt.

Natuurbericht

Belgische wegen eisten 24.244 dieren per dag in 2015

05 februari 2016

Vorig jaar stierven naar schatting 8.8 miljoen dieren op de Belgische wegen. Dat blijkt uit tellingen die Natuurpunt het afgelopen jaar samen met vrijwilligers uitgevoerd heeft in opdracht van de overheid. Vooral padden, egels en vossen belandden massaal onder de wielen.

Natuurbeleid

SARO vraagt om 'betonstop' ernstig te nemen

04 februari 2016

In haar advies windt de SARO er alvast geen doekjes rond: "Volgens de raad moet het begrip ruimtelijk rendement ambitieuzer worden ingevuld, ook voor de korte termijn, en dit om te vermijden dat met ongewijzigd beleid de ‘verstening’ van Vlaanderen verder wordt gezet.".

Vrijwilligers

Gezocht: voorstellen voor een Limburgse Natuurpunt borrel

04 februari 2016

In de Natuurpunt winkel van Kiewit verkopen we al enkele jaren geestrijke dranken (jenevers en likeuren) die een link hebben met onze natuur (sleedoornjenever, denneknopje, …) We missen echter een “eigen product”. Daarom zoeken w naar originele ideeën voor een drankje dat de stempel van Natuurpunt verdient én typisch Limburgs is.

Natuurbericht

Dubbelstipsnuituil overwintert in hol van de leeuw

04 februari 2016

In Antwerpen werd een overwinterende Dubbelstipsnuituil gefotografeerd tussen overwinterende vleermuizen in een vleermuisbunker. Het gaat om de tweede waarneming ooit in België. De zuidelijke soort is al jaren aan een noordelijke opmars bezig.

Natuurbeleid

Europees Parlement stemt overweldigend voor natuur: natuurorganisaties opgetogen

02 februari 2016

Het Europees Parlement stemde vandaag massaal voor (592 vs 52) het tussentijds rapport dat beschrijft hoe ver we staan met het realiseren van de Europese natuurstrategie tot 2020. Natuurorganisaties uit de hele EU, waaronder Natuurpunt, WWF, Natagora en IEW, zijn uitermate verheugd met de conclusies. In het rapport stelt het Europees Parlement dat de EU de acties voor natuurbescherming moeten opdrijven, en dat de Europese natuurwetgeving sneller moet worden uitgevoerd, en niet aangepast.

Natuurbericht

Belgische primeur voor onopvallend stadswiertje in Vilvoorde

01 februari 2016

Van Staurastrum habeebense, een onooglijk wiertje uit de groep van de sieralgen, is in de hele wereld amper een dozijn waarnemingen bekend. Een waarneming in een regenwaterplas in de kanaalhaven van Vilvoorde leverde een Belgische primeur op. Amper 3 weken later werd de soort ook aangetroffen aan het Albertkanaal in Grobbendonk (Antwerpen).

Verenigingsnieuws

Exotische foto van inlandse natuur wint Argus Natuurpunt Fotowedstrijd

01 februari 2016

Met een foto van een ‘kleine eikelboorder’ heeft Danny Declercq de publieksprijs gewonnen van de Argus Natuurpunt Fotowedstrijd. “Dit juweeltje is geen kever uit het regenwoud, maar een alledaagse kever van bij ons.” Meer dan 1300 fotografen namen deel aan de wedstrijd.

Natuurbeleid

EU-commissaris bezoekt haven en natuur in Antwerpen

29 januari 2016

Europees Commissaris voor Milieu, Visserij en Maritieme zaken Karmenu Vella heeft vandaag samen met Europarlementairen Mark Demesmaeker en Kathleen Van Brempt een bezoek gebracht aan het Antwerpse havengebied. De commissaris beaamde hoe economie en ecologie er hand in hand gaan.

Natuurbericht

Twee Bultruggen voor de kust van Raversijde

28 januari 2016

Op 28 januari 2016 werd rond 15:00 een Bultrug gefotografeerd voor de kust van Raversijde. Het dier zwom dicht tegen de kustlijn en het was niet duidelijk of er ‘strandingsgevaar’ dreigde of niet. De situatie wordt nu verder opgevolgd.

Natuurbericht

Kwakkelwinter brengt eerste padden op de been, grote trek blijft uit

28 januari 2016

Met de hoge dagmaxima en luchtvochtigheid zijn de eerste padden, kikkers en salamanders ontwaakt uit hun winterslaap. Toch blijft de grote jaarlijkse trek (die doorgaans piekt begin maart) voorlopig uit. Vrijwilligers van Natuurpunt staan paraat om de trekkende amfibieën van een platte dood te redden.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt organiseert tweedaagse expeditie in Vlaamse natuur

27 januari 2016

Ook in Vlaanderen kan je indrukwekkende natuur beleven. Dat wil Natuurpunt aantonen met “Expeditie Natuurpunt”. Op 25 en 26 juni 2016 trekken 200 avonturiers 2 dagen lang door en langs Vlaamse natuurgebieden per kano, met de fiets of te voet. De deelnemers zamelen tegelijk geld in voor een zelfgekozen natuurproject.

Natuurbericht

Waarom we niet vertellen waar Reinaert de Vos (precies) zit

27 januari 2016

Onderzoeksportaal waarnemingen.be bestaat 8 jaar. De databank telt inmiddels 19 miljoen waarnemingen van zeldzame en minder zeldzame planten en dieren en vormt op die manier een schat aan wetenschappelijke informatie. In regel is die informatie voor iedereen zichtbaar, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen.

Natuurbericht

Trichomonas: het onzichtbare geel

25 januari 2016

Elke winter ontvangen we wel een aantal meldingen over Groenlingen of duiven met een vreemde ziekte. Ze kunnen niet meer eten, of lijken slijm aan de snavel te hebben. Dat zijn alvast de opvallend zichtbare symptomen van ‘het geel’, of Trichomonose, een ziekte veroorzaakt door Trichomonas gallinae.

Natuurbericht

Waar zijn de Bruinvissen heen (2)?

22 januari 2016

De Bruinvis is de meest voorkomende walvisachtige in Belgische en Nederlandse wateren en de laatste jaren leek het aantal strandingen en waarnemingen sterk toe te nemen. Tot nu, want in 2015 lijkt een opmerkelijke daling ingezet. Voor een verklaring kijken specialisten vooral richting het verplaatst voedselaanbod.

Natuurbeleid

Spreeuw, ekster, gaai: Europees beschermd, vogelvrij in Vlaanderen

20 januari 2016

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verontwaardigd over de beslissing van de Vlaamse regering om spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai en overzomerende brandganzen vogelvrij te verklaren. Deze vogels zijn immers beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. Voor Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen moet de beslissing drastisch worden bijgestuurd.

Pagina's

TOP