Natuurbericht

Minder, maar wel opvallende paddenstoelen door recorddroge september

30 september 2016

Oktober is normaal gezien dé paddenstoelenmaand bij uitstek. Na een recorddroge septembermaand zijn er erg weinig grote plaatjeszwammen, zoals Vliegenzwammen bijvoorbeeld, te zien. Een aantal opvallende soorten die goed tegen de droogte kunnen, zoals de Gele aardappelbovist, zijn wel present. En zo is er tijdens de vele paddenstoelenwandelingen van de komende weekends toch wat om naar uit te kijken.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Tags

Natuurbericht

Vogeltrek bereikt zaterdag orgelpunt

29 september 2016

Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in Vlaanderen kunnen zien, nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek van vogels. Ons luchtruim wordt momenteel doorkruist door miljoenen trekvogels en ook zeldzame soorten kunnen opduiken. Op 1 oktober wordt het fenomeen in kaart gebracht. Vrijwilligers tellen dan overtrekkende vogels in minstens 36 landen in Europa en Centraal-Azië tijdens de 16de editie van EuroBirdwatch.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie naar de rechtbank voor poldergraslanden

29 september 2016

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen (S.O.S. Kustpolders) en de West-Vlaamse Milieufederatie starten een polderrechtzaak. Doel is om de Vlaamse regering te verplichten om de natuurwaarden in alle poldergraslanden te beschermen en de huidige halfslachtige regelgeving te verbeteren.

Natuurbeleid

Ecosysteemdiensten: "love or need"?

28 september 2016

Ecosysteemdiensten (ESD) zijn een hot topic - zij het toch nog vooral in de academische en studiewereld. Een key-note speech op het ESD congres vorige week, was voor Natuurpunt de aanleiding om ons te bezinnen over de vraag of en hoe ESD ons kunnen helpen bij onze doelstelling: meer mensen (en meer politici) actie doen ondernemen voor meer natuur. Ons antwoord: ja, als we leren de taal van ons doelpubliek te spreken én blijven opkomen voor onze eigen waarden. Natuurpunt ondertekent dan ook graag de Antwerp Declaration.

Natuurbericht

Zeldzame Dwergaalscholver te gast in de Blankaart

27 september 2016

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een Dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan het recente natuurherstelwerken.

Natuurbericht

Nieuwe sprinkhaansoort voor Vlaanderen ontdekt

26 september 2016

In een voortuin in Diepenbeek is een Grote spitskop waargenomen, een sprinkhaansoort. Het gaat om de eerste melding ooit voor Vlaanderen. De van oorsprong zuidelijke sprinkhaan profiteert van de warme zomers om zich noordwaarts te verplaatsen.

Natuurbericht

Scheefbloemwitje duikt voor het eerst op in Vlaanderen

23 september 2016

Na de twee eerste meldingen van het Scheefbloemwitje in Nederlands Zuid-Limburg in de nazomer van 2015 kwam er in augustus 2016 een eerste Belgische melding van het vlindertje bij Bastogne, nabij de Luxemburgse grens. Begin september 2016 bleek de soort plots op verschillende locaties in Zuid-Limburg aanwezig en in sommige tuinen zelfs in mooie aantallen. Na een korte gerichte zoekactie in Teuven, Voeren, bleek de soort aanwezig aan de Vlaamse kant van de grens.

Natuurbeleid

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

22 september 2016

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant. In Vlaanderen legt het MIRA de relatie tussen beide kanten bloot, in Nederland doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in de tweejaarlijkse ‘balans voor de leefomgeving’. In haar laatste editie doorprikt ze de hardnekkige mythe dat we met intensieve maar milieu-efficiënte landbouw op het goede spoor zitten en roept ze het kabinet op tot actie.

Vrijwilligers

Vrijwilliger onder de loep: Jules-Luc Gilles

21 september 2016

Vrijwilliger Jules-Luc Gilles coördineert sinds enkele jaren de ledenwerving rond Landschap De Liereman. 

Natuurbericht

Usutuvirus bedreigt Belgische Merels

21 september 2016

Sinds augustus dit jaar wordt op verschillende plaatsen in Duitsland en Nederland melding gemaakt van vogels die lijden aan het Usutuvirus. Heel recent is het virus ook in België opgedoken, vooral in Limburg en de Voerstreek. Het virus is ongevaarlijk voor de mens, maar vormt wel een groot gevaar voor Merels. Natuurpunt roept op om zieke dieren over te brengen naar een vogelopvangcentrum en zieke of dode dieren te melden via waarnemingen.be.

Verenigingsnieuws

Genk en Zonhoven verlenen kap- en bouwvergunning Essers ondanks massaal protest; natuurverenigingen vragen provincie Limburg om bulldozers niet toe te laten

21 september 2016

GENK, 21 september 2016 - Op 15 juli 2016 dienden 1526 burgers en 7 verenigingen een bezwaarschrift in tegen de omstreden kap van het Essersbos in Genk en Zonhoven. Stad Genk en de gemeente Zonhoven hebben de vergunning nu toch verleend, ondanks het massale protest. Om te vermijden dat het Europees beschermd bos alsnog onder het beton verdwijnt, vragen de natuurverenigingen en het lokale actiecomité Zonhoverheide de schorsing van de vergunning aan bij de provincie Limburg.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt wil maaisel inzetten als innovatieve grondstof

20 september 2016

Met het project “Natuurlijk Groen als Grondstof” zal Natuurpunt de komende drie jaar, in samenwerking met verschillende bedrijven, gebiedsbeheerders en een hogeschool, de resten van haar natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal. Verschillende producten zullen getest worden bepaalde gebieden in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Natuurbericht

Exotische waterplanten belanden op Europese zwarte lijst

20 september 2016

Op 14 juli publiceerde de Europese Unie de eerste lijst van invasieve soorten die als zorgwekkend beschouwd moeten worden. Op de lijst staan twee exotische waterplanten die vrij algemeen voorkomen in Vlaanderen: Parelvederkruid en Grote waternavel. Vanaf nu geldt een bestrijdingsplicht voor deze soorten.

Vrijwilligers

Natuurpunt Limburg en Veeakker werken samen

19 september 2016

De Natuurpunt marketingdienst heeft een samenwerking met Veeakker waar afdelingen en regionale Natuurpunt verenigingen zich kunnen bij aansluiten.

Vrijwilligers

Promoot de plantenverkoop

17 september 2016

Vorig jaar konden we de Limburgse plantenverkoop succesvol afronden door ongeveer € 11.000 aan de deelnemende afdelingen en kernen uit te betalen als deelname in de winst. Geld dat jullie ongetwijfeld goed aanwenden ten voordele van de Limburgse natuur. Lees hoe je de plantenverkoop dit jaar mee kan promoten.

Natuurbericht

Klimaatverandering bezorgt Dagpauwoog extra generatie

16 september 2016

De laatste weken van augustus en de eerste van september 2016 waren uitzonderlijk warm. Het aantal Dagpauwogen dat gemeld werd via waarnemingen.be lag de eerste weken van september wel 4 keer hoger dan de voorbije jaren. Voor het eerst heeft deze soort een grote tweede generatie nakomelingen.

Natuurbeleid

Vier basisregels voor een duurzaam biomassabeleid

15 september 2016

Europa rekent steeds meer op biomassa om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken. Dit is niet zonder risico’s.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt.

Natuurbeleid

Middenveld schetst een nieuw Europa

15 september 2016

In aanloop naar de top in Bratislava over de toekomst van de EU, onder schreven 177 middenveldorganisaties (waaronder Natuurpunt) een verklaring over de toekomst van ons continent.

Natuurbeleid

Prioriteiten voor Europees natuurbeleid

15 september 2016

Terwijl Juncker gisteren zijn State of the union speech hield, werd een paar meter daar vandaan nagedacht over de toekomst van het Europese natuurbeleid. De hot topics waren: wat na de fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn en wat met de mislukte vergroening van het landbouwbeleid?

Pagina's

TOP