Natuurpunt Genk telt vijf grote natuurgebieden: de Maten, het Wik, het Klotbroek, de Caetsbeekvallei en de Stiemerbeekvallei. We hebben te maken met gebieden met een unieke natuurpracht waar variatie de max is.
Natuurpunt Genk organiseert een waaier aan activiteiten in de Genkse natuur: beheerswerken, geleide wandelingen in een gebied of over een bepaald thema, natuurbeschermingsacties, cursussen, ...
Ook volgen we met onze Genkse vrijwilligers het lokale en bovenlokale natuur- en milieubeleid op de voet.
Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

Genk Natuurlijk!
Ontvang je, als Genkenaar en lid van Natuurpunt, ons digitaal afdelingstijdschrift 'Genk Natuurlijk!' nog niet? Geef dan je e-mailadres, samen met je lidnummer, door via genk@natuurpunt.be

60 jaar De Maten

2016 was een feestjaar voor afdeling Genk. We vierden 60 jaar natuurgebied De Maten, 30 jaar natuurgebied De Stiemerbeekvallei, 25 jaar Heempark vzw en 15 jaar Natuurpunt Genk. Dat hebben we niet zomaar voorbij laten gaan! Er is onder andere een heel mooie film (https://vimeo.com/188735712/c66b7c0253) gemaakt over de Maten.

Naslagwerk van het Symposium 28 oktober 2016

Op de slotdag van ons jubileumjaar "60 jaar De Maten" 28 oktober 2016 hield Natuurpunt Genk een Symposium in Casino Modern in Waterschei.

Deskundigen van Natuurpunt Beheer, van het Agentschap Natuur en Bos, van de Vlaamse Landmaatschappij en Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek lichtten de bijzondere natuurdoelen van de Maten toe en wezen op de maatschappelijke waarde van deze topnatuur.

In een salongesprek onder de kundige leiding van Indra Dewitte brachten Wim Dries, burgemeester van Genk, Ignace Schops, Europese biodiversiteitsambassadeur en Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt hun visie over het belang van de natuur in een verstedelijkte omgeving.

Tijdens het namiddaggedeelte wisselden de deelnemers van gedachten over het toekomstbeeld van de Maten, met boeiende suggesties voor de volgende 60 jaar.

De bijdrage van alle participanten aan ons Symposium heeft Natuurpunt Genk gebundeld in een naslagwerk, dat u vindt in de bijlage.

TOP