Natuurpunt Genk

Natuurpunt Genk telt vijf grote natuurgebieden: de Maten, het Wik, het Klotbroek, de Caetsbeekvallei en de Stiemerbeekvallei. We hebben te maken met gebieden met een unieke natuurpracht waar variatie de max is.
Natuurpunt Genk organiseert een waaier aan activiteiten in de Genkse natuur: beheerswerken, geleide wandelingen in een gebied of over een bepaald thema, natuurbeschermingsacties, cursussen, ...
Ook volgen we met onze Genkse vrijwilligers het lokale en bovenlokale natuur- en milieubeleid op de voet.
Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten: genk@natuurpunt.be

Genk Natuurlijk!
Ontvang je, als Genkenaar en lid van Natuurpunt, ons digitaal afdelingstijdschrift 'Genk Natuurlijk!' nog niet? Geef dan je e-mailadres, samen met je lidnummer, door via genk@natuurpunt.be.

Agenda