Natuurpunt Gent werkgroep Damvallei

Natuurpunt Damvallei is een werkgroep van Natuurpunt Regio Gent en is actief in Destelbergen en een stukje van Laarne.
We organiseren regelmatig wandelingen -ook voor verenigingen/bedrijven, ...-, beheerdagen, enz. Elke tweede zondag van de maand is er een maandwandeling.
Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen actief in contact te brengen en te houden met de lokale natuur enerzijds, anderzijds de uiterst waardevolle natuur te behouden en te beschermen, zo dicht bij dorp en stad.

Libellen wijzen de weg

De Damvallei was rond de eeuwwisseling niet meer het natuurmonument dat ze ooit geweest is. Door het uitdoven van de natuurlijke dynamiek en de teloorgang van het kleinschalig landschapsbeheer, verdween een schat aan bijzondere dieren en planten. Om die specifieke, lokale natuur in ere te herstellen, heeft Natuurpunt een doordacht beheerplan uitgevoerd met steun van een Europees LIFE-project.
De Damvallei is opgenomen in het Natura 2000 netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden en geherwaardeerd als habitatrichtlijngebied, dank zij de aanwezigheid van enkele zeldzame habitats én van de kleine modderkruiper en bittervoorn, kleine vissen die met uitsterven bedreigd zijn op Europese schaal.
Het natuurbeheer is erop gericht om het traditionele landschap en het ecologische evenwicht te herstellen in drie categorieën van biotopen.
De groeiende soortenlijst spreekt boekdelen omtrent het succes van het beheer !

Ontdek de Damvalei

Open de wandelfolder