Historiek Afdeling Hamme


Via zijn afdelingen is Natuurpunt over heel Vlaanderen actief. Deze afdelingen vormen dan ook de basis en het zwaartepunt van de vereniging. Nadat we enkele jaren als kern “Hamme” actief zijn geweest, onder de vleugels van de Natuurpunt-Afdeling “'s Heerenbosch”, besloten we eind 2007 om op eigen benen te staan. Als zelfstandige afdeling kunnen we beter inspelen op de plaatselijke situaties. Dit resulteert dan ook in meer betrokkenheid van de inwoners van Hamme. Tevens kunnen we zo beter werk maken van de uitbouw van ons natuurgebied. Op zaterdag 12 april 2008 was het dan zover: onder ruime belangstelling vond de startvergadering van de kersverse afdeling “Natuurpunt Hamme” plaats.

Doelstellingen


Informatie en sensibilisering door activiteiten.
Jaarlijkse paddenoverzet in de Bunt (voorjaar)
Opvolging van ons Steenuilenproject waarbij we meer dan 50 nestkasten hebben geplaatst in de Ruilverkaveling van Hamme
Begeleiding van natuurwandelingen in ons natuurgebied 'Scheldevallei Moerzeke-Kastel'.
Organisatie van diverse cursussen ivm natuurstudie.

Lokaal natuurbeleid


Door te zetelen in diverse gemeentelijke adviesorganen (Milieuraad, Cultuurraad, Gecoro enz.) proberen we het beleid in Hamme natuur- en milieuvriendelijk te maken. We volgen ook de diverse ontwikkelingen ivm de natuur- milieuproblematiek in Hamme op de voet en nemen de nodige acties indien nodig.

Lokaal natuurbeheer


De verdere uitbouw van het natuurgebied 'Scheldevallei-Moerzeke-Kastel' is een van onze belangrijkste doelstellingen. Het aankopen van gronden is nog steeds de meest efficiëntste, en goedkoopste manier, om de natuur veilig te stellen of, via natuurontwikkeling, de potenties van een natuurgebied te realiseren

Bestuur

Voorzitter:Frans Van HavermaetFrans Van Havermaet 
Ondervoorzitter:Carola Iliegems Carola Iliegems 
Secretaris:

functie vacant

  
Beheer:Werner De Ferrere  Werner De Ferrere 
Educatie: François DHollander Francois Dhollander 
Beleid: functie vacant  
Medewerkers Koen De Budt Koen De Budt 
  Luc Van Couwenberghe Luc Van Couwenberghe 
  André Van Osselaer Andre Van Osselaer 
  Paul Moeseke Paul Moeseke 
    

Waarnemingen in Hamme

Waarnemingen in Hamme vind je hier. 

http://waarnemingen.be/gebied/view/24133

Op stap in Hamme met een natuurgids?

Op zoek naar een originele invulling van een personeelsdag, nieuwjaarsdrink of familiefeest? 

Natuurpunt Hamme heeft naast de eigen activiteiten en wandelingen ook een aantal gediplomeerde natuurgidsen, die u graag meenemen door wat Hamme aan natuur te bieden heeft. Tot de mogelijkheden behoren: 
  • Verschillende wandelingen langsheen de Hamse Sigmagebieden
  • Verschillende wandelingen in het natuurgebied "Scheldevallei Moerzeke-Kastel"
  • maatwerk (tijdsduur, thema, doelgroep enz.)
Geef ons gerust een seintje en we bespreken samen de mogelijkheden en voorwaarden. 

Facebook

TOP