Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek

Het team van Kern Willebroek is een gemotiveerde groep vrijwilligers die actief is rond het beheer van natuurgebied De Biezenweiden. Ze organiseert heel wat activiteiten en is het plaatselijk contact van Natuurpunt voor de inwoners en het bestuur van de gemeente en natuurlijk ook voor de leden van Willebroek.

Wat doen we?

Begin 2004 kocht Natuurpunt een stevige brok natuur aan in Willebroek: de. Dit natuurgebied, de Biezenweiden, is gelegen tussen Het Broek De Naeyer en de zandwinningsput De Bocht. Het gebied heeft heel wat mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Het voormalige productiebos wordt geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd, natuurlijk bos. Er werd een wandelpad aangelegd dat steeds toegankelijk is voor bezoekers.
Meer info over de Biezenweiden vind je hier.

Andere waardevolle groengebieden zoals het Broek De Naeyer en het Blaasveld Broek zijn in eigendom van openbare besturen. In samenspraak met deze besturen organiseren we hier excursies, doen aan natuurstudie en denken mee na over het beheer van deze gebieden. We kijken ook verder dan de Willebroekse groengebieden groot zijn en werken ook buiten deze gebieden aan onderzoek, het behoud en het beheer van de natuur.

Vanuit verschillende hoeken worden plannen gemaakt die een invloed kunnen hebben op de natuur of een gezond milieu. Indien nodig en mogelijk trachten we op deze plannen te reageren om de natuur een stem te geven!

Paddenoverzet

Reeds jarenlang zorgt Natuurpunt voor de paddenoverzet in de Broekstraat in Blaasveld. Dank zij de inzet van vrijwilligers kunnen de padden op een veilig manier de vijvers van het Blaasvelds Broek bereiken, waar ze zich voortplanten. Enkele jaren geleden heeft het gemeentebestuur van Willebroek, met steun van de Vlaamse gemeenschap, gezorgd voor een structurele oplossing door de aanleg van paddentunnels. Om de padden naar de tunnels te leiden, blijft het noodzakelijk om jaarlijks schermen in de berm te plaatsen. Onze inzet blijft hier dus nodig.

Wil je volgend jaar graag meewerken aan de voorbereiding van de paddenoverzet, stuur dan een mailtje naar ine.colpaert@gmail.com.

Algemene info op vind je hier.