Nieuws

Nieuws
03 juni 2020
Verenigingsnieuws

Nieuwe Vlinderwandeling in Pepingen

Pepingen doet haar naam als Vlindergemeente alle eer aan met een nieuw uitgestippelde vlinderwandeling. Deze Vlinderwandeling is een initiatief van Natuurpunt Pepingen, vlinderwerkgroep Thecla en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Het is een lus langs de vele vlinderplekjes die Pepingen rijk is.

Nieuws
01 juni 2020
Verenigingsnieuws

Ruilverkaveling, neen bedankt

De Vlaamse overheid maakt plannen om alle landbouwgrond van Gooik te gaan ruilverkavelen. Dit betekent dat 3000 hectare landbouwpercelen binnen Gooik herschikt zouden worden. Grotere percelen voor meer intensieve, monotone en grootschaligere landbouw.

Nieuws
22 december 2019
Verenigingsnieuws

Vogelen op de bunker

Net als vorige jaren werd er weer gevogeld op de bunker in Kester, het is te zeggen, werden trekvogels geteld. Net als in 2018 werd de telpost weer verschillende keren bemand en werd weer een massa trekvogels geteld. 23 Augustus was de eerste trekteldag van het najaar en er werd geteld tot 9 november.

Nieuws
26 oktober 2019
Natuurbericht

Kesterheide erkend als volwaardig natuurgebied

Na jaren van inspanningen – aankopen, beheren, activiteiten…  – werd de Kesterheide in Gooik begin oktober 2019 officieel erkend als natuurgebied. Op die manier bevestigt de Vlaamse overheid dat Kesterheide 100% past binnen de Vlaamse en Europese doelstellingen voor meer en betere natuur met plaats voor wandelaars, fietsers… en speelbos. Eerder werd al 5 hectare erkend, maar nu breidt dit uit naar 25 hectare officieel natuurgebied.

Nieuws
21 oktober 2019
Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt vernietiging van ruilverkaveling Gooik

Natuurpunt vzw heeft een uitgebreid verzoekschrift ingediend bij de Raad van State voor de vernietiging van de geplande ruilverkaveling in Gooik. Natuurpunt vraagt vernietiging van dit grootschalige project, zodat nadien in overleg met alle partijen een kleinschaliger project kan worden uitgewerkt waarbij landbouw en natuur elkaar versterken.

Nieuws
12 december 2018
Verenigingsnieuws

Kalender activiteiten 2019

Natuurpunt nodigt je van harte uit om mee te wandelen, beheren, ontdekken en genieten van de natuur- en landschapspracht in het Pajottenland! Om te laten zien dat er heel wat leeft rond natuur in onze regio, hebben we de krachten gebundeld en samen een kalender met de activiteiten in Roosdaal, Gooik, Pepingen en Lennik. Iedereen is welkom op alle activiteiten, je hoeft geen lid te zijn.

Nieuws
07 april 2016
Natuurbericht

Ontwerp visie- en beheerplan Kesterheide

Kesterheide is een uniek project om ook in Gooik een steentje bij te dragen aan het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit. We denken dat het een goed evenwicht is van natuur (Europese natuurdoelen), mens (o.a. speelplek, wandelpad, ruiterpad, MTB...) en landschap (groene parel). Meer info over ontwerp beheerplan: www.facebook.com/Kesterheide/posts/880513595404670 Je kan dit project steunen door lid te worden van Natuurpunt, gebruik hiervoor deze specifieke link: https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisation_id=248594. Wie graag een financieel steentje bijdraagt kan fiscaal aftrekbare gift doen via http://steun.natuurpunt.be/project/928/purchase-donate Ontdek het gebied met de 'cadeaubox Kesterheide': www.kesterheide.be

Nieuws
23 december 2015
Natuurbericht

Grote bijkomende aankoop op Kesterheide, 6 hectare

Eind december hebben nog een belangrijk extra deel Kesterheide (Gooik) kunnen bijkopen van een privé persoon. Mooie bosgebieden die prachtig aansluiten bij de kernen in het Europese Natura 2000 gebied. Het wordt al een behoorlijk 'gebiedje' intussen! Wil je hier je financiële steentje aan bijdragen? Dat zou ons goed verderhelpen want we krijgen een deel subsidies (om Europese en Vlaamse natuurdoelen te realiseren), maar zowat 30% moeten we zelf verzamelen. Stort je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt en vermeld "Project 9233 Kesterheide" (fiscaal attest vanaf 40 euro). Zie ook www.kesterheide.be voor info over cadeaubox Kesterheide en gratis wandelkaart. Momenteel werken we aan een inrichtings- en beheerplan in overleg met sportraad, jeugdraad, mountainbike- en ruiterclub zodat iedereen er zich nog meer dan vroeger welkom zal voelen. We gaan het ontwerp-beheerplan verder afstemmen met o.a. gemeente, milieu- en landbouwraad, Vlaamse overheid en uiteraard onze leden en de buren.

Nieuws
24 september 2015
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Pajottenland tevreden over oplossing voor Kesterheide

Natuurpunt Pajottenland is tevreden dat er een oplossing voor Kesterheide in de maak lijkt, waar iedereen mee verder kan. De cross kan verdergezet worden met een aangepaste ambitie wanneer een geschikte alternatieve locatie gevonden wordt. Dit hebben we als Natuurpunt mee mogelijk gemaakt door de voorbije jaren extra crosswedstrijden toe te staan als overgang.

Nieuws
12 juni 2015
Verenigingsnieuws

Brullende motoren en retoriek op de Kesterheide

De voorbije dagen moest Natuurpunt het stevig ontgelden in het Kesterheide-dossier. Zo zou Natuurpunt de "Kesterheide gijzelen" en de "gewone mens koeioneren". Het gebrul van motoren op Kesterheide werd daarmee overstemd door brullende retoriek en stemmingmakerij. Natuurpunt Pajottenland kreeg bovendien ook af te rekenen met haatmails.

Nieuws
11 februari 2015
Verenigingsnieuws

Steun natuurgebieden Natuurpunt Pajottenland

Doe een gift op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt en vermeld het projectnummer

Nieuws
11 februari 2015
Verenigingsnieuws

Cadeaubox Kesterheide

Aan de voet van de IJzeren Man is een oude schatkist gevonden. Open de Schat van de Tongsnijders en bewonder, beluister, proef en ontdek de Kesterheide, onze groene parel. De cadeaubox zal al je zintuigen beroeren!

TOP