Toegangscodes

Betekenis brand- en gevarencodes

 

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes
Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke risicocode van kracht is. De risicocodes worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Bepaling van de risicocode en preventiemaatregelen
Het risico op natuurbranden wordt dagelijks geëvalueerd op basis van verschillende informatiebronnen waaronder de brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteo Wing van Defensie (meetapparatuur o.a. in Deurne en Kleine-Brogel). Hieraan worden vier opeenvolgende risicocodes gekoppeld uitgedrukt in een kleurcode (groen – geel – oranje – rood), die verband houden met de mate van toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, natuurbeheerders en andere hulpdiensten. Deze nemen maatregelen die gaan van het bezetten van brandtorens tot het stand-by staan in uiterste paraatheid of zelfs het preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein.

De risicocodes worden per provincie bepaald en zijn geldig voor alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in die provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

De brandgevoeligheid van gebieden is afhankelijk van de tijd van het jaar en de aanwezige vegetatie, bv. afgestorven vegetatieresten van grassen, varens, riet… op het einde van de winter of droge vegetatietypes zoals heide en naaldbossen in de zomer. Heidelandschappen en naaldbossen zijn de meest brandgevoelige gebieden in Vlaanderen. Loofbos is veel minder brandgevoelig tenzij bij langdurige droogte en aanhoudende hoge temperaturen.

GROEN: Weinig gevaar.
Er is geen bijzonder risico op natuurbrand. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar.
De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

ORANJE: Hoog gevaar.
Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

ROOD: Acuut hoog gevaar.
Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden bemand; tenzij anders overeengekomen door Natuur en Bos en de brandweerdiensten op basis van lokale omstandigheden.

Let op. Volgens het Veiligheidsbesluit van 23 juni 2021 is het vanaf code geel in alle bos- en natuurgebieden verboden om vuur te maken en te roken. In het Veiligheidsbesluit wordt enkel een uitzondering voorzien voor kampen voor het koken op vuur in openlucht of het organiseren van een kampvuur. De voorwaarden hiervoor vind je in het veiligheidsbesluit.

Je kan tijdens brandgevoelige periodes de risicocode dagelijks checken op de gemeentelijke websites. 

Wat kun je als bezoeker doen bij verhoogd risico?
In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien.

(Bron: Agentschap Natuur en Bos)

Betekenis andere codes

Vermits er door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden andere gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, hebben we zelf enkele codes toegevoegd.

BLAUW: Geen toegang

Wegens hoge waterstanden en/of overstromingen is het niet veilig om het gebied te betreden. Overgang tussen wandelpaden, beken en grachten is niet meer zichtbaar.  Wilde dieren zoeken hoger gelegen plaatsen op (dikwijls wandelpaden). Bij verstoring vluchten ze het water in, meestal een gewisse dood tegemoet.

 

BRUIN: Toegang wordt afgeraden

Bij stormweer wordt een bezoek aan onze gebieden sterk afgeraden. Door hevige rukwinden kunnen takken afbreken, bomen omvallen en kunnen we de veiligheid van onze bezoekers dus niet garanderen. In de toegankelijkheidsregelingen van onze natuurgebieden wordt dan ook vermeld dat de toegang ervan op eigen risico is bij stormweer.

Ook na een storm kan het gevaarlijk zijn doordat her en der afgevallen takken of omgewaaide bomen kunnen liggen. We proberen die zo snel mogelijk op te ruimen, maar vragen begrip voor moeilijker toegankelijke of beschadigde paden kort na het stormen.

TOP