Natuurpunt Zwevegem is een groep actieve vrijwilligers die de natuur in Zwevegem trachten in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. De vereniging beheert 30 ha, verspreid in verschillende natuurgebieden: de Vaarttaluds, de Oude Spoorweg, het Braebos en de Poeldries te Moen, het Daalbeekbosje en een stukje Kooigembos te Sint-Denijs en een bronbos (Biestbos) in Otegem.

Natuurpunt Zwevegem is actief in Zwevegem en Spiere-Helkijn. Een team van gedreven vrijwilligers zijn 2 maal per maand present voor een werkdag in ons gebied, meestal de tweede en derde zaterdagvoormiddag van de maand. Afspraak om 8u (tot 12u) aan onze loods aan het Sint-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, Moen.

Door aankoop en huur tracht Natuurpunt Zwevegem natuurgebieden veilig te stellen. Wilt u hieraan meewerken, stort dan uw bijdrage op rekeningnr. IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw met vermelding “projectnr. 3515 Zwevegem”. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Natuurpunt Zwevegem neemt deel aan het gemeentelijke bestuursleven via de Mina-raad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Het bestuur:

Bavo De ClercqVoorzitter - Gidsen
Magda CallensSecretaris - Penningmeester
Danny DeceukelierVerantwoordelijke Natuurbeheer - Eikelmuizenwerkgroep
Tine PauwelsVerantwoordelijke evenementen
Veerle SchouppeVerantwoordelijke evenementen
Eddy LoosveldtAankopen - Ruimtelijke ordening
Geert Christiaens

Bestuurslid

Els Pauwels

Webmaster - Communicatie - Monitoring

Luc De Cuyper

Verantwoordelijke Trage Wegen

Lieven Vuylsteke

Verantwoordelijke Steenuilenwerkgroep

Ignace Tanghe

Verantwoordelijke kinderactiviteiten - opvolging bijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze activiteiten worden aangekondigd via een elektronische nieuwsflits. Je kan je daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen naar: nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be

 

Onze maandelijkse nieuwsflits

Onze activiteiten worden aangekondigd via een elektronische nieuwsflits. Je kan je daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen naar: nieuwsbriefnpz@natuurkoepel.be

Groepen en scholen kunnen een rondleiding in het natuurgebied aanvragen bij Bavo De Clercq, bavo.de.clercq@telenet.be

TOP