Saltabel is de gewestelijke werkgroep van Natuurpunt rond sprinkhanen en krekels. De werkgroep inventariseert sprinkhanen en krekels en zet deze soortgroep op de beleidsagenda. Wil je ook actief worden in de Sprinkhanenwerkgroep? Neem dan een kijkje op de website van Saltabel of stuur een mailtje naar info@saltabel.org

Zoektocht Veenmol

De Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) is het buitenbeentje van onze Sprinkhanen en Krekels. Niet alleen zingt hij (net als Veldkrekel) enkel voordat het echte sprinkhanenseizoen start, hij leeft bovendien in een uitgebreid ondergronds gangenstelsel, graaft zijn eigen klankkast uit en kan wel vier jaar oud worden. Verder dragen de vrouwtjes als één van de weinige soorten insecten zorg voor hun eitjes en voor de pas uitgekomen nymfen.

 

Helaas gaat het vaak niet al te best met dit fascinerende insect door de vernietiging van zijn natuurlijke habitat, en soms ook door actieve bestrijding. Daarom lanceert Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt een campagne om de verspreiding van de Veenmol in België zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij hebben we jullie hulp nodig!

 

Veenmollen worden voornamelijk aangetroffen in vochtige en humusrijke graslanden, moestuinen en veengebieden. Hierbij hebben ze vaak een voorkeur voor afhellende stukken grond vlak bij water met een wisselende waterstand (vb. slootkanten en oeverzones van poelen, plassen en vennen). De Veenmol is vrijwel enkel waar te nemen door in de avondschemering of ‘s nachts langs geschikte plekken te wandelen en op te letten op het geluid, dat wel wat wegheeft van een Nachtzwaluw of een Rugstreeppad. Willen jij en je werkgroep op zoek naar de Veenmol, en denk je dat één van jullie natuurgebieden voldoet aan deze beschrijving, of zijn er zelfs (oude) waarnemingen van de soort uit de buurt? Laat het ons weten!

TOP