Welkom op de website van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. Hier vind je meer informatie over de gewestelijke werkgroep van Natuurpunt rond steenuilen. In die werkgroep worden steenuilen bestudeerd en opgevolgd. Wil jij ook graag deel uitmaken van de Steenuilenwerkgroep? Stuur dan een mailtje naar steenuilen@natuurpunt.be

Wat doet de Steenuilenwerkgroep?

Mensen met interesse voor steenuilen verenigen

Ervaringen en bevindingen krijgen extra waarde wanneer die met elkaar worden uitgewisseld. We staan dan ook open voor een brede groep van mensen. Plan je een inventarisatie, een nestkastactie, een activiteit rond steenuilen of wil je gewoon op de hoogte blijven van alles wat er speelt rond steenuilen, dan ben je op de juiste plaats in de steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Periodieke digitale nieuwsbrief

Je ontvangt ditjes en datjes in je mailbox. Ook aankondigingen van komende activiteiten. De nieuwsbrief verschijnt niet op een vaste termijn, maar toch enkele keren per jaar. Wil je graag de steenuilennieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar steenuilen@natuurpunt.be

Jaarlijkse Contactdag Steenuilenwerkgroep

Tussen pot en pint vertellen en gedachten wisselen over onze passie: de steenuil. Niet alleen een gezellige dag maar ook een heel leerzame: enkele sprekers komen aan bod en brengen verschillende thema’s: inventarisatie, biotoopverbetering, nestkastenwerking, ringwerk, activiteiten enz… gebracht door mensen met een grondige ervaring met steenuilen.

Waarvoor kan je nog terecht bij de Steenuilenwerkgroep?

We geven advies voor het verbeteren van het biotoop van de steenuil, type van nestkasten die succesvol zijn en hoe en waar die op te hangen. Ook voor inventarisatiemethoden kan je bij ons terecht. We reiken advies aan naar bv. gemeenten en Regionale Landschappen over mogelijke acties, webadvies, sensibilisering,... 

Het samenstellen van een Vlaams Steenuilennetwerk moet bewerkstelligen dat plaatselijke medewerkers van de Steenuilenwerkgroep kunnen inspringen wanneer er vragen rijzen over ons kleinste uiltje.

Provinciale contactpersonen

Wat kan jij doen voor steenuilen?

Steenuilennieuwsbrief

De Steenuilennieuwsbrief is de digitale nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep. Hij wordt 4 à 5 keer per jaar verspreid onder leden en sympathisanten. Abonneer je door je e-mailadres met vermelding 'abonnee Steenuilennieuwsbrief' door te geven aan steenuilen@natuurpunt.be.

In de publicatiedatabank kan je de edities van de afgelopen twee jaar raadplegen.

TOP