Natuur- en Landschapszorg

Natuur- en Landschapszorg (NLZ) is een maatwerkbedrijf in de schoot van Natuurpunt. Mensen die niet het juiste diploma op zak hebben of moeite hebben met het ritme dat de maatschappij oplegt, vallen in het huidige arbeidscircuit vaak uit de boot. Bij NLZ kunnen ze als natuurarbeider de draad opnieuw oppikken en werkervaring opdoen. Ze kunnen hun talenten ontdekken en gespecialiseerde kennis opdoen. Tegelijkertijd geven ze de natuur in Vlaanderen een stevige duw in de rug. Vandaag zijn er ruim 20 ploegen aan de slag bij NLZ.

Natuur- en landschapsbeheer

De twintig arbeidersploegen van Natuurpunt voeren uiteenlopende werken uit voor externe partners, verspreid over heel Vlaanderen: veerasters plaatsen (prikkeldraad, elektrisch, ursusdraad,...), exotenbestrijding, vogelkijkwanden bouwen, knuppelpaden timmeren, graslanden maaien en afvoeren, waterlopenbeheer, bosbeheer (dunningen, gevaarlijke bomen, snoeien,...), houtkantenbeheer. Natuur- en Landschapszorg werkt aan meer kwaliteit in natuur en landschap, daar waar klasieke economie geen antwoord biedt. Bovendien beschikt Natuur- en Landschapszorg over een uitgebreid gespecialiseerd machinepark gericht op natuurbeheer.

Groene ruimtes

Ontwerpen en inrichten groene speelplaatsen, bedrijventerreinen en aangepaste zorgtuinen

Van advies tot ontwerp-, inrichtings-, beplantings- en beheerplan: Natuurpunt helpt om van de vrije ruimte op school, rond het bedrijf of in de buurt van een zorginstelling een gezonde, groene oase vol leven te maken.

  • Bedrijventerreinen

  • Zorgtuinen en zorgnatuur

  • Speelnatuur: groene speelplaatsen en speelruimte

  • Stadsnatuur: groene ruimte in de stad

  • Beheer van groeninfrastructuur

  • Lees meer

Houtproducten uit ons houtatelier

Solitaire of wilde bijen hebben het erg moeilijk. Ze vinden steeds minder nectarplanten en lijden onder pesticidengebruik en ziektes. Geef hen een duwtje in de rug en plaats een bijenhotel. De hotels worden gemaakt in de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren. Behalve voor een basismodel, kan je ook kiezen voor een groter exemplaar met ingemaakt logo. Naast bijenhotels maken we ook boomstamzitbanken, picknicksets, plankenpaden, weidepoorten...

Houtkunst: Totems en sculpturen

Van boom tot kunstwerk! Met een grote fascinatie voor de structuur van hout, laat Robin Kay zich inspireren door vorm en nerf. Hij maakt met behulp van een kettingzaag zeer verfijnde beelden en houten objecten en totems met zeer diverse toepassingen. Dit vergt een extreme handigheid en oog voor detail van onze kunstenaar. Om ambities waar te maken hoeven geen waardevolle bomen te sneuvelen. Invasieve exoten en bomen die moeten wijken omdat ze een gevaar vormen, vormen de basis van de kunstwerken in hout. Het type boom heeft een grote invloed op het karakter van het eindresultaat. Net als de omgeving waarin hij vertoefde. Zo kan een stam zelfs ter plaatse bewerkt worden zodat de verticale structuur verder kan leven als kunstwerk.

Energiesnoeiers

Om onze planeet leefbaar te houden moeten we duurzamer leven en moeten we de uitstoot van broeikasgassen reduceren. De Energiesnoeiers is een sociaaltewerkstellingsproject van Natuurpunt om de CO2-uitstoot en het energieverbruik in Vlaanderen terug te dringen. Ze voeren energiescans uit en isoleren huizen. De energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen. 

Geen schakeltje

Werken in de natuur is fysiek zwaar, maar de resultaten zijn meteen zichtbaar. Dat levert grote voldoening op. Terwijl je in een fabriek slechts een schakeltje bent in een immense productieketen, zie je in de natuur meteen het verschil dat je werk maakt. Mensen wier leven even vastliep, geraken zo weer op het juiste spoor. 

Ploegbegeleiders spelen een cruciale rol en beschikken over een zeldzame mix van kwaliteiten. Ze weten heel wat af van de natuur, hebben geduld en mensenkennis en zijn zowel fysiek als sociaal ijzersterk.

Vrijwilligers: basispijler van natuurbeheer

Net zoals het ledenaantal, blijft de oppervlakte die Natuurpunt beheert, jaar na jaar groeien. En hetzelfde geldt voor de beheerswerken. Die kunnen stilaan niet meer alleen door vrijwilligers uitgevoerd worden. De Vlaamse middelen die Natuurpunt krijgt voor haar sociaal-economische project, als aanvulling op de klassieke beheerssubsidies, zijn daarom zeer welkom.

Toch blijven vrijwilligers de basispijler van het natuurbeheer. Hun inzet bij het opstellen van beheerplannen en het uitvoeren van beheerwerk in kwetsbare gebieden is onvervangbaar. Natuurarbeiders leveren voornamelijk ondersteunend en voorbereidend werk door machinaal te maaien of zagen.

Icon
Icoon - Wandeling met gids

Vragen?

Heb je vragen, of wil je meer weten? Neem contact op met de collega's van NLZ

www.natuurenlandschapszorg.be