Echte koekoeksbloem
Kevin Feytons

Babbelbeekse Beemden

Duffel, Lier
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Toegankelijkheid

Zeker als het nat is, worden laarzen aanbevolen.

Beschrijving van het natuurgebied

De Babbelse Beemden maken deel uit van het landschapspark Grote Boshoek waar de Lachenenbeek en haar zijbeken doorstromen en een belangrijke buffer vormt voor wateropslag. Enkele fikse regenbuien volstaan om het terrein grotendeels blank te zetten. Dat de nabijgelegen woonkern hierbij van overstromingsellende gespaard blijft, is mooi meegenomen. De provinciale dienst Waterbeheer helpt actief mee aan deze sociale functie door het oude grachtenstelsel terug uit te graven en de 'binnenwaartse' oevers van beide beken stevig af te schuinen, wat de tijdelijke waterberging zeker ten goede komt.

De bedding van de beekvallei bestaat voornamelijk uit klei. Deze klei is hier overal relatief ondiep aanwezig, wat op verscheidene plaatsen resulteert in natte valleibosjes, rietplekken en natte graslanden. De kleilaag wordt hier en daar onderbroken, waardoor voedselarm, maar mineraalrijk en soms ook kalkrijk grondwater naar de oppervlakte komt. Dit heeft een gevarieerde flora en fauna als resultaat.

Natuurbeheer

De steriele lies- en rietgrasvegetatie evolueerde, dankzij een volgehouden maaibeheer, op vrij korte tijd naar een meer bloem- en kruidrijke beplanting. De oude populierenbestanden ruimen zachtjes aan plaats voor een meer natuurlijk bos.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Babbelbeekse Beemden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Babbelbeekse Beemden 7172".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Babbelbeekse Beemden verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Johan Doms, 0496-32 19 34, of Luc Giglot, 0485-61 70 22 of luc.giglot@telenet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.