IJsvogel
Francois Van Bauwel

Balker Beemden

Bocholt
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Balker Beemden ligt in de gemeente Bocholt op de grens met deelgemeente Kaulille.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied ontleent zijn naam aan de balkvormige structuur van de percelen aan de Balkerbeek. Een mozaïek van weilanden, hooilandjes, elzenbroekbosjes, houtkanten en bomenrijen vormt het hoofdbestanddeel van het gebied. De langgerekte percelen die in gebruik waren als hooiland en weiland zijn met houtwalletjes en bomenrijen van elkaar gescheiden. De kern wordt gevormd door een ca. 4 hectare groot gebied, dat niet toegankelijk is. Deze kern bestaat onder andere uit wilgenstruweel, enkele verlaten visvijvers, rietvelden en een - door kapping van een sparrenbos - ontstane ruigte met spontane bosontwikkeling.

Dieren en planten

De voornaamste vogelsoorten zijn ijsvogel, zwarte specht, kleine bonte specht, bosuil en torenvalk.

Natuurbeheer

Door kleinschalig natuurbeheer zijn we er in geslaagd om in een groot deel van dit kerngebied het oorspronkelijke karakter - vochtig hooiland omringd door wilgenbroek - te herstellen.

 

Toegankelijkheid

Wandelen in het natuurgebied kan enkel onder begeleiding van een natuurgids.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.20km

Balker Beemden Wandeling

  • Vertrekpunt Wandeling

    Bosstraat
    3950 Bocholt
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Balker Beemden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Balker Beemden".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Arnold Goossens goossensarnold@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.