Kattenstaart
Jonas Dillen

Bastenakkers

Wetteren
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Bastenakkers ligt tussen Wetteren en Melle in het valleigebied van de Schelde. Het gebied vormt een corridor tussen de Kalkense Meersen en de Scheldevallei stroomopwaarts richting Gent.

Beschrijving van het natuurgebied

Bastenakkers ligt ten noorden van de Schelde op het grondgebied Wetteren, ten zuiden van Wetteren-ten-Ede richting Scheldedijk en ten oosten van de wijk Bommels aan de gemeentegrens met Destelbergen - Heusden. Door de dijken op Sigmahoogte is het gebied echter volledig afgesloten van de rechtstreekse invloed van de rivier. Langsheen de Scheldedijk vinden we een smalle strook die onder invloed staat van kwel, vermoedelijk afkomstig van de Schelde zelf.

Vanaf de Scheldedijk heb je een mooi zicht op het landschap. Dat bestaat uit een mozaïek van kleine bosjes, vijvers en weilanden die gedeeltelijk omringd zijn met knotwilgen. De akkers worden doorsneden met grachten en landbouwwegen. Het gebied is een rustpunt voor de aanwezige fauna.

De hooilanden van de Bastenakkers danken hun natuurwaarde aan de vlotte afvoer van het zure regenwater via de kenmerkende laantjes. Deze langgerekte, ondiepe grachtjes draineren de natte weilanden.

Dieren en planten

Het oude populierenbos van de Bastenakkers biedt een waardevolle leefplek aan dieren als de bedreigde geel-zwart gekleurde wielewaal en de mysterieuze houtsnip. Muskuskruid, slanke sleutelbloem en gewone salomonszegel duiden erop dat hier een uitgestrekt bos stond lang voor de omzetting naar landbouwgrond. Met een tikkeltje geluk maak je kans om vos, hermelijn of wezel, maar ook reeën waar te nemen. Bos – en ransuil, torenvalk, buizerd en sperwer komen dan weer af op het kleine grut dat zich door het gras en de struiken beweegt.

Natuurbeheer

Dit kleinschalig landschap willen we behouden en versterken door het onderhoud en de het herstel van de kleine landschapselementen, die van oudsher in het gebied aanwezig waren.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bastenakkers groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bastenakkers".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Bastenakker verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Patrick Schrooten of Karel Claus, karel.claus@hotmail.com.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.