de mote

De Mote

Langemark-Poelkapelle
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Sint-Elooismote werd eind 2016 aangekocht door Natuurpunt en omvat een 2,83 ha. Het bestaat grotendeels uit een weiland met een achtvormige walgracht. Door zijn lage ligging in de vallei van de Steenbeek, is het moerassig en doen de grachten dienst als natuurlijke waterbuffer. Het gebied staat ingekleurd als “zeer waardevol” op de biologische waarderingskaart. De Mote wordt aanzien als een belangrijke stapsteen voor fauna en flora, gelegen in agrarisch gebied omringd van akkers en weilanden. Het gebied ligt binnen de perimeter van de actiezone die het Regionaal Landschap Westhoek afbakende voor de kamsalamander. De bescherming van deze soort bepaalde mee de inrichtingswerken in het gebied.

Beschrijving van het gebied

Dieren, planten en natuurbeheer

Geschiedenis

Beschrijving van het gebied

 De Sint-Elooismote is een natuurrijk grasland, gelegen in de Vallei van de Steenbeek in Langemark-Poelkapelle. Het natte, laaggelegen prachtgebied ligt op een steenworp van ’t Bosseltje, het gemeentelijke groengebied dat Natuurpunt Westland al enkele jaren beheert in Langemark-Poelkapelle. Beide stukken natuur liggen in de vallei van de Steenbeek.Deze mooie beekvallei verbindt het heuvelende landschap van de Ieperboog met de aanzet van de IJzervallei en biedt nog veel kansen voor natuurontwikkeling, midden een uitgesproken agrarische regio.

>> top

 Dieren, planten en natuurbeheer

Het gebied werd tijdens de zomer van 2017 compleet ondersteboven gehaald in functie van meer toekomstige biodiversiteit: walgrachten werden heruitgediept om amfibieën en waterplanten alle kansen te geven, de originele Mote werd ingericht als droge ruigte waar insecten en vogels volop voedsel zullen vinden; het vroegere neerhof werd ingericht als plas-dras voor steltlopers en overwinterende watervogels, een houtkant wordt aangeplant in functie van vogels, insecten en kleine zoogdieren.... De randen werden voorzien van knotwilgen en een houtkant bestaande uit streekeigen soorten. Een deel van het beheer gebeurt door begrazing met runderen, een deel wordt gemaaid om op termijn een  rijkere plantensoortrijkdom te ontwikkelen.

>> top

 Geschiedenis

Naast de hoge natuurwaarden, blijkt dit perceel ook historisch van belang te zijn. Vanuit de lucht valt meteen de 8-vormige gracht op in het midden van de weide. Daarrond lijken er ook nog meer grachten voor te komen. Deze 8-vorm gaat terug op een middeleeuwse site met een dubbele omwalling. De Mote’ ontstond als nederzetting met walgrachten en hoeve voor de heren van Sint-Elooi. De heerlijkheid was met een oppervlakte van 20 hectare eerder klein. De walgracht had meerdere functies: waterbeheersing, watervoorziening, afbakening voor dieren, etaleren van de sociale status of verdediging tegen ‘onlusten’. Uit schetsen van landmeter Louis de Bersacques (1627-1628) weten we dat er twee landwegen naar de hoeve liepen. Naast één van deze wegen lag de Sint-Elooiskapel. Daarnaast valt het op hoe de perceelindeling langs de beek tot op vandaag de dag hetzelfde bleef. Naast een mooi natuurdomein heeft Natuurpunt ook een mooi stuk erfgoed in handen dat nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.

>> top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Mote groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Mote".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je De Mote verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Sofie Butaye, sofiebutaye@gmail.com 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.