Den Bocht

Linkebeek
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Aanpalend aan de Hoeve ‘t Holleken, vormt het gebied Den Bocht een relict van een oude boerenlandschap, samengesteld uit verschillende types graslanden (van vrij arm tot matig voedselrijk) verwoven in een net van heggen en houtkanten.

 

 

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Honden zijn welkom, maar altijd aan de leiband natuurlijk. 

 Top

Beschrijving van het gebied

In de lente is vooral de bloei van paarden- en pinksterbloemen een waar spektakel, dat kort nadien vervangen wordt door een wiegend tapijt reukgras. Vanaf eind april komen de schapen het gras in de weide van het dal tot in de zomer kort houden. In de herfst zijn er honderden wasplaten op het schrale plateau te bewonderen.

 Top

 

Natuurbeheer

Natuurpunt beheert dit gebied sinds de herfst 2021. Samen met het Regionale Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeente Linkebeek zijn er tussen 2021 en 2023 omvormingswerken uitgevoerd met een oog op habitatverbetering voor een aantal soorten, waaronder voor de vroedmeesterpad, waarvan we hopen dat er een populatie zich op termijn in Den Bocht vestigt.

Twee poelen zijn in het dal gegraven, geflankeerd door twee betonnen bakken dat in het zuidgerichte talud ingegraven zijn. Een stenen stapelmuurtje vervolledigt het ensemble. De weide waar de poelen in liggen is voorzien van een nieuwe raster, waardoor het gras tijdens het groeiseizoen door schapen kort gehouden wordt.

De rest van het gebied wordt als hooiland beheerd, met één tot drie maaibeurten per jaar in functie van de voedselrijkdom van de grond. Het schrale plateau wordt één keer per jaar in augustus/september gemaaid. Het aanpalend stuk grasland dat tot 2021 als akker gebruikt werd is met een gras klaver mengeling ingezaaid, en wordt 2 tot 3 keer per jaar gemaaid. De bedoeling van deze “uitmijningstrategie” is dat de fosforgehalte van de bodem daalt, totdat er een grotere botanische biodiversiteit op deze grond opnieuw mogelijk wordt.

De hagen, heggen en bomenrijen zijn voor een groot stuk nog maar net aangeplant, en worden nog niet gesnoeid.

 Top

 

 

 

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.