Niels Schild

Fort 7

Wilrijk
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Fort 7 behoort tot de 8 Brialmontforten rond Antwerpen. In dit fort gaan natuur en monument hand in hand, waardoor dit een zeer uniek natuurgebied is (daarom enkel onder begeleiding te bezoeken).

 

Toegankelijkheid

Enkel bezoek onder begeleiding van Natuurpunt. (Zie geleide wandelingen voor zowel natuur als monument bij onze activiteiten).

 Top

Beschrijving

Fort 7 is een fort gelegen te Wilrijk en onderdeel van de Brialmontgordel. Er werd in 1859 aangevangen met de bouw en deze werd voltooid in 1864. Het fort is bebouwd met fraai metselwerk en versieringen in natuursteen. Het telt ook nog enkele originele bakstenen en betonnen holtraversen.

 Top

Hoogtepunten op de wandelroute

Fort 7 is geselecteerd als Habitatrichtlijngebied.  Het fort is een natuurgebied met een waardevolle flora. De militaire gebouwen zijn bijna een onderdeel van de natuur. Verder is het fort ook beschermd vanwege de overwinterende vleermuizen.

 Top

Dieren en planten

Door de verschillende biotopen is er ook een gevarieerde plantengroei met o.a. grote kaardenbol, rapunzelklokje, gewone salomonszegel, slangenkruid en tongvaren. Ook de voorjaarsflora is aanwezig, met daslook, sleutelbloemen en dovenetels krijgt het gebied een kleurrijk uiterlijk.

Paddenstoelen komen er in verschillende seizoenen voor zoals vliegenzwam, zwavelzwam, paarse schijnridder, nevelzwam en nog vele andere. Dood hout wordt op verschillende plaatsen gestapeld, waardoor er ook voor paddenstoelen verschillende groeiplaatsen ontstaan. 

Vogels vinden er broedgelegenheid en blijven hier pleisteren of zoeken er naar voedsel zoals de ijsvogel, zwartkop, grote bonte en groene specht, blauwe reiger, aalscholver, buizerd en sperwer.

In de zomer bepalen verschillende insectengroepen zoals dag- en nachtvlinders, libellen, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, wilde bijen en zweefvliegen het zomerse aspect.

In de historische gebouwen overwinteren wel 6 soorten vleermuizen die steeds eind januari – begin februari worden geteld.

 Top

Natuurbeheer

Door de unieke combinatie van natuur en monument krijgt dit natuurgebied ook een heel apart beheer. Er zijn namelijk plaatsen waar het monument “belangrijker” is, terwijl op andere plaatsen de natuurwaarden voorrang krijgen in het beheer. Verder wordt er door de grote verscheidenheid in habitats verschillende soorten beheer gevoerd, van maaien, tot hakhout beheer en het onderhouden van een poel voor amfibieën.

 Top

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Fort 7 groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Fort 7".

Wil je het gebied bezoeken?

Natuur: Maurice De Neve, 0479-26 60 29 of contact.fort7@zuidrand.be

Monument: Philippe Vanhove, 03-825 02 43 of monument@zuidrand.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.