Gavers

Gavers - Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De eeuwenoude hooilanden van het natuurgebied 'De Gavers' vormen samen met de mooie rietzomen een klein maar botanisch zeer waardevol gebied, aan de rand van het Stropersbos nabij de E34.

Beschrijving van het natuurgebied

De Gavers waren tot de late Middeleeuwen een ondiep meer dat gevoed werd door een aantal kleine beken. Het kwelwater uit de nabijgelegen stuifzandrug zorgde voor de aanvoer van kalk en een rijk waterleven. Op de bodem van de waterplas ontstond een laag moeraskalk van afgestorven weekdieren. Hierbovenop kwam er een venige sliblaag.

Door het graven van een afvoerbeek in de 15-16e eeuw werd het gebied ʺdrooggelegdʺ en in gebruik genomen als hooiland. Toch kende het gebied nog geregeld overstromingen die voor aanvoer van slib en voedingstoffen zorgden.

Dieren en planten

In 1985 kochten we de eerste percelen aan en werd het hooilandgebruik ervan verder gezet, maar nu zonder het gebruik van meststoffen. De bloemenweelde is sindsdien sterk toegenomen. De dotterbloem, de koekoeksbloem, de grote ratelaar, de moerasspirea, de grote kattenstaart, de kale jonker, de moeraswalstro en sinds kort ook enkele orchideeën gedijen er goed.

Vanop de Maatweg is er vanaf mei een prachtig zicht op de bloeiende hooilanden. Vanaf half juni staan de hooilanden op hun mooist. Dan komen ook de honderden rietorchissen tot bloei, samen met een zeldzame vleeskleurige orchis en de bosorchis.

Voor de plantenliefhebbers zijn er mooie vondsten zoals de blauwe zegge, de blaaszegge, de zeegroene muur en de schildereprijs. Opmerkelijk zijn de hybride vormen van de rietorchis en de bosorchis. In al deze bloemenweelde komen vogels, vlinders, sprinkhanen, bruine kikkers en gewone padden talrijk voor.

Tijdens de zomermaanden tref je er de kleine karekiet en bosrietzanger. De grasmus is te vinden aan het kleine ruige perceel met koninginnekruid en bramen. Buizerd en torenvalk worden vaak waargenomen, speurend naar muizen.

In warme zomers zijn vlinders niet bepaald zeldzaam in de Gavers: oranjetipje, landkaartje, bruin en bont zandoogje, atalanta, groot koolwitje, kleine vos en oranje luzernevlinder.

Natuurbeheer

Natuurpunt heeft vijf percelen in eigendom en beheert nog eens vijf percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het beheer is voornamelijk een hooilandbeheer. Sinds 2012 beheert de vereniging ook enkele hoger gelegen percelen als onkruidakker.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Jan Dhollander jan.dhollander@outlook.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.