Gerheserheide

Ham, Leopoldsburg
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Gerheserheide is een natuurgebied gelegen in de gemeenten Ham en Leopoldsburg. Je wandelt hier door met dennenbossen begroeide duinen, doorsneden door zandwegen. Natuurpunt herstelde hier een deel van de heide voor de mysterieuze nachtzwaluw.

Toegankelijkheid:

Het natuurgebied is het hele jaar door toegankelijk. Door het gebied loopt een wandelpad van 1 km, dat deel uit maakt van het Nachtzwaluwpad (7 km), dat start aan Recreatiedomein De Merel, Zwarte Spechtstraat 59, Leopoldsburg.

Leuk voor kinderen

In het vlakbij gelegen recreatiedomein De Merel kunnen kinderen en jeugdverenigingen ongestoord ravotten in het speelbos.

Beschrijving van het gebied

Als je door het 200 ha grote gebied van Gerheserheide wandelt, blijft vooral het beeld bij van zandgronden en met dennenbossen begroeide duinen, doorsneden door zandwegen. Maar zo is het niet altijd geweest. De landduinen of (stuifduinen) ontstonden na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, door het verplaatsen en verzamelen van los zand door de wind. De dennenbossen daarentegen zijn van heel wat recenter datum.

Tot in de 19e eeuw was Gerheserheide een uitgestrekt heideterrein, met hier en daar vennen en boomopslag. De schaarse bewoners leefden toen ook van de heide: de heide was het weideveld voor schapen en koeien, turf diende als brandstof, riet en hout werden gebruikt als bouwmateriaal.

Vanaf midden de 19e eeuw nam de oppervlakte aan heide zienderogen af. Middenin de Groote Heide, waarvan Gerheserheide deel uitmaakte, werd het militair kamp van Beverlo gebouwd. Andere delen werden in landgebruik genomen of werden beplant met naaldhout dat gebruikt werd als stuthout in de steenkoolmijnen. Veel vennen werden gedempt en de dieper gelegen, moerassige gedeelten van de heide werden via grachten ontwaterd. Dat netwerk van greppels is nog grotendeels intact in het landschap terug te vinden.

Natuurbeheer

De Gerheserheide was een sterk verboste heide, maar ze werd onlangs terug opengekapt door Natuurpunt. Zo krijgt de heide optimaal de kans om zich terug te ontwikkelen. Er worden grote grazers ingezet om verbossing tegen te gaan. Zij grazen de vegetatie af, zodat je een gevarieerd, halfopen landschap krijgt, met heide, bosjes en overgangszones. Door extensieve begrazing ontstaan allerlei variaties in de plantengroei die een gunstige invloed hebben op de soortenrijkdom van fauna en flora. Hopelijk komt zo de mysterieuze nachtzwaluw hier weer broeden! 

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Guy Vanzeir gvanzeir@yahoo.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.