Groot Buitenschoor
Vilda

Groot Buitenschoor en Galgeschoor

Zandvliet
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
De natuurgebieden het Galgeschoor en het Groot Buitenschoor zijn twee brakke schorrengebieden in de Schelde. Ze situeren zich aan de Belgisch-Nederlandse grens waar de Schelde Nederland binnenstroomt en zich van een rivier verbreedt tot een zeearm, de Westerschelde.

Toegankelijkheid

Vanop de dijk heb je een goed zicht op het schor - het begroeide deel - en het slik - de kale, schijnbaar dode moddervlakte. Het ganse jaar kan je hier vogelkijken. Het Groot Buitenschoor beschikt bovendien over een vogelkijkhut.

Buiten de dijk zijn deze gebieden, omwille van de levensgevaarlijke omstandigheden ten gevolge van de getijdenwerking en de aanwezigheid van drijfzand, uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van een ervaren schorrengids. Onder zijn of haar deskundige leiding kan je op een veilige manier kennismaken met slik en schor.

Als het getij gunstig zit kan je misschien eens meewandelen tot in het midden van de Schelde. Je kan ook kennismaken met de vismonitoring en zo, samen met de vissers, de visfuik leegmaken. En als je geluk hebt, zie je misschien een zeehond of een bruinvis opduiken. Beide zeezoogdieren komen, dankzij de verbeterde waterkwaliteit, de laatste jaren regelmatig een kijkje nemen.

Leuk voor de kinderen

Prutprutsen met professor Prutprutser; een leerrijke ontdekkingstocht naar de kleine beestjes in het slik.

Beschrijving van het natuurgebied

Galgeschoor en Groot Buitenschoor zijn onderhevig aan de getijdewerking. Ongeveer om de 12,5 uur worden ze bij hoogwater soms geheel, soms gedeeltelijk overstroomd met brak water. Door het in- en uitstromende water is er een grote dynamiek in het gebied. Dit zorgt ervoor dat de levensomstandigheden erg zwaar zijn.

Het slik is de kale, schijnbaar doodse moddervlakte. Bij laag water en een blakende zon loopt de temperatuur al snel hoog op. In de winter giert er een koude wind en zakt de temperatuur diep onder nul. Bovendien bevinden we ons in het brakke deel van het Schelde-estuarium. Dit wil zeggen dat het zoutgehalte wisselt van moment tot moment onder invloed van de getijdenwerking.

Hier overleven dus enkel speciaal aangepaste planten en dieren. Omdat er amper 320 ha van deze biotoop bestaat, zijn deze gebieden erg waardevol.

Dieren en planten

Omwille van de veeleisende en sterk wisselende levensomstandigheden, kunnen hier slechts weinig dieren en planten overleven. Naast de algemeen voorkomende planten, vinden we ook enkele bijzondere soorten terug. Soorten die bestand zijn tegen de zoute bodem, een periodieke overspoeling met vloedwater en een sterk wisselend zoutgehalte.

Als het even tegen zit wordt een schorrenplant ook nog eens bedolven onder het sediment of platgeslagen door de wind. Enkele van deze bijzondere soorten zijn: het gewone keldergras, het echt lepelblad, het melkkruid, de zilte schijnspurrie, het schorrezoutgras, ... .

De slikplaat ziet er op eerste zicht kaal en doods uit, maar onder het oppervlakte krioelt het van het leven. Deze bodemdieren zijn deels afhankelijk van wat er aan lekkers uit de waterkolom naar beneden dwarrelt, maar evenzeer van wat er aan voedsel in de bodem zelf te vinden is.

Door al dat woelen en pompen worden enerzijds zuurstof en voedsel dieper in de bodem gebracht, en anderzijds essentiƫle opgeloste voedingsstoffen en uitscheidingsproducten beter uitgewisseld tussen zand en water. Dat zorgt ervoor dat veel organismen dit een aangename plek vinden om te vertoeven. De meest voorkomende soorten zijn de veelkleurige zeeduizendpoot en de slikgarnaal.

Het Galgeschoor en het Groot Buitenschoor bieden dus voor elk wat wils!

Natuurbeheer

Dankzij een uitgekiende combinatie van begrazing en maaibeheer, hebben we op enkele stukken het allesverdringende riet en strandkweek teruggedrongen. Hierdoor kwam er terug plaats vrij voor stukjes zilt grasland, waar typische planten voor een brakwatergebied hun plaats vinden.

Meer info

Het Galgeschoor en het Groot Buitenschoor wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Groot Buitenschoor en Galgeschoor groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Groot Buitenschoor en Galgeschoor".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.