Hof ten Berg, Geraardsbergen

Galmaarden, Geraardsbergen, Ninove
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het gebied Hof ten Berg bestaat grotendeels uit vochtige bossen en graslanden. Daarnaast is er een voormalige akker die deels ingeplant is met struwelen en al jaren braak ligt. Op die voormalige akker hopen we dat er spontaan een eikenhaagbeukenbos tot ontwikkeling komt.

Toegankelijkheid

De openstelling van Hof Ten Berg is momenteel zeer beperkt. Er zijn wel veel wandelmogelijkheden in de directe omgeving, waaronder bv. het Stiltepad Dender Mark Zuid, dat langs het gebied loopt. Een beknopte brochure met overzichtskaart en een gedetailleerde wandelkaart van het stiltepad Dender-Mark en een brochure met meer achtergrondinformatie over het stiltegebied kan je verkrijgen bij de dienst Toersime Geraardsbergen.

Natuurbeheer

In het gebied willen we de nog bestaande oude boskernen behouden en verder ontwikkelen. Er wordt ook gestreefd naar grotere eenheden van soortenrijke graslanden en plaatselijk een dicht netwerk van kleine landschapselementen.

Het beheer bestaat voornamelijk uit het kappen van populierenaanplanten en nulbeheer met aandacht voor veiligheid, zodat spontane vegetatieontwikkeling alle kansen krijgt. 

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.