De Haan
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Kijkuit ligt onmiddellijk achter het strand. De planten zijn er ruw en stekelig. Vroege vogels kunnen er deelnemen aan een wandeling met gids. Het natuurgebied, dat zijn oorspronkelijke plantengroei grotendeels heeft bewaard, is van bijzondere ornithologische waarde.

Beschrijving van het gebied

Natuurgebied ‘De Kijkuit’ is het oudste duingebied in beheer van Natuurpunt. Reeds in de jaren zeventig werd het gebied tegen overbetreding beschermd en kreeg de natuur er de kans om zich ongestoord te ontwikkelen. Deze duinen ontstonden uit door de wind meegevoerd zand dat vastgehouden wordt door helmgras. Ondanks de kleine oppervlakte biedt het gebied een verrassende rijkdom. We vinden er verschillende stadia van duinvorming: helmduinen, struwelen van duindoorn en vlier, mosduinen en een beginnend duinbos. De duinen vormen een belangrijke bescherming tegen stijgend zeewater.

Dieren en planten

Waar de invloed van zout en wind mindert, groeien typische duinplanten zoals duinviooltje en duindoorn. Hierop komen vlinders en vogels voedsel en beschutting zoeken. Het bruin blauwtje, typisch voor de kustduinen, zet haar eitjes af op grote bladeren van ooievaars- en reigersbek. Op enkele hellingen groeit de zeldzame cypreswolfsmelk. De struwelen zijn een geliefkoosde plaats voor nachtegalen en andere zangvogels.

Toegankelijkheid

Als gevolg van de kwetsbaarheid is het helaas niet toegelaten het natuurgebied vrij te betreden. Toch zin om eens een kijkje te nemen in het natuurgebied? Raadpleeg de wandelkalender van Natuurpunt De Haan

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kijkuit groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kijkuit".

Zin in een geleide wandeling?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.