© Diane Appels

Kijkverdriet

Ravels
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Bezoekerscentrum
Het Kijkverdriet situeert zich tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Staatsbossen van Ravels, ongeveer 3 km ten zuidoosten van het dorpscentrum. Het jonge ontginningslandschap wordt gekenmerkt door strakke rechte lijnen met een afwisseling van graslanden, houtkanten, bos en landbouwpercelen. De naam “het Kijkverdriet” is verklaard door Emiel van Hemeldonck in zijn boek “Kijkverdriet, Kleine triptiek van het eeuwig landschap” (1950): ‘Kijkverdriet’ is een stuk drassig, onvruchtbaar land in de Turnhoutse omgeving. De naam is ingegeven door de gedachte dat dit land zo troosteloos is, dat ‘de Heer, toen hij dit land schiep, er met verdriet naar keek’.

Toegankelijkheid

Het Kijkverdriet kan je alleen bezoeken met een gids wegens de zeldzame plantensoorten die er bloeien, waaronder gevlekte orchis en blauwe knoop. Honden moeten aangelijnd worden. Bij regenweer of natte periodes zijn laarzen of wandelschoenen aanbevolen.

 Top

 Top

Leuk voor kinderen

Aan het Boshuisje kan je Het Grave Ravenpad ontdekken. Dit avonturenpad is speciaal gemaakt voor de allerkleinste kinderen van 0 tot 6 jaar. Hun zintuigen worden geprikkeld, ze leren het bos kennen en ze worden gestimuleerd om veel te bewegen. De verborgen magie van de omgeving en het spel in de natuur staan centraal.

Het Grave Ravenpad neemt je mee op avontuur in de bossen van Ravels en laat je kennismaken met lang vergeten volksverhalen uit de streek. En wie weet, kruisen enkele bosbewoners wel je pad? Ken jij de IJle Prijen, Hugo de Raaf of de IJzeren Zeug al?

Meer info

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

Het gebied is beschermd als landschap en gelegen in vogel-en habitatrichtlijngebied. Aansluitend vind je nog een aantal percelen, deels in privé-bezit en deels van de Vlaamse Overheid. Het meest interessante deel is gelegen in een depressie waar intense kwel optreedt. In deze slenk komt een vrij stabiele hoge grondwaterstand voor, waarbij het grondwater binnen wortelbereik blijft. Dit resulteert in soortenrijke, vochtige heidevegetaties met veenelementen.

 Top

Dieren en planten

Het voorkomen van spaanse ruiter, draadgentiaan, heidekartelblad, gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, zonnedauw, klokjesgentiaan en moerassmele onderstrepen het belang van dit gebied. Buiten die zeer waardevolle vegetaties bevinden zich er nog verschillende soortenrijke graslanden met orchideeën, reukgras, knoopkruid, pinksterbloem en blauwe knoop.

Typische broedvogels voor dit gebied zijn blauwborst, rietgors, kleine karekiet, waterral, kievit, roodborsttapuit, grasmus en bosrietzanger. Het gebied is ook zeer waardevol voor libellen gezien de aanwezigheid van diverse vennen.

 Top

Natuurbeheer

Op de meeste percelen wordt een maaibeheer (verschralingsbeheer) toegepast, al dan niet gevolgd door nabegrazing, afhankelijk van plaatselijke evoluties.

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.80km

Boswandeling

4.50km

Kesseven wandeling

4.80km

Kijkverdriet wandeling

8.00km

Rode wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kijkverdriet groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kijkverdriet".

Op stap met een ervaren wandelgids

Kijkverdriet is alleen toegankelijk onder begeleiding van een gids. Neem contact op met Toon Moeskops, moeskopstoon@gmail.com.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.