Kleiputten 't Hoge

Kortrijk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
"De Kleiputten" bestaat uit twee grote delen: een natuurgebied van 2 ha en een parkgebied van 4 ha dat vrij toegankelijk is.

Toegankelijkheid

De ingang van het gebied ligt aan het natuureducatief Centrum De Steenoven, kruispunt Schaapsdreef en St.-Denijseweg in Kortrijk. Het natuureducatief centrum beschikt over uitgebreide documentatie en leerrijke infostands en staat open voor allerhande activiteiten rond natuur en milieu.

Door het plaatsen van zitbanken en een uitkijkblokhut kan de bezoeker maximaal genieten en het park overzien. Enkele educatieve borden belichten een aantal aspecten van de natuur. Een wandelpad slingert zich naar de kern van het gebied.

Beschrijving van het gebied

De Kleiputten bestaat uit twee grote delen: een natuurgebied van 2 ha en een parkgebied van 4 ha. Door de vormgeving en de plantenkeuze vloeien het natuurgebied en parkgebied harmonieus in elkaar over. We streefden een goede verhouding tussen open ruimten (hooiland, waterpartijen) en struweel na. 

Door het grillige reliëf en de bodemstructuur tref je in het natuurgebied verschillende biotoopjes aan waar een rijke fauna en flora konden ontstaan. Het grootste deel van het natuurgebied bestaat uit struikgewas of vochtig struweel met wilgen en ratelpopulieren. Daarnaast zijn er op het hoger gelegen gedeelte ook twee hooilandjes. Nabij de westrand liggen enkele rietveldjes met ondiepe plassen. In het zuidwestelijk gedeelte bevindt zich de zogenaamde 'kalkvijver'.

Dieren en planten

Het grootste deel van het natuurgebied bestaat uit een gemengd moerasbosje. Door een natuurlijke evolutie bevindt zich hier heel wat dood hout waarop meer dan 40% van de hier geïnventariseerde zwammen voorkomen. We treffen er onder andere boleten en russula's aan.

Op lichtrijke plaatsen in dit bos fladderen heel wat vlinders en groeit een zeldzaam varentje: de addertong. Ook vinden we hier enkele orchideeënsoorten.

In de hooilandjes groeien heel wat merkwaardige planten, waaronder schitterende rietorchissen. In de herfst verschijnen hier tien soorten wasplaten. De zeldzaamste is de rozerode wasplaat die in België alleen hier aangetroffen wordt.

Naast een rietveldje en een moerasje ligt de kalkvijver, omringd door verschillende bomen en struiken. Over het water scheren libellen en waterjuffers, de roofvogels onder de insecten.

Verder is dit relatief waterrijk gebied ook een uitstekende biotoop voor de bruine en de groene kikker, de gewone pad, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander.

Natuurbeheer

De stad Kortrijk kocht de Kleiputten in 1989 aan. Vanaf 1990 beheert Natuurpunt Kortrijk het gebied. In 1994 bouwde het stadsbestuur op onze vraag een natuureducatief centrum op het terrein. Als eerbetoon aan de mensen die hier op 't Hoge zware arbeid leverden bij de ambachtelijke kleiwinning, koos men voor het gebouw de naam De Steenoven. Door een aangepast beheer kregen zowel fauna als flora nieuwe kansen. 

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Tom Vanden Broucke tomvandenbroucke@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.